Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania od niego wypłaty odszkodowania.

W zatrudnieniu zakazane jest dyskryminowanie, przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, narodowość, wyznanie i upodobania seksualne, a także bez względu na czas pracy i wymiar godzin. Zgodnie z Kodeksem Pracy osoba, wobec której zasada równego traktowania została złamana, ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż suma aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie uprawnienie ma również osoba, która starała się o zatrudnienie u danego pracodawcy, a ten odmówił nawiązania z nią stosunku pracy ze względów, które według przepisów prawa pracy poczytywane są za dyskryminujące. Skorzystanie z tej możliwości nie powoduje dla pokrzywdzonego żadnych negatywnych konsekwencji oraz nie powoduje wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ jest on objęty ochroną, którą zapewnia mu inna regulacja Kodeksu Pracy. Ponadto, zatrudniony chcący uzyskać odszkodowanie w postępowaniu sądowym przenosi udowodnienie na pracodawcę, co oznacza, że chcąc być zwolnionym wypłaty odszkodowania oskarżony musi udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji z jego strony.

Warto orientować się, że w sytuacji naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, osoba dyskryminowana może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn ciężkiego niespełniania przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Przywileje kobiet w ciąży
Next Kadra w firmie najważniejsza?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Pracodawcy chcą wiedzieć, którzy pracownicy zostali zaszczepieni. Apelują do rządu o wprowadzenie odpowiednich regulacji

80 proc. pracodawców uważa, że powinni mieć dostęp do informacji, którzy pracownicy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 – wynika z badania CBM Indicator dla Konfederacji Lewiatan. Możliwość weryfikacji szczepień jest ważna także dla przedsiębiorców

Zatrudnienie 2 komentarze

W przyszłym roku będą obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy. Ograniczenia w umowach na czas określony

Za niecałe pół roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Po podpisie prezydenta nowelizacja czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wprowadzą inne zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Pracodawca będzie

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę? Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy.

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Każdy podwładny jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych podczas pracy oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści. Co grozi za niestosowanie takiego prawa? Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź