Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania od niego wypłaty odszkodowania.

W zatrudnieniu zakazane jest dyskryminowanie, przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, narodowość, wyznanie i upodobania seksualne, a także bez względu na czas pracy i wymiar godzin. Zgodnie z Kodeksem Pracy osoba, wobec której zasada równego traktowania została złamana, ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż suma aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie uprawnienie ma również osoba, która starała się o zatrudnienie u danego pracodawcy, a ten odmówił nawiązania z nią stosunku pracy ze względów, które według przepisów prawa pracy poczytywane są za dyskryminujące. Skorzystanie z tej możliwości nie powoduje dla pokrzywdzonego żadnych negatywnych konsekwencji oraz nie powoduje wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ jest on objęty ochroną, którą zapewnia mu inna regulacja Kodeksu Pracy. Ponadto, zatrudniony chcący uzyskać odszkodowanie w postępowaniu sądowym przenosi udowodnienie na pracodawcę, co oznacza, że chcąc być zwolnionym wypłaty odszkodowania oskarżony musi udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji z jego strony.

Warto orientować się, że w sytuacji naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, osoba dyskryminowana może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn ciężkiego niespełniania przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Przywileje kobiet w ciąży
Next Kadra w firmie najważniejsza?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Czy związki zawodowe muszą być akceptowane przez dyrektora?

Istnienie organizacji związkowych przez współpracowników i właścicieli firm to prawne działanie określone w Kodeksie Pracy. Do tego typu grup należą powszechne związki zawodowe. Przystąpienie do tego rodzaju stowarzyszeń nie określa

Kodeks pracy 0 Comments

Firmy będą musiały wdrożyć u siebie system zgłaszania nieprawidłowości. Termin się zbliża, a odpowiednich regulacji brak

Do 16 grudnia Polska, podobnie jak inne kraje UE, ma czas na zaimplementowanie do krajowego prawa dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Polska regulacja nie jest jeszcze gotowa, ale przedsiębiorcy już powinni rozpocząć

Kodeks pracy 0 Comments

Sprawiedliwość to podstawa działania pracodawcy

Każdy przełożony musi stosować się do przepisów umieszczonych w Kodeksie Pracy. Wśród nich jest dobre traktowanie każdego pracownika oraz tolerancje i równouprawnienie. Są to fundamentalne zasady konieczne do zachowania odpowiednich

Kodeks pracy 0 Comments

Warunki zatrudnienia młodocianych

Według polskiego prawa młodociani mogą pracować tylko wtedy, gdy stanowisko jest częścią praktyki zawodowej lub w ramach drobnych obowiązków (praca dorywcza). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zatrudnić takiego pracownika?

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest ryzyko zawodowe?

Każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi prowadzić analizy ryzyka zawodowego oraz wyniki przekazywać podwładnym. Jest to działanie obowiązkowe i prowadzące do minimalizowania wypadków oraz tragicznych zdarzeń podczas wypełniania powinności zawodowych. Ryzyko

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest gotowość do pracy?

Gotowość do pracy to określenie służące do scharakteryzowania sytuacji, gdzie pracobiorca był zdolny do wykonywania swoich obowiązków, jednakże z powodów przedsiębiorcy ich nie robił. Dodatkowo za taki okres należy się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post