Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

W momencie pojawienia się wypadku przy pracy każdy przedsiębiorca ma jasno opisane procedury, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego zadań należy także prowadzenie wykazu takich wydarzeń.

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość co znaczy wypadek przy pracy. Przepisy przedstawia go jako nieprzewidziane zdarzenie wywołane zjawiskiem zewnętrznym powiązanym z pracą. Następstwem może być uraz, choroba lub śmierć. Takie wydarzenia mogą następować w czasie wykonywania poleceń i zwykłych zleceń, jak i w drodze do punktu docelowego wskazanego przez pracodawcę w trakcie pracy.

W czasie, gdy już dojdzie do wypadku przedsiębiorca jest zobligowany do następujących czynności:

– usunąć zagrożenie,

– określić powód i okoliczności wypadku,

– podjąć czynności, by uniknąć podobnych wypadków.

W następstwie powstałych przepisów pracodawca ma powinność zabezpieczyć miejsce zdarzenia, by nie dopuścić tam osób postronnych oraz rzeczy, które doprowadziły do zajścia aż do momentu jego rozwiązania. Następnym obowiązkiem jest natychmiastowe poinformowanie właściwego inspektora pracy i prokuratora o zbiorowym, ciężkim jak i śmiertelnym wypadku.

W praktyce pracodawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z ustalenia powodu i okoliczności zdarzenia oraz jest zobowiązany do przechowywania raportu i innych dokumentów z nim związanych przez okres 10 lat.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Państwowe formy pomocy dla osób bezrobotnych
Next Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest gotowość do pracy?

Gotowość do pracy to określenie służące do scharakteryzowania sytuacji, gdzie pracobiorca był zdolny do wykonywania swoich obowiązków, jednakże z powodów przedsiębiorcy ich nie robił. Dodatkowo za taki okres należy się

Kodeks pracy 0 Comments

Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest poszanowanie godności swoich podwładnych. Sprawa ta została opisana w Kodeksie Pracy, a dodatkowo stanowi fundament życia społecznego. Dlaczego godność jest tak istotna w kontaktach zawodowych?

Kodeks pracy 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Kodeks pracy 0 Comments

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź