Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

W momencie pojawienia się wypadku przy pracy każdy przedsiębiorca ma jasno opisane procedury, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego zadań należy także prowadzenie wykazu takich wydarzeń.

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość co znaczy wypadek przy pracy. Przepisy przedstawia go jako nieprzewidziane zdarzenie wywołane zjawiskiem zewnętrznym powiązanym z pracą. Następstwem może być uraz, choroba lub śmierć. Takie wydarzenia mogą następować w czasie wykonywania poleceń i zwykłych zleceń, jak i w drodze do punktu docelowego wskazanego przez pracodawcę w trakcie pracy.

W czasie, gdy już dojdzie do wypadku przedsiębiorca jest zobligowany do następujących czynności:

– usunąć zagrożenie,

– określić powód i okoliczności wypadku,

– podjąć czynności, by uniknąć podobnych wypadków.

W następstwie powstałych przepisów pracodawca ma powinność zabezpieczyć miejsce zdarzenia, by nie dopuścić tam osób postronnych oraz rzeczy, które doprowadziły do zajścia aż do momentu jego rozwiązania. Następnym obowiązkiem jest natychmiastowe poinformowanie właściwego inspektora pracy i prokuratora o zbiorowym, ciężkim jak i śmiertelnym wypadku.

W praktyce pracodawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z ustalenia powodu i okoliczności zdarzenia oraz jest zobowiązany do przechowywania raportu i innych dokumentów z nim związanych przez okres 10 lat.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.



* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Państwowe formy pomocy dla osób bezrobotnych
Next Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskim prawie pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni funkcję

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

Kodeks pracy 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z godzinami pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy. Bywają

Kodeks pracy 0 Comments

Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Kodeks Pracy reguluje możliwości i sposoby zatrudniania pracowników, uściśla rodzaje umów. Sam sposób zatrudnienia uzależniony jest od pracodawcy i samego kandydata na dany etat. Oczywiście niezmiernie ważny jest sposób pracy,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź