Kiedy przekazywanie emerytury jest wstrzymywane?

Kiedy przekazywanie emerytury jest wstrzymywane?

Każdy, kto jest w wieku emerytalnym oraz spełnił kilka podstawowych warunków ustawowych, ma prawo pobierać świadczenie emerytalne raz w miesiącu. Są natomiast przypadki, gdy wypłaty mogą zostać zablokowane. Kiedy może nastąpić przerwa w wypłacanie emerytury?

Świadczenie emerytalne jest zatrzymywane, jeśli dochodzi do zignorowania najważniejszych ustaleń prawnych. Głównie wtedy, gdy emeryt jest czynny zawodowo i otrzymuje wynagrodzenie, które stanowi 130% podstawowej płacy.

Emeryt może utracić prawa do emerytury, gdy nie ma dokumentów potwierdzających zasadność wypłacania świadczenia lub legitymuje się fałszywymi dokumentami w celach zarobkowych.

Istnieje także możliwość, że miesięczna należność nie zostanie wydana z innych powodów, na przykład nieprawidłowy numer konta, brak upoważnionego do pobrania świadczenia.

Należy mieć na uwadze, że zablokowanie wypłaty świadczenia może zostać wprowadzone na miesiąc, jednak nie dłużej niż 3 lata. Po upływie okresu kary emerytura będzie przyznawana ponownie.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kto powinien przygotować sprawozdania finansowe spółki?
Next Jak wygląda garderoba pracownika korporacji?

Może to Ci się spodoba

Zasiłek macierzyński 17,77zł. Niemożliwe? A jednak!

W lipcu 2015r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nowymi przepisami młode matki, które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej

Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?

Elementem decydującym o wielkości przyszłej emerytury jest zysk osiągnięty z ulokowanych w inwestycjach składek. Jej wartość może wzrosnąć dzięki większemu udziałowi akcji. Jednak inwestując dużą liczbę akcji jednocześnie rośnie ryzyko.

Jakie składki odprowadza osoba prowadząca działalność i pracująca na etacie?

Często spotykane w Polsce są osoby, które oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracują dodatkowo w innym zakładzie pracy. W takim momencie nie mają one obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne-jeśli

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do ZUS

Przy uwzględnieniu praw do wcześniejszej emerytury, czy też emerytury pomostowej  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia okresy pracy w szczególnych warunkach. Okresy te powinny być należycie udokumentowane, w przeciwnym razie nie będą

Kiedy koniec prac nad ustawą umorzeniową?

W związku z kryzysem gospodarczym wielu przedsiębiorców utraciło płynność finansową i nie płaciło składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na masowość zjawiska władze postanowiły pochylić się nad sprawą i

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź