Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe.

Przysługujące świadczenia krótkoterminowe:

– zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do niego prawo niezależnie od długość okresu podlegania ubezpieczeniu, zasiłek nie przysługuje osobom, którym w okresie niezdolności do pracy przysługuje prawo do wypłaty, uposażenia lub stypendium,

– świadczenie rehabilitacyjne- otrzymuje się po wygaśnięciu zasiłku chorobowego, gdy osoba nadal jest niezdolna do pracy, ale wtórne leczenie zapowiada jej przywrócenie,

– zasiłek wyrównawczy- przysługuje osobie, której znacznie bardzo zredukowano wynagrodzenie z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie jednorazowe daje się pracownikowi ubezpieczonemu, który doznał długotrwałego lub stałego krzywdy na zdrowiu. O jego wypłaceniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej może zabiegać również o przyznanie świadczenia długoterminowego w postaci:

– renty z powodu niezdolności do pracy,

– renty szkoleniowej- dla osoby, w stosunku do której orzeczono przekwalifikowanie zawodowe,

– dodatku pielęgnacyjnego- dla osób bezwarunkowo niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Świadczenie, przysługujące najbliższej rodzinie osoby, która zmarła wskutek choroby zawodowej:

– jednorazowe zadośćuczynienie,

– renta rodzinna wypadkowa,

– dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Previous Pracować na własny rachunek czy dla obcego pracodawcy?
Next W jaki sposób kłamcy działają w sieci?

Może to Ci się spodoba

Czy trzeba odprowadzać podatek od przychodów z reklam internetowych?

Niejednokrotnie spotykamy się z umowami udostępnienia przez właścicieli portali internetowych powierzchni owych stron dla celów marketingowych partnerów biznesowych. Czy przychody uzyskiwane z tego tytułu podlegają odliczeniu od podatku przychodowego? Według

Jakie składki odprowadza osoba prowadząca działalność i pracująca na etacie?

Często spotykane w Polsce są osoby, które oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracują dodatkowo w innym zakładzie pracy. W takim momencie nie mają one obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne-jeśli

Kiedy przekazywanie emerytury jest wstrzymywane?

Każdy, kto jest w wieku emerytalnym oraz spełnił kilka podstawowych warunków ustawowych, ma prawo pobierać świadczenie emerytalne raz w miesiącu. Są natomiast przypadki, gdy wypłaty mogą zostać zablokowane. Kiedy może

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post