Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?

Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?

Elementem decydującym o wielkości przyszłej emerytury jest zysk osiągnięty z ulokowanych w inwestycjach składek. Jej wartość może wzrosnąć dzięki większemu udziałowi akcji. Jednak inwestując dużą liczbę akcji jednocześnie rośnie ryzyko.

W funduszach emerytalnych i innych produktach giełdowych czterema najważniejszymi czynnikami są: suma oszczędzanych kwot, czas ich kumulowania i inwestowania, średnia stopa zwrotu z zainwestowanych pieniędzy oraz bezpieczeństwo środków.

Dla przyszłego świadczeniobiorcy wysokość oszczędności oraz czas ich gromadzenia stanowią obciążenie, ponieważ nie mają możliwości wykorzystania na bieżąco uzyskiwanych dochodów. Tym, co świadczy o poziomie popularności danej formy kumulowania środków na przyszłe świadczenie emerytalne, jest stopa zwrotu z zainwestowanej kwoty. Im jest ona wyższa tym większa będzie przyszła emerytura.

Osiągnięcie wysokiej stopy zysku jest powiązane z ryzykiem, ponieważ jest realna tylko w przypadku inwestowania w akcje. Jak wiadomo rynek akcji szybko może ulec zmianie dynamicznie się zmienia, a posiadanie dużej ilości akcji w portfelu może być źródłem strat. W związku z tym w otwartych funduszach emerytalnych ustalono limit akcji, który został obniżony do 40%. Jednak nawet z krótkiej historii istnienia funduszy na giełdzie możemy wywnioskować, że nie jest to wystarczające zabezpieczenie kapitału.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy wydatki poniesione na mieszkanie można wliczyć w koszty podatkowe firmy?
Next Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Może to Ci się spodoba

Ile może dorobić emeryt?

Aktualnie osoby w podeszłym wieku, które każdego miesiąca otrzymują emeryturę, nie zaliczają się do najbogatszych w kraju. Często nie starcza im na konieczne do dobrego funkcjonowania leki lub żywność. Są

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do

Zatrudnienie 0 Comments

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do ZUS

Przy uwzględnieniu praw do wcześniejszej emerytury, czy też emerytury pomostowej  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia okresy pracy w szczególnych warunkach. Okresy te powinny być należycie udokumentowane, w przeciwnym razie nie będą

Kto przeprowadza w Polsce kontrole wynagrodzeń?

Tryb określania wynagrodzeń powinien być ściśle określony w normach wewnątrzzakładowych i bezproblemowy do zidentyfikowania. Gdy inspektorzy pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natkną się na jakieś nieścisłości, mogą wystąpić o zapoznanie

Jakie składki odprowadza osoba prowadząca działalność i pracująca na etacie?

Często spotykane w Polsce są osoby, które oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracują dodatkowo w innym zakładzie pracy. W takim momencie nie mają one obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne-jeśli

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny przekazywany jest osobom, które posiadają bogate kwalifikacje zawodowe i z dnia na dzień tracą pracę. Jednak, aby skorzystać z pomocy, wcześniej należy wypełnić i zostawić właściwy wniosek w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź