Kto inwestuje w akcje ukraińskie?

Kto inwestuje w akcje ukraińskie?

W ubiegłych latach coraz liczniejsza grupa inwestorów skupia się na rynku Ukrainy. Ponad 80% akcjonariuszy ukraińskich to mieszkańcy Unii Europejskiej. Jaką firmę można prowadzić w tym państwie?

Zgodnie z Konstytucją Ukrainy, czyli najważniejszym dokumentem regulującym zasady prawne działania spółek, prowadzić firmę może podmiot fizyczny i prawny. Natomiast cudzoziemców ograniczają takie same rozporządzenia w tym zakresie co prawowitych obywateli.

Mieszkańcy Polski najczęściej decydują się na utworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w owym kraju, ponieważ ma ona zdolność prawną, a majątek jest opisany w dokumentach spółki. Pomimo to należy pamiętać iż kapitał w chwili otwarcia działalności gospodarczej musi być wyższy niż stukrotność płacy minimalnej kraju.

Dużym zastosowaniem na Ukrainie cieszą się także spółki akcyjne. Wyróżniamy dwa odłamy tego rodzaju aktywności gospodarczej, a dokładnie:

– spółka akcyjna prywatna, gdzie akcjonariuszy nie może być więcej niż stu oraz misje w obszarze porozumienia mogą definiować tylko prywatne zarządzanie utworzonym funduszem,

– spółka akcyjna publiczna charakteryzuje się podziałem majątku na równoważne akcje, a inwestorzy mają odpowiedzialność tylko w obszarze posiadanych funduszy.

Na Ukrainie działają ponadto organizacje z rozszerzoną odpowiedzialnością, pełne oraz komandytowe. Wybór metody prowadzenia działalności gospodarczej zależy od ilości współpracujących inwestorów i rodzaju dobra przekazywanego w majątek przedsiębiorstwa.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak otrzymać certyfikat wiarygodności?
Next Kiedy można złożyć podanie o uchylenie mandatu?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Na jakich zasadach działa spółka przekształcona?

Zgodnie z działającym w kraju prawem dowolna spółka handlowa może doprowadzić do przekształcenia. Po spełnieniu niezbędnych formalności wypełnia obowiązki i respektuje przepisy w zgodzie dokonanym wyborem. Jak przebiega i czy

Spółki 0 Comments

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach. Zawarcie przez spółkę

Spółki 0 Comments

Czym zajmuje się EZIG?

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim jednostka organizacyjna, której zadaniem jest ułatwienie i wsparcie w gospodarczej współpracy transgranicznej firm i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę

Spółki 0 Comments

Poręczenie na rzecz spółki a zyski z tego tytułu

Wedle ustanowionych jakiś czas temu ustaleń poręczenie zadłużonej spółki bezpłatnie jest przychodem dla działalności jako takiej. Innymi słowy ważne będzie odprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wygląda poręczenie? Kto

Spółki 0 Comments

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

W chwili wykreślenia spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym powinno się wykonać kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej. Słowem ,,likwidacja” określamy

Prawo dla firm 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź