Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga zgody potwierdzonej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Dążeniem tego ograniczenia jest zapewnienie wspólnikom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości nadzorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych firmy. Daje to również możliwość, aby zapobiegać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda wymagana jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby zezwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem firmy. Zawarcie określonych umów bez dania zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie skutkuje ich nieważnością. Zgoda może zostać wydana przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak wyjątki expressis verbis, w których zgodna jest niewymagana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Portale społecznościowe poświęcone karierze
Next Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jak podpisywać maile firmowe?

W Kodeksie Spółek Handlowych odnajdziemy dokładny spis danych, jakie muszą być podane w trakcie wysyłania pism i zamówień drogą tradycyjną jak i mailową. Ustawa obejmuje spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz

Spółki 0 Comments

Czy likwidatorowi spółki jawnej przysługuje wynagrodzenie?

Postępowanie likwidacyjne, jeżeli chodzi o spółkę jawną jest procederem poprzedzającym jej wycofanie się z obrotu prawno-gospodarczego i wykreślenie z KRS. Czy likwidatorowi spółki jawnej należy się wynagrodzenie za czynności przeprowadzone

Spółki 0 Comments

Czy nieodpłatne poręczenie to przychód dla spółki?

Na podstawie ustawy dotyczącej podatku dochodowego bezpłatne poręczenie osoby powiązanej ze spółką jest rozliczane jako przychód. Definiuje to, iż od takiej pomocy trzeba odliczyć i odprowadzić podatek. Wartość owego świadczenia

Spółki 0 Comments

Kto może założyć spółkę europejską?

Każdy przedsiębiorca, który planuje rozwój swojego interesu i przeniesienie usług również poza Polskę, musi brać pod uwagę otwarcie spółki europejskiej. Oczywiście, żeby do tego doszło trzeba spełnić kilka istotnych warunków.

Spółki 0 Comments

Wypłaty z zysku dla wspólników – podatek do 1000zł może uregulować spółka

Zapłata podatku może nastąpić przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i znacząco ułatwił spółkom odprowadzanie

Spółki 1Comments

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź