Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga zgody potwierdzonej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Dążeniem tego ograniczenia jest zapewnienie wspólnikom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości nadzorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych firmy. Daje to również możliwość, aby zapobiegać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda wymagana jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby zezwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem firmy. Zawarcie określonych umów bez dania zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie skutkuje ich nieważnością. Zgoda może zostać wydana przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak wyjątki expressis verbis, w których zgodna jest niewymagana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Portale społecznościowe poświęcone karierze
Next Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Może to Ci się spodoba

Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym

Wydatek ponoszony przez spółkę na pokrycie strat w spółkach komandytowych nie może być uznany, za związany z jej przychodem, czy też służący zabezpieczeniu albo zachowaniu źródła przychodów orzekł Wojewódzki Sąd

Spółki 0 Comments

Dyskryminacja kobiet powodem zmian ustawowych

Z badań prowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że panie nie są dopuszczane do zarządu dużych firm czy spółek. Zazwyczaj rządy przejmują mężczyźni (stanowią ponad 90%) i to oni podejmują kluczowe

Spółki 0 Comments

Kto przejmuje akcje w warunkowym podwyższeniu kapitału spółki?

W statucie spółki akcyjnej można istnieć zapis dotyczący warunkowego podwyższenia jej kapitału. Prawo do objęcia akcji przysługuje wyznaczonym osobom, które muszą dokonać go na zasadach zawartych w uchwale i zgodnie

Spółki 0 Comments

Poręczenie na rzecz spółki a zyski z tego tytułu

Wedle ustanowionych jakiś czas temu ustaleń poręczenie zadłużonej spółki bezpłatnie jest przychodem dla działalności jako takiej. Innymi słowy ważne będzie odprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wygląda poręczenie? Kto

Spółki 0 Comments

Zatrudnienie w spółkach cywilnych

Wielokrotnie spółka cywilna zatrudnia pracowników. Nie posiada ona statusu podmiotu prawnego, więc są pewne warunki, do których trzeba się dostosować, by być pracodawcą. Ustawy klarownie opisują, kto może być podmiotem

Spółki 0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy zakładają spółki z o.o.?

W zgodzie z prawem celem otwarcia spółki jest zorganizowanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle funkcjonuje w ramach umowy między członkami lub ustalonego wspólnie statutu. To przedsiębiorcy decydują o strategii

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź