Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga zgody potwierdzonej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Dążeniem tego ograniczenia jest zapewnienie wspólnikom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości nadzorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych firmy. Daje to również możliwość, aby zapobiegać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda wymagana jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby zezwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem firmy. Zawarcie określonych umów bez dania zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie skutkuje ich nieważnością. Zgoda może zostać wydana przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak wyjątki expressis verbis, w których zgodna jest niewymagana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Portale społecznościowe poświęcone karierze
Next Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy zakładają spółki z o.o.?

W zgodzie z prawem celem otwarcia spółki jest zorganizowanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle funkcjonuje w ramach umowy między członkami lub ustalonego wspólnie statutu. To przedsiębiorcy decydują o strategii

Spółki 0 Comments

Czy jedyny członek zarządu może świadczyć nieodpłatne świadczenie dla spółki?

Członek zarządu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonujący usługi w zakresie zarządzenia nieruchomościami chce w nie pobierając wynagrodzenia wykonywać usługi na rzecz zainteresowanych klientów i przez to zredukować koszty funkcjonowania

Spółki 0 Comments

Przedsiębiorca przekształca się w spółkę

Wedle ustawy z 25.03.2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców poszerza możliwości dla prowadzących firmy. Największa zaleta jest taka, że znacznie skraca wszelkie formalności w perspektywie ewolucji

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post