Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga zgody potwierdzonej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Dążeniem tego ograniczenia jest zapewnienie wspólnikom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości nadzorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych firmy. Daje to również możliwość, aby zapobiegać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda wymagana jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby zezwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem firmy. Zawarcie określonych umów bez dania zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie skutkuje ich nieważnością. Zgoda może zostać wydana przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak wyjątki expressis verbis, w których zgodna jest niewymagana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Portale społecznościowe poświęcone karierze
Next Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym

Wydatek ponoszony przez spółkę na pokrycie strat w spółkach komandytowych nie może być uznany, za związany z jej przychodem, czy też służący zabezpieczeniu albo zachowaniu źródła przychodów orzekł Wojewódzki Sąd

Spółki 0 Comments

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna to dziś prawdopodobnie najłatwiejsza w zarządzaniu spółka osobowa. W związku z tym pewnie taka duża powszechność zakładania. Zwykle, ma własny kapitał (wkład własny członków spółki oraz profity spływające

Spółki 0 Comments

Wszystko o kosztach w spółce cywilnej

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest zgodne z prawdą przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje mechanizmy związane z potwierdzaniem wydatków. W taki

Prawo dla firm 2 komentarze

Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

Od 15 stycznia możliwe jest przeprowadzenie rejestracji spółek komandytowych oraz spółek jawnych drogą internetową. Te dwie kategorie spółek dołączyły tym samym do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które już wcześniej mogły

Spółki 0 Comments

Czy polskie ustawy chronią nazwę firmy?

Nazwa spółki niejednokrotnie jest jej pierwszym znakiem rozpoznawczym dla konsumentów. Gdy przedsiębiorstwo wypracuje sobie dobrą opinię, jest ona silnym symbolem przeciw konkurencji. Według Kodeksu Cywilnego pokrzywdzony przedsiębiorca ma prawo żądać

Spółki 0 Comments

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

W chwili wykreślenia spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym powinno się wykonać kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej. Słowem ,,likwidacja” określamy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź