Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga zgody potwierdzonej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Dążeniem tego ograniczenia jest zapewnienie wspólnikom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości nadzorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych firmy. Daje to również możliwość, aby zapobiegać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda wymagana jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby zezwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem firmy. Zawarcie określonych umów bez dania zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie skutkuje ich nieważnością. Zgoda może zostać wydana przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak wyjątki expressis verbis, w których zgodna jest niewymagana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Portale społecznościowe poświęcone karierze
Next Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jak powinno wyglądać sprawozdanie z działalności spółki?

Ustawa o rachunkowości stanowi o obowiązku spółek kapitałowych do złożenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok rozliczeniowy. W sytuacji prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest dołączenie raportu z funkcjonowania

Spółki 0 Comments

Kiedy spółka musi być samodzielna?

Na podstawie Kodeksu Pracy za pracodawcę uznaje się jednostkę organizacyjną oraz osobę fizyczną, która w oparciu o umowy o prace zatrudnia podwładnych. W związku z tym spółka cywilna może oferować

Spółki 0 Comments

Kto powinien przygotować sprawozdania finansowe spółki?

Jednym z najważniejszych obowiązków osób, które otwarły spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jest przymus sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego. Co musi opisać i gdzie należy składać zbiór dokumentów? Przede wszystkim należy wyjaśnić,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post