Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Komisja Pojednawcza jest powoływana w sytuacjach problemowych pomiędzy przedsiębiorcą a pracobiorcą.

Ową instytucje mogą utworzyć wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie gdy na terenie zakładu funkcjonują już związki zawodowe. Dodatkowo pracobiorcy muszą wyrazić zgodę na utworzenie komisji w ich miejscu pracy.

Napisać wniosek o wszczęcie aktywności przez opisaną organizację może tylko pracownik. Gdy pracodawca ma problem i nie umie go rozwiązać, musi wnioskować do sądu pracy. Jeśli takie postępowanie sądowe będzie miało miejsce, ugoda może być zawarta przed wydaniem wyroku urzędnika sprawiedliwości.

Misją Komisji Pojednawczej jest uzyskanie konsensusu pomiędzy skłóconymi stronami. Powinna zrobić to przed upływem 2 tygodni od dnia uzyskania wniosku poszkodowanego, w szczególności gdy miało miejsce rozwiązanie paktu o prace. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ustosunkuje do warunków ugody, pracownik może skierować sprawę do sądu państwowego.

Oczywiście treść porozumienia nie może naruszać zasad prawa oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. W chwili nie doprowadzenia do uzyskania zgody pomiędzy stronami konfliktu, komisja ma obowiązek pokierować sprawę do sądu pracy w celu zlikwidowania niejasności.

Ewelina Uroda
www.biznesgazeta.pl

Previous Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?
Next Zadania Głównego Inspektoratu Pracy

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy potrzebna jest mediacja?

Mediacja dawna uważana jest jako metoda rozwiązywania konfliktów i problemów, na końcu której zawsze dochodzi do kompromisu. Często to sąd zaleca skorzystanie ze spotkania mediacyjnego, aby zakończyć spór. Czy naprawdę

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Jak napisać zażalenie?

Każdy, kto nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji powinien złożyć tzw. zażalenie. Sprawa przekazywana jest wówczas do sadu drugiej instancji, a w skrajnych przypadkach do Sądu Najwyższego. Jak

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne. Rozpatrywanie spraw

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy można wnioskować o apelację?

Obecnie w Polsce zastosowanie znajduje przynajmniej kilka metod zawierania współpracy. Wśród nich ogromnym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która niejednokrotnie wygrywa z zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czym

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym charakteryzuje się postępowanie pojednawcze?

Bywają sprawy sądowe, które rozstrzygają kłótnie małżeńskie, sąsiedzkie lub pracownicze. Nie raz trudno ustalić winnego, zebrać dowody i wydać obiektywny wyrok. W takich przypadkach stosuje się postępowanie pojednawcze. Jak przebiega

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym zajmuje się referendarz sądowy?

Od 16 lat funkcjonuje w Polsce stanowisko referendarza sądowego. Zgodnie z prawem posiada kompetencje podobne do tych, którymi pochwalić się może sąd. Trzeba jednak wiedzieć, że może z nich korzystać

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź