Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli

Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli

W ramach regionalnych programów operacyjnych rozdysponowane są środki pochodzące z funduszy unijnych z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, czy też innych placówek wychowania przedszkolnego.

Na co przeznaczone są unijne środki?

Istotną jest informacja, że środki mogą być przeznaczone nie tylko na prace budowlane i remontowe, ale również zakup wyposażenia oraz adaptacje pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane możliwości przebudowy, remontu, czy też adaptacji pomieszczeń już istniejących. Jeśli nie będzie można stworzyć przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w tańszy sposób, wówczas rozpatrywana będzie opcja budowy przedszkola od podstaw. Możliwe jest też tworzenie placówek wychowania przedszkolnego określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 143, poz. 839).

Beneficjenci pomocy unijnej

O dotacje z Unii Europejskiej mogą starać się instytucje, których statutową działalnością jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki sektora finansów publicznych.

Gdzie można liczyć na unijne wsparcie?

Dotowaną działalność w zakresie rozbudowy i przebudowy infrastruktury przedszkolnej założyły w swych budżetach trzy województwa: śląskie – z pulą blisko 60 mln zł, zachodniopomorskie – przeznaczyło podobną kwotę na ten cel oraz dolnośląskie, gdzie na rozbudowę przedszkoli wydatkuje się najwyższą kwotę – 65 mln zł.

Pieniądze rozdysponowywane są w ramach różnych programów operacyjnych, Marszałek województwa śląskiego ogłosił dwa konkursy w tym zakresie, pierwszy z budżetem 45 mln zł realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, drugi – w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, z bulą 13 mln zł.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Publicysta jako przedsiębiorca
Next Polscy rewidenci stosują Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Może to Ci się spodoba

Zrób grę i pozyskaj bazę lojalnych klientów

Rośnie rola reklamy natywnej, stanowiącej naturalną część procesu konsumpcji treści. Coraz częściej uwaga reklamodawców kieruje się w te miejsca, które angażując odbiorców, gwarantują wyższy poziom zapamiętania promowanego przekazu. Nowym formatem

Dobre wynagrodzenie i benefity najlepiej motywują menadżerów do pracy

Zdecydowana większość menadżerów uznaje benefity pozapłacowe za istotny czynnik wpływający na zadowolenie z pracy. Największą popularnością wśród nich cieszą się dodatkowa opieka medyczna, służbowy samochód oraz szkolenia. Coraz bardziej doceniają oni atrakcyjność

Stacjonarny, mobilny, samoobsługowy – jaki terminal płatniczy wybrać?

Większość z nas posiada karty wystawione przez banki. Zarówno kartami kredytowymi, jak i płatniczymi (debetowymi) możemy wygodnie płacić w sklepach. W tym celu musimy skorzystać z terminali płatniczych. Sprzedawcy mają

Umowa o pracę na okres próbny. Co musisz o niej wiedzieć?

Umowa o pracę zawierana na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika w praktyce. Próby nie można wydłużać w nieskończoność, ani powtarzać jej kilkakrotnie. Kiedy można zawrzeć umowę na

Od dziś firmy i instytucje będą funkcjonować w nowej rzeczywistości. W życie wchodzi RODO

RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, zaczyna od dziś obowiązywać. Dla firm i wszystkich instytucji nowe prawo oznacza prawdziwą rewolucję i duże zmiany w dotychczasowym modelu funkcjonowania. Najbliższe miesiące pokażą, jak

Branża ubezpieczeniowa coraz śmielej wykorzystuje nowe technologie

Firmy ubezpieczeniowe coraz odważniej sprzedają polisy w kanale mobilnym i internecie. Wymuszają to nowe technologie i oczekiwania klientów, zwłaszcza z młodszego pokolenia, które kupuje już głównie online. Grupa Europa wprowadziła na rynek platformę sprzedażową,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź