Polscy rewidenci stosują Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Polscy rewidenci stosują Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

W kwietniu 2015r. Komisja Nadzoru Audytowego nakazała biegłym rewidentom stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. W pierwszej kolejności standardy będą musiały stosować podmioty badające sprawozdania finansowe jednostek zaufania publicznego, a więc banki, czy spółki giełdowe. Obowiązek przeprowadzenia badania wg nowych zasad obejmie w nich już sprawozdania za okresy kończące się 31 grudnia 2016r. Jak będzie wyglądało takie badanie?

Od kiedy badanie będą przeprowadzane wg MSRF?

W jednostkach zaufania publicznego badanie wg Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej będzie przeprowadzone już za okres kończący się w grudniu 2016r., ale inne podmioty również będą poddano badaniom wg nowoczesnych metod za okresy kończące się 31 grudnia 2017r. Wygląda na to, że firmy przeprowadzające badania sprawozdań finansowych mają niewiele czasu na wdrożenie metod badania.

Biegli rewidenci szkolą się już od 4 lat

Trzeba przyznać, że rewidenci nie zaczynają poszerzać swoją wiedzę, dopiero teraz. Szkolenia wdrażające audytorów  organizowane w ramach współpracy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy trwają już od 2011r. Tematyka MSRF jest przedmiotem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów stara się wspierać zwłaszcza małe podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych. W ramach pomocy KRBR podpisała umowę z firmą tworzącą oprogramowanie do badania sprawozdań wg nowych standardów, aby firmy audytorskie mogły nabyć je po preferencyjnych cenach. Od ubiegłego roku biegli rewidenci mogą też korzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Dlaczego MSRF są takie ważne?

Wdrożenie międzynarodowych standardów w procesy badania sprawozdań ma na celu podniesienie jakości tych usług biegłych rewidentów. Jak zauważają przedstawiciele Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wyższa jakość przeprowadzanych badań ma zapobiegać kryzysom takim jak ten, którego skutki wciąż jeszcze świat odczuwa. Badania będą bardziej rygorystyczne i przede wszystkim oparte na ryzyku.

Biegli rewidenci bardziej niż dotychczas będą starali się poznać otoczenie i zasady funkcjonowania badanych jednostek. Będą też musieli kierować się większym sceptycyzmem i profesjonalnym osądem. Wstępna faza badania będzie polegała na oszacowaniu ryzyka nieprawidłowości, które mogą wystąpić w sprawozdaniu finansowym podmiotu. Wokół tego ryzyka ma skupić się badanie.

Korzyści dla przedsiębiorców

Zmiany w zakresie metod badania sprawozdań finansowych są korzystne dla przedsiębiorców. Jedną z cech takiego badania jest jego uniwersalność. Międzynarodowe standardy stosowane są na całym świecie, zatem osoba czytająca sprawozdanie przebadane przez biegłego rewidenta w Polsce będzie miała pewność, że tu obowiązują te same metody badania, a opinia oraz raport biegłego rewidenta są wystawiane w oparciu o te same zasady co za granicą. Stosowanie jednorodnych standardów w badanych podmiotach pozwala jednostkom dominującym w grupach kapitałowych na dokonywanie ocen i porównań na podstawie sprawozdań o tym samym stopniu dokładności oraz obniżenie kosztów konsolidacji. Ponadto zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne będą operowały sprawozdaniami finansowymi o wyrównanym, najwyższym poziomie jakości

Co zmieni się w obszarze badań sprawozdań finansowych?

Jak już wcześniej wspomniano badanie będzie poprzedzone analizą ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej. W analizie ważne będzie oszacowanie poziomu nieprawidłowości, które mogą pozostać nie wykryte lub wykryte i nie poprawione, bez wprowadzania czytelnika sprawozdania finansowego w błąd. To właśnie jest najważniejsze, by czytelnik sprawozdania mógł z niego uzyskać rzetelne informacje, na podstawie których ewentualnie może on podejmować lub nie podejmować określonych decyzji.

Metody badawcze nie zmienią się co do swej istoty, tzn. nadal będą badane dokumenty, zbierane oświadczenia, przeprowadzane inwentaryzacje. Zmieni się jednak nacisk na wykonanie poszczególnych zadań przez biegłego rewidenta. Jeśli z jego wstępnych analiz wyniknie, że określona czynność w badanej jednostce nie jest istotna dla rzetelnej oceny sprawozdania, wówczas może poświęcić tym działaniom mniej uwagi lub zaniechać ich w ogóle. Biegły ma skupić się przede wszystkim na tych aspektach, gdzie mogą wystąpić nieprawidłowości (na skutek błędów lub działań oszukańczych).

Ceny badań sprawozdań raczej pozostaną bez zmian

Zdobycie kolejnych kwalifikacji wiąże się z ponoszeniem przez firmy audytorskie dodatkowych kosztów szkoleń, wdrażania oprogramowania informatycznego przystosowanego do MSRF. Jak można przypuszczać, nie będzie się to wiązało z podwyżkami cen dla klientów podmiotów badających sprawozdania finansowe. Z jednej strony wszyscy biegli rewidenci będą musieli ponieść koszty poszerzania wiedzy z omawianego zakresu, lecz bez tego nie będą oni konkurencyjni na rynku tego rodzaju usług. Nie ma więc mowy, aby przenosić koszt wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej na klientów. Ponadto, trzeba zauważyć, że wielu biegłych już od jakiegoś czasu stosuje MSRF w swej pracy, a zwiększenia cen usług jak dotąd nie zauważono.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli
Next Jakie urządzenie fiskalne dla biura rachunkowego?

Może to Ci się spodoba

Zakładam firmę 8 komentarzy

Czy hodowla ślimaków się opłaca?

Obecnie założenie działalności gospodarczej to żaden problem. Jednak osiągniecie sukcesu możliwe jest tylko wtedy, gdy właściciel posiada wiedzę i umiejętności, kapitał początkowy oraz kreatywny pomysł na biznes. Czy hodowla ślimaków

Rośnie znaczenie pozytywnych informacji finansowych o Polakach

Większość przedsiębiorstw finansowych równolegle z danymi o zadłużeniu firm lub osób sprawdza m.in. w biurach informacji gospodarczej informacje pozytywne o swoich klientach. Dla dostawców usług i produktów liczą się bowiem dane kompleksowe, przejrzyste, wiarygodne, udostępnione

Sposoby na skuteczne dotarcie do potencjalnego klienta

Choć wielu zaprzeczy takiemu stanowi rzeczy, badania pokazują, że pracujemy coraz mniej i dysponujemy coraz większą ilością wolnego czasu. To z kolei przekłada się na nasze preferencje jego zagospodarowania. Niemałym

Prawie połowa oprogramowania w Polsce wykorzystywana jest nielegalnie

Mimo że skala piractwa w Polsce systematyczne maleje, to wciąż jest na wysokim poziomie i wynosi 48 proc. Polska nadal ma wiele do nadrobienia do unijnej średniej wynoszącej 29 proc. czy światowej

Wynajem i leasing. Dlaczego warto z nich korzystać?

Prowadzenie praktycznie każdego biznesu wymagania korzystania z samochodu. Nie jest jednak koniecznością kupować pojazdu, równie dobrym rozwiązaniem może być leasing lub wynajem. Zarówno wynajem jak leasing w większości przypadków odciążają

Coraz więcej firm i instytucji zbywa zobowiązania swoich dłużników

W 2018 roku rynek wierzytelności może być wart 40 mld zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to o 8 mld zł mniej – wynika z szacunków Konrada Kąkolewskiego, prezesa GetBack SA. Zarząd

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź