Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego wydaje Ci się trudne? Szukasz informacji na ten temat, ale wciąż masz wrażenie, że wszystkie procedury są dla Ciebie zbyt skomplikowane? Twoje wątpliwości rozwieje lektura wywiadu z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem, który szczegółowo wyjaśnia wszystkie aspekty związane z odszkodowaniem komunikacyjnym.

Aby zdefiniować pojęcie odszkodowania komunikacyjnego, nie sposób nie wspomnieć o wypadku komunikacyjnym, którego jest ono swoistym następstwem. Jak więc rozumieć wypadek komunikacyjny, co kryje się pod tym terminem?

Nie ma jednej definicja wypadku komunikacyjnego. Generalnie można przyjąć, że jest to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu (niekoniecznie z napędem silnikowym), które skutkuje zniszczeniem mienia, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią osób biorących w nim udział.

Wśród tak zdefiniowanych wypadków komunikacyjnych możemy wyróżnić m.in.: drogowe, kolejowe, morskie oraz lotnicze. Warto zauważyć, że najczęstszymi z wypadków komunikacyjnych są pierwsze wśród wymienionych – wypadki drogowe.

Znając już definicję wypadku komunikacyjnego, możemy przejść do tego, czym tak naprawdę jest odszkodowanie komunikacyjne i dlaczego każdy z nas powinien zapoznać się z tym określeniem.

W związku z wypadkiem komunikacyjnym mogą powstać dwie grupy szkód. Pierwsza to tzw. szkody na osobie.

W art. 444 – 447 Kodeksu cywilnego wymieniono, jakie świadczenia należą się poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Oto, o co możesz się ubiegać, o ile masz ku temu podstawy:

 1. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – oczywiście musisz udokumentować, że rzeczywiście poniosłeś takie wydatki i były one uzasadnione;
 2. zwrot kosztów utraconych dochodów – jeśli na skutek wypadku przebywasz na zwolnieniu lekarskim i twoje wynagrodzenie obniżyło się z tego tytułu, to możesz się ubiegać o zwrot utraconych korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby zdarzenie nie miało miejsca;
 3. renta stała lub tymczasowa – należy Ci się, gdy w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do wykonywania pracy;
 4. zadośćuczynienie za ból i cierpienie – o to świadczenie możesz ubiegać się ty, jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, ale również twoi bliscy. W tym przypadku istnieje jednak problem z ustaleniem, o jaką kwotę z tytułu zadośćuczynienia należy się ubiegać.

Druga grupa szkód to szkody na mieniu, które wiążą się z uzyskaniem odszkodowania za zniszczony pojazd.

Czy odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdej osobie poszkodowanej?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. W praktyce wysokość odszkodowania należnego poszkodowanej osobie jest sporna. Na przykład przyczynienie się poszkodowanego do wypadku może mieć wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania.

Jakie dowody należy zebrać, chcąc ubiegać się o rekompensatę szkody?

W zależności od rodzaju sprawy należy zgromadzić:

– oświadczenie sprawcy wypadku

– zeznania świadków

– dokumentację fotograficzną

– wyrok karny, skazujący sprawcę wypadku

– faktury i paragony, dokumentujące poniesione koszty

– opinię rzeczoznawcy

– dokumentację medyczną (w przypadku tzw. szkody na osobie)

– opinię psychologa/psychiatry (także w przypadku tzw. szkody na osobie)

Jeśli mielibyśmy stworzyć plan działania dla osób, które chcą uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, to jakie kroki powinny znaleźć się na liście?

 1. skompletowanie dokumentów (dowodów)
 2. zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 3. prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem (w tym weryfikacja poprawności opinii rzeczoznawcy)
 4. odwołanie od negatywnej decyzji ubezpieczyciela
 5. przedsądowe wezwanie do zapłaty
 6. złożenie pozwu
 7. prowadzenie postępowania sądowego
 8. w razie potrzeby: sporządzenie apelacji od wyroku sądu I instancji

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Podmiotem wypłacającym odszkodowanie jest z reguły zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. W przypadku braku polisy sprawcy szkoda jest likwidowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania można, w ramach postępowania likwidacyjnego, złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W przypadku podtrzymania swojej decyzji przez ubezpieczyciela warto, przed skierowaniem sprawy do sądu, wysłać do ubezpieczyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty. Następnie należy złożyć pozew do sądu.

Jakie kroki należy podjąć, kiedy wysokość odszkodowania komunikacyjnego została zaniżona?

Sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Z tym małym wyjątkiem, że w przypadku zaniżenia wysokości odszkodowania należy rozważyć zlecenie rzeczoznawcy wydanie opinii w zakresie wysokości kosztów naprawy auta.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Materiał powstał we współpracy z https://kancelariagruchacz.pl/odszkodowanie/.

Previous Spółki, w które warto zainwestować
Next Buty i ubrania robocze dla pracownika - postaw na jakość!

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Jak nie dać się złapać na chwilówkach?

Codzienność przynosi różne sytuacje. Często jesteśmy zaskakiwani wydarzeniami, które pociągają za sobą spore koszty. Gdy na gwałt potrzebujemy pieniędzy, zwracamy się zazwyczaj do parabanku, gdzie możemy je bez kłopotu uzyskać.

Wiadomości 0 Comments

Pożyczkowa rewolucja, czym jest Fin-tech?

Chociaż trend, aby łączyć finanse i nowoczesne technologie, obserwujemy od dawna, dopiero teraz te działania nabierają rozpędu. Sektor Fin-tech to w Polsce jeszcze nowość, ale już niebawem może się przyczynić

Wiadomości 0 Comments

Dlaczego nie każdy może być przedstawicielem handlowym?

Od dłuższego czasu praktycznie każdy wie, że zawód przedstawiciela handlowego jest trudny, ale tym samym może dawać dużo radości. Niestety nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie do tego stanowiska. Kto ma

Wiadomości 0 Comments

Polisa na życie szyta na miarę – od czego uzależnić jej wybór?

Dobra polisa na życie to solidne zabezpieczenie finansowe dla rodziny. Ponieważ podpisanie umowy to zobowiązanie na wiele lat, konieczne jest dokładne przeanalizowanie warunków oferowanych przez co najmniej kilka towarzystw ubezpieczeniowych.

Wiadomości 0 Comments

Praca online – jakie możliwości zawodowe

Jeszcze kilkanaście lat temu prawdopodobnie mało kto wyobrażał sobie, że rynek zawodowy może wyglądać właśnie tak jak współcześnie. Okazuje się, że coraz więcej Polaków ze swoimi zawodowymi obowiązkami przenosi się

Wiadomości 0 Comments

Udział źródeł odnawialnych będzie się jednak zwiększał

Węgiel, biogazownie, fotowoltaika, farmy wiatrowe, gaz, atom – bezpieczeństwo energetyczne wymaga stosowania różnych źródeł energii. Zdaniem dyrektora generalnego Grupy Veolia w Polsce węgiel pozostanie najważniejszą składową polskiego miksu energetycznego, choć nowoczesne elektrownie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź