Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego wydaje Ci się trudne? Szukasz informacji na ten temat, ale wciąż masz wrażenie, że wszystkie procedury są dla Ciebie zbyt skomplikowane? Twoje wątpliwości rozwieje lektura wywiadu z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem, który szczegółowo wyjaśnia wszystkie aspekty związane z odszkodowaniem komunikacyjnym.

Aby zdefiniować pojęcie odszkodowania komunikacyjnego, nie sposób nie wspomnieć o wypadku komunikacyjnym, którego jest ono swoistym następstwem. Jak więc rozumieć wypadek komunikacyjny, co kryje się pod tym terminem?

Nie ma jednej definicja wypadku komunikacyjnego. Generalnie można przyjąć, że jest to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu (niekoniecznie z napędem silnikowym), które skutkuje zniszczeniem mienia, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią osób biorących w nim udział.

Wśród tak zdefiniowanych wypadków komunikacyjnych możemy wyróżnić m.in.: drogowe, kolejowe, morskie oraz lotnicze. Warto zauważyć, że najczęstszymi z wypadków komunikacyjnych są pierwsze wśród wymienionych – wypadki drogowe.

Znając już definicję wypadku komunikacyjnego, możemy przejść do tego, czym tak naprawdę jest odszkodowanie komunikacyjne i dlaczego każdy z nas powinien zapoznać się z tym określeniem.

W związku z wypadkiem komunikacyjnym mogą powstać dwie grupy szkód. Pierwsza to tzw. szkody na osobie.

W art. 444 – 447 Kodeksu cywilnego wymieniono, jakie świadczenia należą się poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Oto, o co możesz się ubiegać, o ile masz ku temu podstawy:

 1. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – oczywiście musisz udokumentować, że rzeczywiście poniosłeś takie wydatki i były one uzasadnione;
 2. zwrot kosztów utraconych dochodów – jeśli na skutek wypadku przebywasz na zwolnieniu lekarskim i twoje wynagrodzenie obniżyło się z tego tytułu, to możesz się ubiegać o zwrot utraconych korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby zdarzenie nie miało miejsca;
 3. renta stała lub tymczasowa – należy Ci się, gdy w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do wykonywania pracy;
 4. zadośćuczynienie za ból i cierpienie – o to świadczenie możesz ubiegać się ty, jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, ale również twoi bliscy. W tym przypadku istnieje jednak problem z ustaleniem, o jaką kwotę z tytułu zadośćuczynienia należy się ubiegać.

Druga grupa szkód to szkody na mieniu, które wiążą się z uzyskaniem odszkodowania za zniszczony pojazd.

Czy odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdej osobie poszkodowanej?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. W praktyce wysokość odszkodowania należnego poszkodowanej osobie jest sporna. Na przykład przyczynienie się poszkodowanego do wypadku może mieć wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania.

Jakie dowody należy zebrać, chcąc ubiegać się o rekompensatę szkody?

W zależności od rodzaju sprawy należy zgromadzić:

– oświadczenie sprawcy wypadku

– zeznania świadków

– dokumentację fotograficzną

– wyrok karny, skazujący sprawcę wypadku

– faktury i paragony, dokumentujące poniesione koszty

– opinię rzeczoznawcy

– dokumentację medyczną (w przypadku tzw. szkody na osobie)

– opinię psychologa/psychiatry (także w przypadku tzw. szkody na osobie)

Jeśli mielibyśmy stworzyć plan działania dla osób, które chcą uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, to jakie kroki powinny znaleźć się na liście?

 1. skompletowanie dokumentów (dowodów)
 2. zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 3. prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem (w tym weryfikacja poprawności opinii rzeczoznawcy)
 4. odwołanie od negatywnej decyzji ubezpieczyciela
 5. przedsądowe wezwanie do zapłaty
 6. złożenie pozwu
 7. prowadzenie postępowania sądowego
 8. w razie potrzeby: sporządzenie apelacji od wyroku sądu I instancji

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Podmiotem wypłacającym odszkodowanie jest z reguły zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. W przypadku braku polisy sprawcy szkoda jest likwidowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania można, w ramach postępowania likwidacyjnego, złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W przypadku podtrzymania swojej decyzji przez ubezpieczyciela warto, przed skierowaniem sprawy do sądu, wysłać do ubezpieczyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty. Następnie należy złożyć pozew do sądu.

Jakie kroki należy podjąć, kiedy wysokość odszkodowania komunikacyjnego została zaniżona?

Sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Z tym małym wyjątkiem, że w przypadku zaniżenia wysokości odszkodowania należy rozważyć zlecenie rzeczoznawcy wydanie opinii w zakresie wysokości kosztów naprawy auta.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Materiał powstał we współpracy z https://kancelariagruchacz.pl/odszkodowanie/.

Previous Spółki, w które warto zainwestować
Next Buty i ubrania robocze dla pracownika - postaw na jakość!

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Tradycyjne bankomaty powoli będą znikać

Tradycyjne bankomaty są stopniowo wypierane z rynku przez bardziej zaawansowane urządzenia, które dają możliwość zarówno wpłaty, jak i wypłaty gotówki. Nowoczesne maszyny są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, które wkrótce staną się częścią procesu autoryzacji

Wiadomości 0 Comments

Klient i bank – miłość czy toksyczny związek?

Czasami analizując relacje między bankami a ich klientami można odnieść wrażenie, że obserwujemy losy zakochanej, ale niedopasowanej pary. Banki początkowo uwodzą promocjami. Wielu zwabionych klientów szybko odkrywa jednak ich tajemnice

Wiadomości 0 Comments

Co trzeba zmienić w urzędach pracy?

Od dłuższego czasu wiadomo, że urzędy pracy mają poważne kłopoty z powierzonymi obowiązkami. Znalezienie miejsca pracy dla bezrobotnych jest trudne, a dodatkowe kursy nie zawsze okazują się pomocne. Jakie modyfikacje

Wiadomości 0 Comments

Allianz Polska chce być w trójce najczęściej wybieranych ubezpieczycieli

Allianz Polska poprzez innowacje technologiczne chce przyciągnąć nowych klientów, przede wszystkim z pokolenia millenialsów. Ubezpieczyciel w nowej strategii zapowiada inwestycje w rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży i budowę nowych placówek w mniejszych miastach. Produkty mają być

Wiadomości 0 Comments

Polska gospodarka bardziej odporna na krach niż dekadę temu

Z analiz ekonomistów DNB Banku i Deloitte wynika, że w przypadku kryzysu większość analizowanych sektorów nie odczułaby dużego spadku przychodów. Wyjątkiem byłby handel detaliczny, na który potencjalny krach wpłynąłby najmocniej. Eksperci podkreślają, że

Wiadomości 0 Comments

Agregaty prądotwórcze – sposób na zachowanie ciągłości w dostawie prądu

Obecnie zapewnienie ciągłości produkcji czy jakichkolwiek innych działań biznesowych, wymaga ciągłego dostępu do prądu. Co prawda awarie sieci elektrycznej zdarzają się rzadko, jednak przedsiębiorca musi być przygotowany na wypadek ich

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź