Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego wydaje Ci się trudne? Szukasz informacji na ten temat, ale wciąż masz wrażenie, że wszystkie procedury są dla Ciebie zbyt skomplikowane? Twoje wątpliwości rozwieje lektura wywiadu z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem, który szczegółowo wyjaśnia wszystkie aspekty związane z odszkodowaniem komunikacyjnym.

Aby zdefiniować pojęcie odszkodowania komunikacyjnego, nie sposób nie wspomnieć o wypadku komunikacyjnym, którego jest ono swoistym następstwem. Jak więc rozumieć wypadek komunikacyjny, co kryje się pod tym terminem?

Nie ma jednej definicja wypadku komunikacyjnego. Generalnie można przyjąć, że jest to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu (niekoniecznie z napędem silnikowym), które skutkuje zniszczeniem mienia, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią osób biorących w nim udział.

Wśród tak zdefiniowanych wypadków komunikacyjnych możemy wyróżnić m.in.: drogowe, kolejowe, morskie oraz lotnicze. Warto zauważyć, że najczęstszymi z wypadków komunikacyjnych są pierwsze wśród wymienionych – wypadki drogowe.

Znając już definicję wypadku komunikacyjnego, możemy przejść do tego, czym tak naprawdę jest odszkodowanie komunikacyjne i dlaczego każdy z nas powinien zapoznać się z tym określeniem.

W związku z wypadkiem komunikacyjnym mogą powstać dwie grupy szkód. Pierwsza to tzw. szkody na osobie.

W art. 444 – 447 Kodeksu cywilnego wymieniono, jakie świadczenia należą się poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Oto, o co możesz się ubiegać, o ile masz ku temu podstawy:

 1. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – oczywiście musisz udokumentować, że rzeczywiście poniosłeś takie wydatki i były one uzasadnione;
 2. zwrot kosztów utraconych dochodów – jeśli na skutek wypadku przebywasz na zwolnieniu lekarskim i twoje wynagrodzenie obniżyło się z tego tytułu, to możesz się ubiegać o zwrot utraconych korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby zdarzenie nie miało miejsca;
 3. renta stała lub tymczasowa – należy Ci się, gdy w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do wykonywania pracy;
 4. zadośćuczynienie za ból i cierpienie – o to świadczenie możesz ubiegać się ty, jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, ale również twoi bliscy. W tym przypadku istnieje jednak problem z ustaleniem, o jaką kwotę z tytułu zadośćuczynienia należy się ubiegać.

Druga grupa szkód to szkody na mieniu, które wiążą się z uzyskaniem odszkodowania za zniszczony pojazd.

Czy odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdej osobie poszkodowanej?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. W praktyce wysokość odszkodowania należnego poszkodowanej osobie jest sporna. Na przykład przyczynienie się poszkodowanego do wypadku może mieć wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania.

Jakie dowody należy zebrać, chcąc ubiegać się o rekompensatę szkody?

W zależności od rodzaju sprawy należy zgromadzić:

– oświadczenie sprawcy wypadku

– zeznania świadków

– dokumentację fotograficzną

– wyrok karny, skazujący sprawcę wypadku

– faktury i paragony, dokumentujące poniesione koszty

– opinię rzeczoznawcy

– dokumentację medyczną (w przypadku tzw. szkody na osobie)

– opinię psychologa/psychiatry (także w przypadku tzw. szkody na osobie)

Jeśli mielibyśmy stworzyć plan działania dla osób, które chcą uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, to jakie kroki powinny znaleźć się na liście?

 1. skompletowanie dokumentów (dowodów)
 2. zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 3. prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem (w tym weryfikacja poprawności opinii rzeczoznawcy)
 4. odwołanie od negatywnej decyzji ubezpieczyciela
 5. przedsądowe wezwanie do zapłaty
 6. złożenie pozwu
 7. prowadzenie postępowania sądowego
 8. w razie potrzeby: sporządzenie apelacji od wyroku sądu I instancji

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Podmiotem wypłacającym odszkodowanie jest z reguły zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. W przypadku braku polisy sprawcy szkoda jest likwidowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania można, w ramach postępowania likwidacyjnego, złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W przypadku podtrzymania swojej decyzji przez ubezpieczyciela warto, przed skierowaniem sprawy do sądu, wysłać do ubezpieczyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty. Następnie należy złożyć pozew do sądu.

Jakie kroki należy podjąć, kiedy wysokość odszkodowania komunikacyjnego została zaniżona?

Sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Z tym małym wyjątkiem, że w przypadku zaniżenia wysokości odszkodowania należy rozważyć zlecenie rzeczoznawcy wydanie opinii w zakresie wysokości kosztów naprawy auta.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Materiał powstał we współpracy z https://kancelariagruchacz.pl/odszkodowanie/.

Previous Spółki, w które warto zainwestować
Next Buty i ubrania robocze dla pracownika - postaw na jakość!

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Eksport na rynki rozwijające się rośnie najszybciej

O ponad jedną czwartą zwiększył się eksport polskich produktów rolno-spożywczych na pozaeuropejskie rynki rozwijające się w pierwszym kwartale 2017 roku. To wzrost dwuipółkrotnie wyższy niż eksport tych wyrobów ogółem. Rynki azjatyckie

Wiadomości 0 Comments

Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego ?

Przed dokonaniem wyboru funduszu inwestycyjnego dobrze jest zdobyć rzetelne informacje o prowadzącym go Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Warto przeanalizować również bieżącą i historyczną wycenę tego funduszu. Należy ponadto wybrać fundusz,

Wiadomości 0 Comments

Finanse państwa w dobrej kondycji. To zasługa korzystnej koniunktury i lepszej ściągalności podatków

Po pięciu miesiącach roku deficyt budżetowy Polski wyniósł zaledwie 203 mln zł. To ułamek założonej w harmonogramie kwoty 13 mld zł i znacznie mniejszy deficyt niż w maju ubiegłego roku. Mocniej od oczekiwań

Wiadomości 0 Comments

12 najpiękniejszych krzewów i kwiatów do ogrodu – inspiracje

Projektowanie krajobrazu ogrodu opiera się na prawidłowym doborze okresów kwitnienia krzewów ozdobnych. Z jego pomocą można uzyskać zmianę sezonowego kwitnienia roślin przez cały rok. Kwitnące krzewy ozdobne, cieszące oko od

Wiadomości 0 Comments

Polska jest liderem w legislacji dotyczącej dronów. Przepisy pobudzą rynek wart ok. 150 mln zł

Ostatnie zmiany w prawie, które określają m.in. zasady lotów dronów poza zasięgiem wzroku, zdecydowanie uproszczą zasady ich użytkowania i będą impulsem do rozwoju branży – podkreśla Michał Wojas, prezes FlyTech UAV. Jak ocenia,

Wiadomości 0 Comments

Crowdsourcing – czym są usługi crowdsourcingowe?

Poszukiwanie nowych, alternatywnych rozwiązań jest konieczne do rozwoju każdej firmy. W wielu przedsiębiorstwach opiera się to na „burzy mózgów” – dzięki temu każdy pracownik może mieć istotny wpływ na wydarzenia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź