Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Odszkodowania komunikacyjne – recepta na uzyskanie rekompensaty za całą szkodę. Rozmowa z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem

Uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego wydaje Ci się trudne? Szukasz informacji na ten temat, ale wciąż masz wrażenie, że wszystkie procedury są dla Ciebie zbyt skomplikowane? Twoje wątpliwości rozwieje lektura wywiadu z Radcą Prawnym Michałem Gruchaczem, który szczegółowo wyjaśnia wszystkie aspekty związane z odszkodowaniem komunikacyjnym.

Aby zdefiniować pojęcie odszkodowania komunikacyjnego, nie sposób nie wspomnieć o wypadku komunikacyjnym, którego jest ono swoistym następstwem. Jak więc rozumieć wypadek komunikacyjny, co kryje się pod tym terminem?

Nie ma jednej definicja wypadku komunikacyjnego. Generalnie można przyjąć, że jest to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu (niekoniecznie z napędem silnikowym), które skutkuje zniszczeniem mienia, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią osób biorących w nim udział.

Wśród tak zdefiniowanych wypadków komunikacyjnych możemy wyróżnić m.in.: drogowe, kolejowe, morskie oraz lotnicze. Warto zauważyć, że najczęstszymi z wypadków komunikacyjnych są pierwsze wśród wymienionych – wypadki drogowe.

Znając już definicję wypadku komunikacyjnego, możemy przejść do tego, czym tak naprawdę jest odszkodowanie komunikacyjne i dlaczego każdy z nas powinien zapoznać się z tym określeniem.

W związku z wypadkiem komunikacyjnym mogą powstać dwie grupy szkód. Pierwsza to tzw. szkody na osobie.

W art. 444 – 447 Kodeksu cywilnego wymieniono, jakie świadczenia należą się poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Oto, o co możesz się ubiegać, o ile masz ku temu podstawy:

 1. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – oczywiście musisz udokumentować, że rzeczywiście poniosłeś takie wydatki i były one uzasadnione;
 2. zwrot kosztów utraconych dochodów – jeśli na skutek wypadku przebywasz na zwolnieniu lekarskim i twoje wynagrodzenie obniżyło się z tego tytułu, to możesz się ubiegać o zwrot utraconych korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby zdarzenie nie miało miejsca;
 3. renta stała lub tymczasowa – należy Ci się, gdy w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do wykonywania pracy;
 4. zadośćuczynienie za ból i cierpienie – o to świadczenie możesz ubiegać się ty, jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, ale również twoi bliscy. W tym przypadku istnieje jednak problem z ustaleniem, o jaką kwotę z tytułu zadośćuczynienia należy się ubiegać.

Druga grupa szkód to szkody na mieniu, które wiążą się z uzyskaniem odszkodowania za zniszczony pojazd.

Czy odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdej osobie poszkodowanej?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. W praktyce wysokość odszkodowania należnego poszkodowanej osobie jest sporna. Na przykład przyczynienie się poszkodowanego do wypadku może mieć wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania.

Jakie dowody należy zebrać, chcąc ubiegać się o rekompensatę szkody?

W zależności od rodzaju sprawy należy zgromadzić:

– oświadczenie sprawcy wypadku

– zeznania świadków

– dokumentację fotograficzną

– wyrok karny, skazujący sprawcę wypadku

– faktury i paragony, dokumentujące poniesione koszty

– opinię rzeczoznawcy

– dokumentację medyczną (w przypadku tzw. szkody na osobie)

– opinię psychologa/psychiatry (także w przypadku tzw. szkody na osobie)

Jeśli mielibyśmy stworzyć plan działania dla osób, które chcą uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, to jakie kroki powinny znaleźć się na liście?

 1. skompletowanie dokumentów (dowodów)
 2. zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 3. prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem (w tym weryfikacja poprawności opinii rzeczoznawcy)
 4. odwołanie od negatywnej decyzji ubezpieczyciela
 5. przedsądowe wezwanie do zapłaty
 6. złożenie pozwu
 7. prowadzenie postępowania sądowego
 8. w razie potrzeby: sporządzenie apelacji od wyroku sądu I instancji

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Podmiotem wypłacającym odszkodowanie jest z reguły zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. W przypadku braku polisy sprawcy szkoda jest likwidowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania można, w ramach postępowania likwidacyjnego, złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W przypadku podtrzymania swojej decyzji przez ubezpieczyciela warto, przed skierowaniem sprawy do sądu, wysłać do ubezpieczyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty. Następnie należy złożyć pozew do sądu.

Jakie kroki należy podjąć, kiedy wysokość odszkodowania komunikacyjnego została zaniżona?

Sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Z tym małym wyjątkiem, że w przypadku zaniżenia wysokości odszkodowania należy rozważyć zlecenie rzeczoznawcy wydanie opinii w zakresie wysokości kosztów naprawy auta.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Materiał powstał we współpracy z https://kancelariagruchacz.pl/odszkodowanie/.

Previous Spółki, w które warto zainwestować
Next Buty i ubrania robocze dla pracownika - postaw na jakość!

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Przydatne gadżety i produkty reklamowe

Niektóre produkty reklamowe mogą mieć praktyczne zastosowanie. Dzięki temu można kupić coś, co będzie często użytkowane, a jednocześnie zyskać reklamę. Warto więc rozważyć zakup takich gadżetów jak leżaki reklamowe, szczególnie jeżeli prowadzi

Wiadomości 0 Comments

Nie trzymaj w domu złomu!

Trzymasz w domu metalowy złom, niesprawne urządzenia do wytwarzania prądu i nienadające się do użytku kable, bo myślisz, że do czegoś jeszcze się przydadzą? Jeśli ich czas dobiegł końca, to

Wiadomości 0 Comments

Tradycyjna etykieta biznesowa jednym ze źródeł sukcesu japońskich firm

Nieznajomość etykiety biznesowej może zniweczyć szansę na nawiązanie współpracy z japońskim przedsiębiorstwem. Przestrzeganie tradycyjnych norm zachowań jest niezwykle istotne w firmach w Japonii. Łączą one nowoczesny sposób produkcji z tradycyjnym systemem zarządzania, bazującym na

Wiadomości 0 Comments

Torba bawełniana z nadrukiem – prezent, który się opłaca!

Zakup upominków promocyjnych zawsze wiąże się z pewnymi kosztami, dlatego być może zastanawiasz się, czy taka inwestycja przełoży się na realne korzyści dla Twojej firmy? Odpowiedź jest jednoznaczna – tak!

Wiadomości 0 Comments

Rośnie liczba oszustw w sektorze finansowym i ubezpieczeniach

Wzrasta skala nadużyć w bankowości i ubezpieczeniach. W ubiegłym roku aż 63 proc. instytucji finansowych zetknęło się z próbą wyłudzenia pieniędzy za pomocą skradzionego lub sfałszowanego dowodu tożsamości. Z drugiej strony rośnie też kreatywność

Wiadomości 0 Comments

Kredyty gotówkowe tanie jak nigdy

Niskie stopy procentowe automatycznie obniżają ratę kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, głównie hipotecznych. Kredyty konsumpcyjne zaciągane na kilka lat z reguły maja jednak stałą stopę oprocentowania. Dla obecnie branych pożyczek jest ona

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post