PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

Spoglądając na statystyki, łatwo stwierdzić, że najczęściej wykorzystywanym formularzem deklaracji podatkowej jest PIT-37. Sięga po niego ponad 80% podatników – głównie płacący podatek dochodowy od środków pochodzących z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, a także emerytur i – czasami – pozarolniczej działalności gospodarczej. Co charakterystyczne, rozliczenie odbywa się ty za pośrednictwem płatnika. Wypełnienie druku nie jest trudne i wiele osób decyduje się zrobić to samodzielnie. Jeśli do tej pory obawiałeś się tego, skorzystaj z naszych podpowiedzi i wypełnij deklarację PIT krok po kroku.

1. Kto składa rozliczenie PIT 37?

2. Progi podatkowe w PIT 37

3. Wypełnianie deklaracji PIT – dane podatnika

4. Dane finansowe – jak je wypełnić?

Prawidłowo wypełniony PIT 37 należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Obecnie najczęściej stosowaną formą jest PIT 37 online – wysyłka internetowa to duża oszczędność czasu oraz pewność, że zeznanie podatkowe dotrze do fiskusa na czas. Potwierdzeniem tego jest wygenerowane urzędowe poświadczenie odbioru. Nadal dostępne jest złożenie deklaracji pocztą lub osobiste dostarczenie do urzędu skarbowego.

Kto składa rozliczenie PIT 37?

Jak już wspomnieliśmy, PIT 37 to najczęściej wykorzystywany formularz PIT. Jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody między innymi z: tytułu stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), z tytułu działalności gospodarczej, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, świadczenia emerytalnego i rentowego lub chorobowego, świadczeń przedemerytalnych, spółdzielczego stosunku pracy

Podkreślmy jeszcze, że podstawową wypełnienia deklaracji PIT 37 jest PIT 11 otrzymany od pracodawcy. Może to być także PIT 11A lub PIT 40A, w zależności od źródła przychodów uzyskanych w danym roku.

W PIT 37 można dokonać rozliczenia przychodów opodatkowanych samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem, jednak wyłącznie na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Jeżeli jedna z osób uzyskuje przychody z innych źródeł – na przykład z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym – nie ma możliwości rozliczenia PIT wspólnie.

Progi podatkowe w PIT 37

PIT 37 to formularze PIT, w których rozlicza się przychody podlegające opodatkowaniu skalą podatkową, zaś same stawki są uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu:

  • 12% – w przypadku dochodu do 120 000 zł,
  • 32% – od nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Są to nowe, podwyższone progi podatkowe, wprowadzone mocą przepisów określanych potocznie jako Polski Ład. Wysokość opłaconego podatku można obniżyć, korzystając z możliwości odliczenia ulg podatkowych.

Wypełnianie deklaracji PIT – dane podatnika

Jak już wspomnieliśmy, wszelkie informacje umieszczane w zeznaniu podatkowym pochodzą z dokumentu dostarczonego przez pracodawcę – najczęściej wspomnianego już wyżej PIT-11. W takim dokumencie zgromadzone są wszystkie przychody, koszty, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz pobrane zaliczki. Kwoty, które przedstawia druk PIT wystarczy przenieść do odpowiednich rubryk we własnym zeznaniu rocznym.

Na początku uzupełnia się dane dotyczące podatnika oraz samej deklaracji w danym roku podatkowym. Konieczne informacje to:

  • numer PESEL podatnika (lub obojga małżonków),
  • dane osobowe oraz adresowe,
  • wskazany urząd skarbowy,
  • rok podatkowy,
  • forma rozliczenia: indywidualna, wspólne rozliczenie, rozliczenie wspólnie z dzieckiem,

W tej pierwszej sekcji jest również dodatkowe pole – zaznaczane w przypadku podatników wskazujących miejsce opodatkowania poza granicami Polski, którzy osiągnęli przychody opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to pracujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane finansowe – jak je wypełnić?

Po uzupełnieniu danych ogólnych przychodzi pora na wprowadzenie informacji finansowych, kluczowych dla celów podatkowych.

Rozpoczynamy od części C formularza, która dotyczy przychodów wolnych od podatku To przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – osiągnięte przez podatnika, który nie ukończył 26. roku życia, do określonego progu.

Część D natomiast gromadzi informację o dochodach lub poniesionej w danym roku stracie, łącznie z kwotą pobranych zaliczek. To tu wprowadzasz liczby uwzględnione we wspomnianym już wyżej PIT 11. Jeśli masz kilka źródeł dochodu, odpowiednie liczby musisz zsumować.

W kolejnych częściach ujmij wszystkie odliczenia od dochodu. Mogą to być składki społeczne, odliczenia wskazane w załączniku PIT/O, część B, ulga odsetkowa wykazana w załączniku PIT/D, składki zdrowotne oraz odliczenia mieszkaniowe, Poniżej, w części H obliczasz kwotę podatku: 12% w przypadku dochodów nie przekraczających 12% oraz 32% od nadwyżki, do zapłaty lub ewentualnego zwrotu.

Kolejne rubryki uzupełniają PIT. Tam możesz wskazać organizację, której przekażesz 1% podatku lub wyszczególnić załączniki.

Previous Prezenty dla pracowników na święta
Next Jak pozyskać klientów z zagranicy?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Podatki przedsiębiorców – zmiany 2015

Ten rok obfituje w nowelizacje ustaw dotyczących podatków. Głównym celem zmian było wprowadzenie ułatwień dla biznesu, ale również uszczelnienie systemu podatkowego. Jak wpłynął wprowadzone zmiany na finanse firmy? Podatek od

Podatki 0 Comments

Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Wahasz się, czy kupić sztabki srebra lub złota, ale chcesz mieć pewność, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji podatkowych. Czy na takiej inwestycji można zarobić? To może być bezpieczny

Folia z z naniesionym pyłem tytoniowym nie podlega akcyzie?

Pytanie spółki, która zamierzała produkować folię z celulozy z naniesionym pyłem tytoniowym (folia zastępować miała bibułkę papierosową) o kwestię akcyzy w odniesieniu do sprzedaży tego produktu,  doczekało się dwóch interpretacji

Jak rozliczyć PIT-37?

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Rozliczają się przez niego pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści. Jak i do kiedy można rozliczać ten PIT? O tym poniżej. Termin rozliczenia PIT-37

Podatki 0 Comments

Mniejsze firmy niechętnie motywują swoich pracowników

Trzy na cztery firmy zatrudniające powyżej 250 osób i co druga średnia firma (od 50 osób) oferują swoim pracownikom więcej niż sześć różnego rodzaju pozafinansowych korzyści, które mają ich związać z firmą

Zatrudnienie 0 Comments

Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Skoro podatnik nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu zarządzanej spółki, to czynności świadczone przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT –

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź