PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

Spoglądając na statystyki, łatwo stwierdzić, że najczęściej wykorzystywanym formularzem deklaracji podatkowej jest PIT-37. Sięga po niego ponad 80% podatników – głównie płacący podatek dochodowy od środków pochodzących z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, a także emerytur i – czasami – pozarolniczej działalności gospodarczej. Co charakterystyczne, rozliczenie odbywa się ty za pośrednictwem płatnika. Wypełnienie druku nie jest trudne i wiele osób decyduje się zrobić to samodzielnie. Jeśli do tej pory obawiałeś się tego, skorzystaj z naszych podpowiedzi i wypełnij deklarację PIT krok po kroku.

1. Kto składa rozliczenie PIT 37?

2. Progi podatkowe w PIT 37

3. Wypełnianie deklaracji PIT – dane podatnika

4. Dane finansowe – jak je wypełnić?

Prawidłowo wypełniony PIT 37 należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Obecnie najczęściej stosowaną formą jest PIT 37 online – wysyłka internetowa to duża oszczędność czasu oraz pewność, że zeznanie podatkowe dotrze do fiskusa na czas. Potwierdzeniem tego jest wygenerowane urzędowe poświadczenie odbioru. Nadal dostępne jest złożenie deklaracji pocztą lub osobiste dostarczenie do urzędu skarbowego.

Kto składa rozliczenie PIT 37?

Jak już wspomnieliśmy, PIT 37 to najczęściej wykorzystywany formularz PIT. Jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody między innymi z: tytułu stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), z tytułu działalności gospodarczej, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, świadczenia emerytalnego i rentowego lub chorobowego, świadczeń przedemerytalnych, spółdzielczego stosunku pracy

Podkreślmy jeszcze, że podstawową wypełnienia deklaracji PIT 37 jest PIT 11 otrzymany od pracodawcy. Może to być także PIT 11A lub PIT 40A, w zależności od źródła przychodów uzyskanych w danym roku.

W PIT 37 można dokonać rozliczenia przychodów opodatkowanych samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem, jednak wyłącznie na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Jeżeli jedna z osób uzyskuje przychody z innych źródeł – na przykład z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym – nie ma możliwości rozliczenia PIT wspólnie.

Progi podatkowe w PIT 37

PIT 37 to formularze PIT, w których rozlicza się przychody podlegające opodatkowaniu skalą podatkową, zaś same stawki są uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu:

  • 12% – w przypadku dochodu do 120 000 zł,
  • 32% – od nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Są to nowe, podwyższone progi podatkowe, wprowadzone mocą przepisów określanych potocznie jako Polski Ład. Wysokość opłaconego podatku można obniżyć, korzystając z możliwości odliczenia ulg podatkowych.

Wypełnianie deklaracji PIT – dane podatnika

Jak już wspomnieliśmy, wszelkie informacje umieszczane w zeznaniu podatkowym pochodzą z dokumentu dostarczonego przez pracodawcę – najczęściej wspomnianego już wyżej PIT-11. W takim dokumencie zgromadzone są wszystkie przychody, koszty, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz pobrane zaliczki. Kwoty, które przedstawia druk PIT wystarczy przenieść do odpowiednich rubryk we własnym zeznaniu rocznym.

Na początku uzupełnia się dane dotyczące podatnika oraz samej deklaracji w danym roku podatkowym. Konieczne informacje to:

  • numer PESEL podatnika (lub obojga małżonków),
  • dane osobowe oraz adresowe,
  • wskazany urząd skarbowy,
  • rok podatkowy,
  • forma rozliczenia: indywidualna, wspólne rozliczenie, rozliczenie wspólnie z dzieckiem,

W tej pierwszej sekcji jest również dodatkowe pole – zaznaczane w przypadku podatników wskazujących miejsce opodatkowania poza granicami Polski, którzy osiągnęli przychody opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to pracujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane finansowe – jak je wypełnić?

Po uzupełnieniu danych ogólnych przychodzi pora na wprowadzenie informacji finansowych, kluczowych dla celów podatkowych.

Rozpoczynamy od części C formularza, która dotyczy przychodów wolnych od podatku To przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – osiągnięte przez podatnika, który nie ukończył 26. roku życia, do określonego progu.

Część D natomiast gromadzi informację o dochodach lub poniesionej w danym roku stracie, łącznie z kwotą pobranych zaliczek. To tu wprowadzasz liczby uwzględnione we wspomnianym już wyżej PIT 11. Jeśli masz kilka źródeł dochodu, odpowiednie liczby musisz zsumować.

W kolejnych częściach ujmij wszystkie odliczenia od dochodu. Mogą to być składki społeczne, odliczenia wskazane w załączniku PIT/O, część B, ulga odsetkowa wykazana w załączniku PIT/D, składki zdrowotne oraz odliczenia mieszkaniowe, Poniżej, w części H obliczasz kwotę podatku: 12% w przypadku dochodów nie przekraczających 12% oraz 32% od nadwyżki, do zapłaty lub ewentualnego zwrotu.

Kolejne rubryki uzupełniają PIT. Tam możesz wskazać organizację, której przekażesz 1% podatku lub wyszczególnić załączniki.

Previous Prezenty dla pracowników na święta
Next Jak pozyskać klientów z zagranicy?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Źródła informacji organów skarbowych o majątku podatnika są praktycznie nieograniczone

Fiskus ma wiele różnych możliwości zdobycia informacji o dochodach i wydatkach podatnika. Organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji wydatków i ich pokrycia w uzyskanych dochodach już w ramach czynności sprawdzających, które poprzedzają kontrolę lub postępowanie

Podatki 0 Comments

Do 18 kwietnia urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT

Jeszcze przez  tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie

Podatki 0 Comments

UWAGA: Obowiązkowe wysyłanie plików JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Z nowym rokiem 2018, mikroprzedsiębiorcy obowiązkowo, co miesiąc będą musieli informować Urząd Skarbowy o ewidencji VAT w formacie pliku JPK. Będzie to dodatkowe obciążenie dla wszystkich właścicieli mikrofirm, o którym

Odwrotne obciążenie w obrocie elektroniką – korekta zasad rozliczania

Zasada odwrotnego obciążenia w obrocie notebookami, tabletami, smartfonami i konsolami do gier obowiązuje od 1 lipca 2015. Przedsiębiorcy, nie tylko ci handlujący elektroniką, mają sporo wątpliwości co do indywidualnych przypadków

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Nabywca w ramach ulgi odsetkowej zakupił lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper dokonał zmiany jego użytkowania z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper zrealizował rozbiórkę budynku zostawiając tylko fundamenty

Podatki 1Comments

W jaki sposób określa się wypłacalność przedsiębiorstwa?

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nawiązywanie współpracy bywa ryzykowne. Aby w przyszłości nie mieć problemów finansowych dobrze jest sprawdzić wypłacalność kontrahenta. Jak to uczynić? Na wstępie warto powiedzieć, że

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź