PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

Spoglądając na statystyki, łatwo stwierdzić, że najczęściej wykorzystywanym formularzem deklaracji podatkowej jest PIT-37. Sięga po niego ponad 80% podatników – głównie płacący podatek dochodowy od środków pochodzących z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, a także emerytur i – czasami – pozarolniczej działalności gospodarczej. Co charakterystyczne, rozliczenie odbywa się ty za pośrednictwem płatnika. Wypełnienie druku nie jest trudne i wiele osób decyduje się zrobić to samodzielnie. Jeśli do tej pory obawiałeś się tego, skorzystaj z naszych podpowiedzi i wypełnij deklarację PIT krok po kroku.

1. Kto składa rozliczenie PIT 37?

2. Progi podatkowe w PIT 37

3. Wypełnianie deklaracji PIT – dane podatnika

4. Dane finansowe – jak je wypełnić?

Prawidłowo wypełniony PIT 37 należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Obecnie najczęściej stosowaną formą jest PIT 37 online – wysyłka internetowa to duża oszczędność czasu oraz pewność, że zeznanie podatkowe dotrze do fiskusa na czas. Potwierdzeniem tego jest wygenerowane urzędowe poświadczenie odbioru. Nadal dostępne jest złożenie deklaracji pocztą lub osobiste dostarczenie do urzędu skarbowego.

Kto składa rozliczenie PIT 37?

Jak już wspomnieliśmy, PIT 37 to najczęściej wykorzystywany formularz PIT. Jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody między innymi z: tytułu stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), z tytułu działalności gospodarczej, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, świadczenia emerytalnego i rentowego lub chorobowego, świadczeń przedemerytalnych, spółdzielczego stosunku pracy

Podkreślmy jeszcze, że podstawową wypełnienia deklaracji PIT 37 jest PIT 11 otrzymany od pracodawcy. Może to być także PIT 11A lub PIT 40A, w zależności od źródła przychodów uzyskanych w danym roku.

W PIT 37 można dokonać rozliczenia przychodów opodatkowanych samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem, jednak wyłącznie na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Jeżeli jedna z osób uzyskuje przychody z innych źródeł – na przykład z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym – nie ma możliwości rozliczenia PIT wspólnie.

Progi podatkowe w PIT 37

PIT 37 to formularze PIT, w których rozlicza się przychody podlegające opodatkowaniu skalą podatkową, zaś same stawki są uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu:

  • 12% – w przypadku dochodu do 120 000 zł,
  • 32% – od nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Są to nowe, podwyższone progi podatkowe, wprowadzone mocą przepisów określanych potocznie jako Polski Ład. Wysokość opłaconego podatku można obniżyć, korzystając z możliwości odliczenia ulg podatkowych.

Wypełnianie deklaracji PIT – dane podatnika

Jak już wspomnieliśmy, wszelkie informacje umieszczane w zeznaniu podatkowym pochodzą z dokumentu dostarczonego przez pracodawcę – najczęściej wspomnianego już wyżej PIT-11. W takim dokumencie zgromadzone są wszystkie przychody, koszty, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz pobrane zaliczki. Kwoty, które przedstawia druk PIT wystarczy przenieść do odpowiednich rubryk we własnym zeznaniu rocznym.

Na początku uzupełnia się dane dotyczące podatnika oraz samej deklaracji w danym roku podatkowym. Konieczne informacje to:

  • numer PESEL podatnika (lub obojga małżonków),
  • dane osobowe oraz adresowe,
  • wskazany urząd skarbowy,
  • rok podatkowy,
  • forma rozliczenia: indywidualna, wspólne rozliczenie, rozliczenie wspólnie z dzieckiem,

W tej pierwszej sekcji jest również dodatkowe pole – zaznaczane w przypadku podatników wskazujących miejsce opodatkowania poza granicami Polski, którzy osiągnęli przychody opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to pracujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane finansowe – jak je wypełnić?

Po uzupełnieniu danych ogólnych przychodzi pora na wprowadzenie informacji finansowych, kluczowych dla celów podatkowych.

Rozpoczynamy od części C formularza, która dotyczy przychodów wolnych od podatku To przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – osiągnięte przez podatnika, który nie ukończył 26. roku życia, do określonego progu.

Część D natomiast gromadzi informację o dochodach lub poniesionej w danym roku stracie, łącznie z kwotą pobranych zaliczek. To tu wprowadzasz liczby uwzględnione we wspomnianym już wyżej PIT 11. Jeśli masz kilka źródeł dochodu, odpowiednie liczby musisz zsumować.

W kolejnych częściach ujmij wszystkie odliczenia od dochodu. Mogą to być składki społeczne, odliczenia wskazane w załączniku PIT/O, część B, ulga odsetkowa wykazana w załączniku PIT/D, składki zdrowotne oraz odliczenia mieszkaniowe, Poniżej, w części H obliczasz kwotę podatku: 12% w przypadku dochodów nie przekraczających 12% oraz 32% od nadwyżki, do zapłaty lub ewentualnego zwrotu.

Kolejne rubryki uzupełniają PIT. Tam możesz wskazać organizację, której przekażesz 1% podatku lub wyszczególnić załączniki.

Previous Prezenty dla pracowników na święta
Next Jak pozyskać klientów z zagranicy?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Zaproponowana reforma podatkowa negatywnie oceniana przez pracodawców

W ramach Polskiego Ładu rząd chce zmienić limity kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego. Według Pracodawców RP nie jest to jednak projekt przemyślany. Skorzystają z niego tylko najubożsi pracujący i emeryci, natomiast

Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia podatnika z obliczania i płacenia składek miesięcznych na podatek dochodowy. Po jej odwieszeniu musi jednak zapłacić zaliczkę PIT od dochodów uzyskanych w czasie zawieszenia. Podatnik prowadzący

Podatki 0 Comments

2018 rok będzie kluczowy dla finansów publicznych

Eksperci uważają, że mimo wzrostu gospodarczego niższego od pierwotnych założeń i wyższego deficytu budżetowego niż przewidywano pod koniec ubiegłego roku stosunek tego drugiego do PKB nie powinien przekroczyć 3 proc. Podobnie zdaniem

Rozliczenie kwartalne podatku dochodowego i VAT

Podatnicy podatku dochodowego oraz VAT z reguły rozliczają się z fiskusem za miesięczne okresy rozliczeniowe. Nie jest to jednak obligatoryjny tryb rozliczeń dla wszystkich przedsiębiorców. Część podatników decyduje się na

Podatki 0 Comments

Odliczenie VAT – odpowiedzialność podatnika za nieuczciwych kontrahentów

Odliczenie podatku VAT od faktur zakupowych to standardowa, wynikająca z przepisów prawa procedura, z której korzystają przedsiębiorcy będący podatnikami VAT. Wydawałoby się, że to czynność całkowicie „bezpieczna” i niepodważalna przez

Podatki 1Comments

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Podstawowa stawka podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego przez pracodawcę, z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, wynosi 18 proc. Osobom niezorientowanym w sposobie naliczania płac mogłoby przyjść do głowy, że budżet państwa

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź