Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych od kwietnia 2013 roku

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych od kwietnia 2013 roku

Od kwietnia bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzanie dotyczące kas fiskalnych. Dotyczy ono sposobu prowadzenia ewidencji kas oraz warunków ich serwisowania.

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik musi złożyć do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego informację, że będzie ona prowadzona przy zastosowaniu kas.

W nowym rozporządzeniu zmianie ustąpiły zapisy dotyczące czasu raportowania. Oznacza to, że podatnik musi sporządzić raport miesięczny po zakończeniu sprzedaży w każdym miesiącu. Drobiazgowo doprecyzowano oraz zaprezentowano nowe rozporządzenie w obszarze sposobu prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas. Unormowane zostało, że ewidencji musi być poddana każda sprzedaż, również ta zwolniona od podatku, a także zaliczki. W przypadku wystąpienia uznanych reklamacji towarów lub usług oraz ich zwrotów – musi być prowadzona odrębna ewidencja. Kolejna regulacja mówi o tym, że ewidencji podlegają czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia, pośrednictwa lub agencyjnej. Podatnik jest zobowiązany zamknąć wszystkie transakcje w przeciągu doby przed sporządzeniem fiskalnego raportu dobowego za dany dzień. Zapis ten dotyczy podatników, którzy w tym samym czasie dokonują kilka transakcję. Ponadto rozporządzenie zawiera normy prawne dotyczące tego, jakie elementy mają zawierać dokumenty fiskalne tj. paragon i raport dobowy.

Prowadzenie odrębnej ewidencji zgodnej z nowymi wymogami, podatnicy będą musieli wprowadzić w życie od 1 października 2013 roku.

Rozporządzenie porządkuje też dotychczasowe zapisy dotyczące serwisowania kas. Do producenta konkretnego rodzaju kasy należy prowadzenie serwisu głównego i dotyczącej go dokumentacji. Serwisem autoryzowanym jest przedsiębiorca, który w zakresie umowy, otrzymał zlecenie realizowania serwisu kas. Dokonywaniem odczytów, fiskalizacji oraz zamieszczaniem swoich danych identyfikacyjnych do książek kas, muszą zajmować się upoważnieni serwisanci. Zgodnie z regulacjami obowiązkowy przegląd techniczny kas powinien mieć miejsce nie rzadziej, niż co 2 lata. Rozporządzenie uszczegóławia również regulacje dotyczące obszaru obowiązkowego przeglądu technicznego, który dotyczy m.in. stanu wyświetlacza, obudowy kasy czy plomby.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak nie konstruować listu motywacyjnego?
Next Jaki podatek trzeba zapłacić od sprzedaży internetowej?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

0% VAT – nadmierna odpowiedzialność podatnika

Nie zawsze niespełniony wymóg formalny przesądzi o zakwestionowaniu stawki 0% VAT. Orzeczenie podważające zbytni formalizm wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 października 2014 r.,w sprawie C-492/13 Traum. Zastosowanie stawki 0% VAT

Kadry 1Comments

W jaki sposób określa się wypłacalność przedsiębiorstwa?

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nawiązywanie współpracy bywa ryzykowne. Aby w przyszłości nie mieć problemów finansowych dobrze jest sprawdzić wypłacalność kontrahenta. Jak to uczynić? Na wstępie warto powiedzieć, że

Podatki 1Comments

Unijny VAT kontra mali sprzedawcy usług elektronicznych

Od  stycznia 2015r. sprzedawcy usług elektronicznych muszą stosować nowe prawo unijne. Sprzedawca, którego e-produkt kupi klient zagraniczny zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT w kraju konsumenta. Nowelizacja jest wymierzona przeciwko

Podatki 0 Comments

Co podlega limitom podatkowym w 2013 roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 nie mają możliwości korzystania z niektórych ułatwień

Podatki 0 Comments

VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Podstawą opodatkowanie w procedurze VAT – marża jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Tego rodzaju opodatkowanie mogą stosować podmioty

Podatki 6 komentarzy

Wydatki na psa – ochroniarza jako koszty uzyskania przychodu

Gdy przedsiębiorca „zatrudni” psa do ochrony firmy, może odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie zwierzęcia od dochodu. Jako koszty uzyskania przychodu można zakwalifikować wydatki poniesione nie tylko na wyżywienie, ale też

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź