Przy odliczeniu VAT nie ważny jest zamiar, lecz powstanie przychodu

Przy odliczeniu VAT nie ważny jest zamiar, lecz powstanie przychodu

Nawet jeśli podatnik początkowo nie zamierzał czerpać przychodu z podjętej inwestycji, ale w późniejszym czasie zmienił zdanie, to ma prawo skorygować VAT i odliczyć podatek od zakupionych towarów.

Taki przypadek miał miejsce w pewnej gminie, która wydatkowała środki na zakup towarów i materiałów z przeznaczeniem na budowę dwóch sal gimnastycznych. Nie odliczała ona jednak VAT-u za zakupiony towar, gdyż sale powstały z myślą o wykorzystaniu do celów nie podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z pierwotnym założeniem gmina przekazała je szkołom. Z biegiem czasu okazało się, że gmina może zarobić dodatkowe środki wynajmując sale odpłatnie, zatem skorzystała z tej możliwości.

Ponieważ pojawił się przychód z wynajmu, powstała możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionych na budowę sal towarów. Gmina uznała, że w tym przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT (art. 91, ust. 7), a więc może dokonać korekty zwiększającej podatek do odliczenia, jeżeli zmieniło się przeznaczenie środka trwałego i zaczęto wykorzystywać go do czynności opodatkowanych.

Inny pogląd na tę sprawę miał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji (nr IPPP2/443-485/14-2/AO) stwierdził, że zamiarem gminy w momencie zakupu towarów i materiałów na budowę sal było oddanie ich do wykorzystania w działalności nieopodatkowanej, nie nabywała ich do celów działalności gospodarczej. Zdaniem Dyrektora gmina nie działała w charakterze podatnika VAT, nie miała praw nabytych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem, wywodził dalej urzędnik, jeżeli gmina w momencie dokonywania zakupów nie działała w charakterze podatnika VAT to nie może ona w żadnym momencie nabyć prawa do odliczenia VAT naliczonego. W interpretacji przedstawiciel fiskusa powołał się także na art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, z którego wynika, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Zatem, jeśli pierwotnym zamiarem budowy sal było wykorzystanie do celów wyłączonych z opodatkowania, to późniejsze uzyskiwanie przychodów z tych sal nie daje prawa do korekty odliczeń.

Interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3774/14). Sąd wskazał, że interpretacja godzi w zasadę neutralności podatku VAT. Dyrektor Izby Skarbowej skupił się wyłącznie na zamiarze gminy w momencie budowy sal, nie zaś na tym, że wydatki winny być powiązane z czynnościami opodatkowanymi. To, że czynności opodatkowane, zdaniem sądu, nie ma znaczenia.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Faktury zaliczkowe – zasady wystawiania i rozliczania
Next Finansowanie firmy przez internetową społeczność

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Duże sieci handlowe znaczącymi płatnikami podatku CIT w Polsce

Handel odpowiada za około 8 proc. wpływów z podatku od osób prawnych w Polsce, z czego 6 proc. to CIT od dużych sieci handlowych. Udział ten rośnie do 11 proc., jeśli doliczy się

Anulowanie faktur VAT – kiedy możliwe?

Każda transakcja w firmie jest zapisywana i poświadczana wypisaniem faktury w dwóch egzemplarzach. Bywają sytuacje, gdy faktura jest nieprawidłowo sporządzona (zawiera błędne informacje) lub klient wycofuje się z zakupu (ma

Podatki 0 Comments

Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Zakup paliwa u firmanta nie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Nie pomoże powoływanie się na dobrą wiarę oraz staranność kupiecką. Nie są one usprawiedliwieniem w przypadku podatku

Podatki 0 Comments

Ministerstwo Finansów pominęło małe i średnie firmy w pracach nad nową akcyzą tytoniową

– Forum Akcyzowe zostało zawładnięte przez jeden z koncernów tytoniowych i to tematy związane zapewne z działalnością tego koncernu będą wiodły prym – mówi Przemysław Jaskóła, członek Stowarzyszenia Vaping Association Polska. To jedna z organizacji branżowych, które

Zbycie praw autorskich a podatek

Często projekty i zlecenia powstają na zamówienie firm lub osób indywidualnych. Czasami powstają naprawdę unikatowe rozwiązania i nowatorskie plany. Czy sprzedaż praw autorskich do własnych dzieł obarczone jest podatkiem? Jak

Podatki 0 Comments

Podatek od handlu detalicznego spowoduje wejście większej liczby sklepów do internetu

Podatek od handlu detalicznego przyspieszy debiut części sklepów w internecie – ocenia Jakub Kot, prezes Dealavo. E-sklepy pomogą zrekompensować koszty związane z nowym obciążeniem podatkowym. Szczególnie duże sieci FMCG, gdzie marże są

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź