Przy odliczeniu VAT nie ważny jest zamiar, lecz powstanie przychodu

Przy odliczeniu VAT nie ważny jest zamiar, lecz powstanie przychodu

Nawet jeśli podatnik początkowo nie zamierzał czerpać przychodu z podjętej inwestycji, ale w późniejszym czasie zmienił zdanie, to ma prawo skorygować VAT i odliczyć podatek od zakupionych towarów.

Taki przypadek miał miejsce w pewnej gminie, która wydatkowała środki na zakup towarów i materiałów z przeznaczeniem na budowę dwóch sal gimnastycznych. Nie odliczała ona jednak VAT-u za zakupiony towar, gdyż sale powstały z myślą o wykorzystaniu do celów nie podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z pierwotnym założeniem gmina przekazała je szkołom. Z biegiem czasu okazało się, że gmina może zarobić dodatkowe środki wynajmując sale odpłatnie, zatem skorzystała z tej możliwości.

Ponieważ pojawił się przychód z wynajmu, powstała możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionych na budowę sal towarów. Gmina uznała, że w tym przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT (art. 91, ust. 7), a więc może dokonać korekty zwiększającej podatek do odliczenia, jeżeli zmieniło się przeznaczenie środka trwałego i zaczęto wykorzystywać go do czynności opodatkowanych.

Inny pogląd na tę sprawę miał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji (nr IPPP2/443-485/14-2/AO) stwierdził, że zamiarem gminy w momencie zakupu towarów i materiałów na budowę sal było oddanie ich do wykorzystania w działalności nieopodatkowanej, nie nabywała ich do celów działalności gospodarczej. Zdaniem Dyrektora gmina nie działała w charakterze podatnika VAT, nie miała praw nabytych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem, wywodził dalej urzędnik, jeżeli gmina w momencie dokonywania zakupów nie działała w charakterze podatnika VAT to nie może ona w żadnym momencie nabyć prawa do odliczenia VAT naliczonego. W interpretacji przedstawiciel fiskusa powołał się także na art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, z którego wynika, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Zatem, jeśli pierwotnym zamiarem budowy sal było wykorzystanie do celów wyłączonych z opodatkowania, to późniejsze uzyskiwanie przychodów z tych sal nie daje prawa do korekty odliczeń.

Interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3774/14). Sąd wskazał, że interpretacja godzi w zasadę neutralności podatku VAT. Dyrektor Izby Skarbowej skupił się wyłącznie na zamiarze gminy w momencie budowy sal, nie zaś na tym, że wydatki winny być powiązane z czynnościami opodatkowanymi. To, że czynności opodatkowane, zdaniem sądu, nie ma znaczenia.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Faktury zaliczkowe – zasady wystawiania i rozliczania
Next Finansowanie firmy przez internetową społeczność

Może to Ci się spodoba

Podatki osobiste 4 komentarze

Praca wakacyjna – jak rozliczyć podatek?

Wakacje to często okres, podczas którego młode osoby podejmują pierwszą pracę. Jak zapłacić podatek od dochodu, czy trzeba składać jakieś dokumenty, jeśli tak, to jakie i gdzie? Takie pytania często

Zbycie praw autorskich a podatek

Często projekty i zlecenia powstają na zamówienie firm lub osób indywidualnych. Czasami powstają naprawdę unikatowe rozwiązania i nowatorskie plany. Czy sprzedaż praw autorskich do własnych dzieł obarczone jest podatkiem? Jak

Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Badania obrazują, że w ostatnim czasie zauważalnie wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zawiesić działalność gospodarczą. Jest to rezultat pogarszającej się koniunktury i braku zadowalających dochodów. Równocześnie zmalała liczba osób,

Podatki 0 Comments

Kontrola VAT – wpływ nowych przepisów JPK

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny? W jakim celu został wprowadzony, kogo obowiązuje, co grozi za niedopełnienie obowiązków z niego wynikających? O tym poniżej. Co roku Skarb Państwa traci miliardy

Podatki 0 Comments

Utylizacja oleju opałowego, a podatek akcyzowy

Podatnik, który zakupił olej z przeznaczeniem na cele opałowe korzysta z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania tego oleju zgodnie z przeznaczeniem, będzie musiał uiścić podatek w

Jak uniknąć podatku VAT?

Każdy podatnik, który nie musi obawiać się o opodatkowanie ma sposobność do prezentowania wszystkich transakcji na podstawie faktur. Procedura działa tak dlatego, ponieważ zapisano konkretne ustalenia w tej sprawie oraz

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź