Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

Od 15 stycznia możliwe jest przeprowadzenie rejestracji spółek komandytowych oraz spółek jawnych drogą internetową. Te dwie kategorie spółek dołączyły tym samym do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które już wcześniej mogły korzystać z tego udogodnienia.

Korzystne rozwiązania w zakresie rejestracji spółek komandytowych oraz spółek jawnych wprowadziła nowelizacja Kodeksu handlowego z dn. 28 listopada 2014r. Przepisy poszerzyły też możliwości dokonywania zmian drogą internetową, stosowane przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na stronach Ministerstwa zawarty jest wzorzec umowy, który wykorzystuje się w procesie rejestrowania spółek.

Od 1 kwietnia 2016r. więcej możliwości

Od 1 kwietnia przyszłego roku, będzie można za pomocą tej platformy dokonywać kolejnych rodzajów zmian w umowach wszystkich trzech rodzajów spółek. Modyfikować będzie można tzw. pojęcia zmienne umowy. Postanowienia wprowadzone za pomocą wzorca proponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, będzie można zmieniać w określonych punktach. Zmiany będzie można wprowadzić przez wybór określonego wariantu dopuszczalnego w danym postanowieniu lub przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca Zatem już od przyszłego roku, za pomocą internetu, będzie można zgłosić zmiany dotyczące danych wspólników, rodzaju działalności gospodarczej, czy wartości kapitału zakładowego.

Niższe ceny opłat za wnioski do KRS

Nowe przepisy wprowadzą też nieco oszczędności w budżetach spółek. Za zgłoszenie podmiotu do KRS za pośrednictwem internetu, trzeba będzie wnieść opłatę o połowę niższą, niż za to samo zgłoszenie tradycyjną drogą. Wpis do pierwszego wniosku będzie kosztował takie firmy 250zł, a nie tak jak dotychczas 500zł. Wniosek o zmianę to koszt rzędu 200zł, czyli o 50zł mniej niż przy tradycyjnym sposobie wnioskowania.

Dwie drogi autoryzacji wniosków

Przy rejestracji spółki jawnej, komandytowej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem internetu możliwe są dwa rodzaje autoryzacji wniosków o wpis spółki przez internet do KRS. Pierwszy z nich to stosowanie zaufanego profilu Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), druga to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.

Akt notarialny już niepotrzebny, ale pokrycie kapitału zakładowego tylko finansowe

Dodatkowym ułatwieniem jest brak wymogu sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Dobrą stroną jest automatyczne generowanie wszystkich dokumentów przy użyciu zaufanego profilu do podpisania generowanych dokumentów za pośrednictwem internetu. Złą wiadomością może być fakt, że na pokrycie kapitału zakładowego spółki dozwolone jest wnoszenie wyłącznie wkładów pieniężnych, nie ma więc możliwości wniesienia aportu. Na wniesienie wkładów pieniężnych spółka ma 7 dni od daty wpisu do rejestru.

Zgłaszając spółkę do rejestru za pośrednictwem internetu, wspólnicy mogą też ustanowić prokurę korzystając z dostępnego wzorca uchwały.

Krajowy Rejestr Sądowy w nurcie informatyzacji

Wprowadzając zmiany w procesie rejestracji oraz wnioskowania o zmiany do wpisu w KRS, ustawodawca wpisuje ten obszar działalności organów państwowych w nurt powszechnej informatyzacji. To bardzo dobry kierunek. Z pewnością zarówno krótki czas „załatwiania” formalności, zniesienie obowiązku sporządzania umowy w formie aktu notarialnego przez spółki rejestrujące się przez internet, jak i zmniejszenie wysokości opłat za omawiane czynności zachęci przedsiębiorców do korzystania z usprawnień, jakie niesie za sobą nowoczesna technologia.

Jednak nie wszystko można pochwalić. Wciąż nie uporano się z technicznymi problemami dotyczącymi działania platformy internetowej. Strona internetowa nie w pełni jest przygotowana do obsługi chętnych. System „lubi” się zawieszać, a strona okresowo nie działać. Nie można skorzystać z podglądu sporządzanej umowy. To wszystko wpływa negatywnie na ocenę przygotowywanej informatyzacji rejestru.

Użytkownicy dopatrują się też innych wad, m.in. zbyt daleko posuniętej standaryzacji sugerowanej przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości umowy. Niestety nie ma możliwości wprowadzenia indywidualnie skonstruowanych zapisów. w ograniczonym zakresie istnieje możliwość zmiany zapisów np. co do czasu trwania spółki, czy określenia kadencji organu spółki. Pewnym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest wprowadzenie zmian sprecyzowanych specjalnie na potrzeby konkretnej spółki już po rejestracji. Jednak jest to dodatkowa czynność, na którą trzeba poświęcić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Można zatem stwierdzić, że praktyka nie nadąża za przepisami prawa. Z jednej strony nowelizacja zapowiada znaczne ułatwienie nie tylko procesu rejestracji spółek, ale również wprowadzania zmian w umowie, z drugiej strony liczne niedomagania strony internetowej dedykowanej do tego celu skutecznie zniechęcają przedsiębiorców do korzystania z niej. Z pewnością z rozwiązania zaproponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości mogą skorzystać podmioty o nieskomplikowanej strukturze i standardowych oczekiwaniach co do umowy spółki. Te firmy, które mają wyższe wymagania, np. cechuje je duża ilość wspólników, w sposób szczególny zabezpieczają uprawnienia i obowiązki wspólników, raczej nie mają możliwości skorzystania z udogodnień. Mogłoby się bowiem okazać, że miast oszczędzić czas i pieniądze, wspólnicy będą musieli składać kolejne wnioski o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Stowarzyszenie z osobowością prawną – zgłoszenie do KRS
Next Komisja Europejska proponuje przedłużenie o rok wsparcia dla producentów owoców i warzyw

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Dyskryminacja kobiet powodem zmian ustawowych

Z badań prowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że panie nie są dopuszczane do zarządu dużych firm czy spółek. Zazwyczaj rządy przejmują mężczyźni (stanowią ponad 90%) i to oni podejmują kluczowe

Prawo dla firm 0 Comments

Nowa dyrektywa o delegowaniu pracowników dzieli Unię Europejską

Dyrektywa Komisji Europejskiej dotyczącą delegowania pracowników może pogłębić różnice między krajami starej a nowej Unii Europejskiej – ocenia Stefan Schwarz, prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Mobilności Pracy. Ograniczenie czasu delegowania i prawo do

Prawo dla firm 1Comments

Stosowanie terminów zawitych w obrocie gospodarczym

Zastosowanie w umowie terminów zawitych oznacza przyjęcie bardzo rygorystycznych warunków czasowych, których muszą dopełnić jej strony. Jeśli któraś ze stron nie dotrzyma terminu zawitego, jej prawo do dokonania określonej czynności

Kodeksy 0 Comments

Od 2016 roku możliwe większe prawa dla przedsiębiorców

Projekt ustawy prawo działalności gospodarczej trafił do Komitetu Rady Ministrów. Nowe przepisy mają wzmocnić gwarancje dla przedsiębiorców. Resort chce wprowadzić 15 zasad prowadzenia biznesu. Uporządkowane mają zostać relacje między przedsiębiorcami a

Kodeksy 1Comments

Kiedy pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy

Wymóg przestrzegania okresu wypowiedzenia w sytuacjach, gdy umowa rozwiązywana jest przez jedną ze stron, ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracownika przed nagłą utratą źródła zarobkowania. W razie, gdy to

Prawo autorskie 2 komentarze

Dozwolony użytek w celach edukacyjnych – dla kogo i na jakich zasadach

20 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw autorskich nadająca prawo do bezpłatnego wykorzystywania dzieł w procesie dydaktycznym. Jeszcze na etapie dopracowywania projektu rodziło się wiele

2 komentarze

  1. Michał
    15 sierpnia, 18:30 Reply
    Najwyższa pora! :) Ciekawy jestem, kiedy większość spraw będzie można załatwić przez internet. Znacznie zmniejszyłoby to kolejki w urzędach. Ponadto jestem zdania, że dokumenty bez problemu można wypełnić przez internet, a nie długopisem w gabinecie.
  2. aner
    09 stycznia, 09:54 Reply
    W końcu jakieś ułatwienie. Czy takich ułatwień nie można więcej wprowadzić? Mi też nie uśmiecha się używać długopisu.

Zostaw odpowiedź