Umyślny czy nieumyślny wypadek w pracy? Kto pokryje szkody?

Umyślny czy nieumyślny wypadek w pracy? Kto pokryje szkody?

Szkody powstałe podczas pracy z przewinienia poddanego, są obciążone zwrotem ze strony winnego. Jeśli pracobiorca odstąpił powinność z pełna świadomością, musi naprawić powstałe krzywdy w całości.

W sytuacji faktycznej szkody właściciela firmy powstałej nieumyślnie, pracownik w większości sytuacji nie musi uiszczać w całości zobowiązań. Celowe działania na szkodę zakładu pracy nie dotyczą ulgowego traktowania.

Pracodawca jest zobowiązany do okazania dowodów, na postawie których można określić cenę krzywdy i ewentualną winę współpracownika. Gdy przedstawiony zbiór dokumentów pozwoli na określenie bezspornej winy pracobiorcy, poniesie on wszystkie szkody łącznie z dochodami utraconymi poprzez ten wypadek. Zdarzenie nieplanowane obarczone jest maksymalną grzywną w wartości trzykrotności wynagrodzenia. Proces w sądzie trwa kilka miesięcy jeśli pracobiorca nie przyznaje się do przestępstwa i nieugięcie twierdzi, iż nie miał wpływu na straty zakładu pracy w sposób osobisty.

Podsumowując, biorąc pod uwagę nienależyte wykonie swoich powinności powinniśmy przemyśleć, czy tym krokiem nie zaszkodzimy tylko i wyłącznie samym sobie. Prawo polskie ubezpiecza właścicieli zakładów pracy, którzy stają się ofiarą swoich podwładnych. Część wewnątrz zakładowych wypadków jest wynikiem nieuczciwej ingerencji zakładów o podobnym profilu działalności na jakość pracy konkretnych zatrudnionych.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy kierownik może zmniejszać wynagrodzenie?
Next Prokurent w spółce jawnej

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest gotowość do pracy?

Gotowość do pracy to określenie służące do scharakteryzowania sytuacji, gdzie pracobiorca był zdolny do wykonywania swoich obowiązków, jednakże z powodów przedsiębiorcy ich nie robił. Dodatkowo za taki okres należy się

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie ulgi przysługują bezrobotnym kobietom spodziewającym się potomka?

Zwolnienie to przykry moment, tym bardziej jeśli podwładna spodziewa się w danym czasie dziecka. W takim momencie warto pojawić się w lokalnym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

Kodeks pracy 0 Comments

Firmy będą musiały wdrożyć u siebie system zgłaszania nieprawidłowości. Termin się zbliża, a odpowiednich regulacji brak

Do 16 grudnia Polska, podobnie jak inne kraje UE, ma czas na zaimplementowanie do krajowego prawa dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Polska regulacja nie jest jeszcze gotowa, ale przedsiębiorcy już powinni rozpocząć

Kodeks pracy 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Wedle Kodeksu Pracy firma może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak

Pracownik nie ma obowiązku odbierania służbowych SMS-ów i e-maili podczas urlopu

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten

Kodeks pracy 2 komentarze

Jakie korzyści wynikają z wprowadzania elastycznego czasu pracy ?

Już ponad rok po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy nowe przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie stosowania tego sposobu organizacji pracy, które wpłynęły do Okręgowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź