Warunki zatrudnienia młodocianych

Warunki zatrudnienia młodocianych

Według polskiego prawa młodociani mogą pracować tylko wtedy, gdy stanowisko jest częścią praktyki zawodowej lub w ramach drobnych obowiązków (praca dorywcza). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zatrudnić takiego pracownika? Kiedy dochodzi do przekroczenia ustawy?

Aby młodociany mógł podjąć pracę musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz dysponować zaświadczeniem od lekarza o zdolności do podjęcia zatrudnienia na wyznaczonym stanowisku. Zazwyczaj powodem przyjęcia do pracy jest odbywanie stażu zawodowego.

W niektórych przypadkach (bardzo sporadycznych) można przyjmować pracowników bez szkoły, którzy nie posiadają przygotowania oraz nie ukończyli 16. roku życia.

Przyjęcie młodocianego wiąże się z zawarciem umowy pisemnej, która określa zajmowane stanowisko, wykonywane obowiązki, godzinowy zakres pracy, okres ważności oraz alternatywne metody edukacyjne i kwotę wynagrodzenia. Dodatkowo musi widnieć klauzula o wysyłaniu młodocianego na kursy i szkolenia nawet w czasie godzin pracy.

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego ma dużo więcej obowiązków do spełnienia, niż w przypadku zwykłego podwładnego. W pierwszej kolejności powinien zagwarantować swoją obecność w trakcie wykonywania powinności oraz przekazywać rady i wskazówki. Ważne, aby młodociany nie pracował w godzinach nocnych lub warunkach niebezpiecznych dla życia lub zdrowia.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Na czym polega franczyza?
Next Jak wygląda umowa o dzieło?

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Wedle Kodeksu Pracy firma może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak

Kodeks pracy 0 Comments

ABC zwolnień dyscyplinarnych

Celem każdego przedsiębiorcy jest zatrudnienie dobrego pracownika, eksperta w swojej branży oraz sprawdzonego i uczynnego człowieka. Zwykle na początku ciężko wyłapać złe cechy. W krytycznych sytuacjach zatrudniający powinien odwołać się

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Kodeks pracy 0 Comments

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest ryzyko zawodowe?

Każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi prowadzić analizy ryzyka zawodowego oraz wyniki przekazywać podwładnym. Jest to działanie obowiązkowe i prowadzące do minimalizowania wypadków oraz tragicznych zdarzeń podczas wypełniania powinności zawodowych. Ryzyko

Kodeks pracy 4 komentarze

Jak uzyskać urlop okolicznościowy?

W zgodzie z Kodeksem pracy każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu okolicznościowego. Można go wykorzystać tylko w uzasadnionych sytuacjach i po spełnieniu podstawowych warunków.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź