Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Jedną z cech wykonywania pracy jest to, że ma ono postać osobisty, to znaczy, że nie może go robić inna osoba. Po śmierci zatrudnionego stosunek pracy zanika.

Pracownik podczas wykonywania obowiązków uzyskuje różne prawa finansowe i świadczenia pieniężne. W momencie śmierci pracownika te prawa przekazane są na jego najbliższych.

W tej wątpliwości ustawodawca wprowadził różnice od ogólnie przyjętych zasad sukcesji.

Bliskimi uprawnionymi do wstąpienia w prawa pracownika w pierwszej kolejności są:

– żona lub mąż pracownika bez względu na to od tego czy spełnia zasady przyznania renty rodzinnej,

– osoby, które według odrębnych przepisów przepisami realizują warunki otrzymania renty rodzinnej, a nie są rzeczywistymi sukcesorami zmarłego.

Zyskanie praw pracowniczych jest niezależne od dziedziczenia zatem, gdy pracownik nie zamieścił w testamencie spadkobierców, nie ma to żadnego wpływu na możliwość uzyskania przez nich uprawnień.

W sytuacji, gdy brak jest żony, męża lub osób spełniających warunki do uzyskania renty rodzinnej, prawa majątku zostają przekazane do masy spadku i wtedy ulegają dziedziczeniu na podstawowych regułach wynikających z prawa cywilnego. Taka regulacja jest uzasadniona, ponieważ daje możliwość osobom z najbliższej rodziny zmarłego zapewnić określone środki, jakie jemu przysługiwały i wynikają ze stosunku pracy, bez przymusu oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Previous Kiedy w umowie o dzieło nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie?
Next Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku

W 2012 roku do Kodeksu pracy zostały wpisane nowe zmiany dotyczące pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Od 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie nowy termin, do

Kodeks pracy 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz

Zarządzanie 3 komentarze

Zwolnienia grupowe dla każdego?

Jedną z podstawowych, a zarazem najbardziej pożądanych przez osoby szukające zatrudnienia na rynku pracy, form zatrudnienia, jest umowa o pracę. Polski ustawodawca nie tylko podkreśla znaczenie stosunku pracy dla gospodarki,

Kodeks pracy 0 Comments

Warunki zatrudnienia młodocianych

Według polskiego prawa młodociani mogą pracować tylko wtedy, gdy stanowisko jest częścią praktyki zawodowej lub w ramach drobnych obowiązków (praca dorywcza). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zatrudnić takiego pracownika?

W przyszłym roku będą obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy. Ograniczenia w umowach na czas określony

Za niecałe pół roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Po podpisie prezydenta nowelizacja czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wprowadzą inne zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Pracodawca będzie

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest ryzyko zawodowe?

Każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi prowadzić analizy ryzyka zawodowego oraz wyniki przekazywać podwładnym. Jest to działanie obowiązkowe i prowadzące do minimalizowania wypadków oraz tragicznych zdarzeń podczas wypełniania powinności zawodowych. Ryzyko

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź