Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Jedną z cech wykonywania pracy jest to, że ma ono postać osobisty, to znaczy, że nie może go robić inna osoba. Po śmierci zatrudnionego stosunek pracy zanika.

Pracownik podczas wykonywania obowiązków uzyskuje różne prawa finansowe i świadczenia pieniężne. W momencie śmierci pracownika te prawa przekazane są na jego najbliższych.

W tej wątpliwości ustawodawca wprowadził różnice od ogólnie przyjętych zasad sukcesji.

Bliskimi uprawnionymi do wstąpienia w prawa pracownika w pierwszej kolejności są:

– żona lub mąż pracownika bez względu na to od tego czy spełnia zasady przyznania renty rodzinnej,

– osoby, które według odrębnych przepisów przepisami realizują warunki otrzymania renty rodzinnej, a nie są rzeczywistymi sukcesorami zmarłego.

Zyskanie praw pracowniczych jest niezależne od dziedziczenia zatem, gdy pracownik nie zamieścił w testamencie spadkobierców, nie ma to żadnego wpływu na możliwość uzyskania przez nich uprawnień.

W sytuacji, gdy brak jest żony, męża lub osób spełniających warunki do uzyskania renty rodzinnej, prawa majątku zostają przekazane do masy spadku i wtedy ulegają dziedziczeniu na podstawowych regułach wynikających z prawa cywilnego. Taka regulacja jest uzasadniona, ponieważ daje możliwość osobom z najbliższej rodziny zmarłego zapewnić określone środki, jakie jemu przysługiwały i wynikają ze stosunku pracy, bez przymusu oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Previous Kiedy w umowie o dzieło nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie?
Next Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę? Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy.

Kodeks pracy 0 Comments

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Poprawne zawarcie umowy zlecenia normuje Kodeks Cywilny. Niestety nie określa zasad przyznawania urlopu na podstawie tego typu porozumienia pracownika z pracodawcą. Chęć otrzymania urlopu w pracy pracobiorca zgłasza biznesmenowi, u

Kodeks pracy 0 Comments

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich? Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

W momencie pojawienia się wypadku przy pracy każdy przedsiębiorca ma jasno opisane procedury, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego zadań należy także prowadzenie wykazu takich wydarzeń. Przede wszystkim

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post