Przywileje kobiet w ciąży

Przywileje kobiet w ciąży

Kobieta brzemienna ma szczególne prawa, a pracodawca ma obowiązek zapewnić jej stosowne warunki zgodne z Kodeksem pracy.

Najważniejszym cechą przywilejów jest brak możliwości rozwiązania umowy z kobietą w ciąży.

W sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony zostałaby unieważniona po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedsiębiorca ma obowiązek przedłużyć ją do dnia urodzenia. Tak samo sytuacja wygląda przy kontrakcie o dzieło czy okresie próbnym przekraczającym jeden miesiąc.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy umowa jest zawarta na czas zastępstwa innego zatrudnionego.

Czas brzemienności i urlopu macierzyńskiego to czas, gdy kobieta w ciąży może być zwolniona w jednym przypadku – rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Jednakże pozwolenie na ten proces musi wyrazić organizacja związkowa. Następnym wyjątkiem jest czas próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. W takiej sytuacji bez żadnych przeszkód można kobietę zwolnić.

Informacja o upadłości czy zamknięcie firmy może być również uzasadnionym powodem do zwolnienia.

W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek ustalić termin unieważnienia umowy z organizacją związkową.

Czas i godziny pracy są także ograniczone. W godzinach nocnych i czasie nadliczbowych kobieta brzemienna nie może pracować, nawet jeśli sama okaże na to chęć. Pracownica może pracować najwyżej 8 godzin dziennie i nie można jej delegować poza miejsce zamieszkania.

Kolejnym zobowiązaniem pracodawcy jest udostępnić pracownicy zwolnień na czas zabiegów. Warunkiem zwolnienia w czasie pracy na czas zabiegów, jest zalecenie lekarza.

Kobiety w ciąży mają więcej przywilejów, między innymi z powodu wzrastającego niżu demograficznego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Uzyskanie unijnej dotacji
Next Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Może to Ci się spodoba

Pracownik ochrony – tylko niekarany

Osoby, które chcą sobie dorobić do emerytury pracując w ochronie nie kryją zdziwienia, gdy pracodawca prosi o zaświadczenie o niekaralności. Czy agencja zatrudniająca ochroniarzy ma prawo żądać takich dokumentów? Zaświadczenie

Kodeks pracy 0 Comments

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy podwładny zobligowany jest do przestrzegania wszystkich założeń w niej umieszczonych oraz spełniania powinności. Jednakże umowę podpisują dwie strony, także na przełożonym ciąży odpowiedzialność, musi przestrzegać

Kodeks pracy 0 Comments

Kary dla firm za substancje nieoznakowane

Podstawowym zadaniem przełożonego jak organizacja miejsca pracy tak, aby było bezpieczne, nie zagrażało życiu lub zdrowiu pracowników oraz umożliwiało wykonywanie powierzonych obowiązków. Jak zatrudniający powinien zabezpieczać substancje chemiczne w zakładzie

Kodeks pracy 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny mówi, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść przynosząca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym postępowaniem i koszty remontu, naprawy lub zadośćuczynienie powinny być

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie ulgi przysługują bezrobotnym kobietom spodziewającym się potomka?

Zwolnienie to przykry moment, tym bardziej jeśli podwładna spodziewa się w danym czasie dziecka. W takim momencie warto pojawić się w lokalnym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

Kodeks pracy 0 Comments

Umyślny czy nieumyślny wypadek w pracy? Kto pokryje szkody?

Szkody powstałe podczas pracy z przewinienia poddanego, są obciążone zwrotem ze strony winnego. Jeśli pracobiorca odstąpił powinność z pełna świadomością, musi naprawić powstałe krzywdy w całości. W sytuacji faktycznej szkody

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź