US pomaga małym firmom

US pomaga małym firmom

Większość przedsiębiorców traktuje Urząd Skarbowy jako niechciana konieczność. Okazuje się, że instytucja ta stara się ocieplać swój wizerunek i proponuje małym firmom kredyty na korzystnych warunkach. Kto może ubiegać się o pożyczkę? Na jakich zasadach jest przyznawana?

Aby wnioskować o kredyt z Urzędu Skarbowego trzeba spełnić kilka podstawowych wymogów. Przede wszystkim należy zatrudniać do 50 pracowników oraz nie przekraczać 10 mln euro rocznego przychodu. Dodatkowo US sprawdza zdolność kredytową czyli podstawy do wydania pieniędzy. O takiej może mówić przedsiębiorca, który prowadzi swoją pierwszą działalność i sumiennie odprowadza podatki.

Poza wymienionymi wyżej warunkami firma musi świadczyć swoje usługi przynajmniej 10 miesięcy każdego roku, a dodatkowo generować zyski na poziomie ok. 4 tys. zł miesięcznie. Natomiast minimalna liczba podwładnych nie może być niższa niż 5 osób.

Głównym plusem oferowanego kredytu jest zwolnienie z deklaracji podatkowej oraz opodatkowania w pierwszym roku spłacania zobowiązań. W późniejszych okresie raty pożyczki nie będą oprocentowane. To ogromne udogodnienie i propozycja, która jest bezkonkurencyjna w porównaniu z ofertami banków.

Osoby zainteresowane kredytem muszą złożyć odpowiedni wniosek (jak przy normalnej procedurze kredytowania w banku). Maksymalny termin to ostatni dzień stycznia każdego roku podatkowego.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Charakterystyka mobilnej pracy
Next Na czym polega franczyza?

Może to Ci się spodoba

Mała firma 0 Comments

Kto może otrzymać refundację za zatrudnienie młodocianego?

Pracodawca, który zatrudnia młodocianych pracowników może starać się o dofinansowanie wypłacanych mu wynagrodzeń. Wielkość tej kwoty nie może być większa niż 60% kosztów, które mogą zostać objęte zapomogą. Według prawa

Mała firma 0 Comments

Co oznacza pomoc de minimis?

W ustawie dotyczącej podatków zawarte są przepisy, które uwzględniają możliwość pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie wszystkich podatków. Mówiąc konkretniej pomoc polega na przełożeniu terminu zapłacenia podatku lub rozłożeniu jego

Mała firma 1Comments

Dlaczego firmy powołują grupy zadaniowe?

Każdy pracownik przyjęty w większej firmie posiada zakres zobowiązań, którymi powinien się zajmować na co dzień. Zdarzają się jednak sytuacje, w których należy wykonać dobrze i sprawnie konkretny projekt, ale

Mała firma 4 komentarze

Zagraniczna podróż służbowa – jak ją rozliczyć?

Delegacje zagraniczne, podobnie jak te krajowe, rządzą się własnymi prawami. Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z jej odbyciem oraz diety za każdy dzień,

Mała firma 1Comments

Jak oszczędzić na biurze?

Prowadzenie własnej firmy jest związane z wieloma kosztami, które, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, bywają zbyt obciążające. Są sposoby pozwalające zredukować wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności – dzięki temu firma

Mała firma 0 Comments

Jak zgłosić sprzeciw na czynności kontrolne?

W rezultacie zmian wprowadzonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej został zaprezentowany dodatkowy instrument służący przedsiębiorcom do obrony przed nadużyciami ze strony różnych organów kontroli. Sprzeciwem na czynności kontrolne jest

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź