Utylizacja oleju opałowego, a podatek akcyzowy

Utylizacja oleju opałowego, a podatek akcyzowy

Podatnik, który zakupił olej z przeznaczeniem na cele opałowe korzysta z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania tego oleju zgodnie z przeznaczeniem, będzie musiał uiścić podatek w sankcyjnej wysokości.

Przedsiębiorca zakupił olej z przeznaczeniem na cele opałowe. Przy zakupie złożył stosowne oświadczenie i skorzystał z obniżonej stawki podatku akcyzowego. Kilka miesięcy później nabywca oleju zlikwidował kotłownię, a że ilość zakupionego oleju była dość duża (8 tys. litrów), uznał on, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie utylizacja paliwa. Działanie to miało, w jego mniemaniu, uchronić go przed zapłatą sankcyjnej stawki akcyzy. Drugą opcją, którą rozważał przedsiębiorca była odsprzedaż oleju również do celów opałowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że podatnik może uniknąć sankcji, ale tylko w przypadku dalszej odsprzedaży oleju do celów opałowych. Aby dopełnić wszelkich formalności, kupujący musiałby w takim wypadku złożyć oświadczenie o wykorzystaniu oleju do celów opałowych, natomiast przedsiębiorca, który sprzedał olej zobowiązany byłby do sporządzenia i przedłożenia w urzędzie skarbowym miesięcznego zestawienia oświadczeń.

Prawa do obniżonej stawki akcyzy przedsiębiorca nie zachowałby jednak w przypadku utylizacji oleju. Preferencyjna akcyza dotyczy bowiem wyłącznie oleju przeznaczonego do celów opałowych.  Poza tym, Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, że olej nie utracił swoich właściwości fizyko – chemicznych, co uniemożliwiłoby zużycie oleju zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. W przypadku, gdy przedsiębiorca utylizuje pełnowartościowy olej, jest on zobowiązany do zapłaty akcyzy wg sankcyjnej stawki.

Previous Odliczenie VAT - odpowiedzialność podatnika za nieuczciwych kontrahentów
Next Służebność przesyłu – regulacje prawne w praktyce

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Ponad 460 tys. Ukraińców płaci składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne płaci rekordowa liczba cudzoziemców – blisko 680 tys. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią Ukraińcy, prawie 464 tys., a według ostrożnych szacunków w Polsce przebywa ich ponad milion.

Podatki 0 Comments

Polski system podatkowy nie przyciąga zagranicznych inwestorów

Polski system podatkowy nie tworzy klimatu, który mógłby zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestycji – przekonuje Andre Helin, prezes BDO Polska. Międzynarodowe badania i rankingi wskazują, że polski system fiskalny stanowi jedną z głównych przeszkód w prowadzeniu

Podatki 0 Comments

VAT – Twoja bardzo droga karuzela

Z roku na rok rośnie luka podatkowa w dużej mierze związana z wyłudzeniami podatku VAT, rośnie też pomysłowość przestępców. Przeciętny podatnik, który skwapliwie rozlicza się ze swoich podatków z fiskusem

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Podatki 0 Comments

2018 rok będzie kluczowy dla finansów publicznych

Eksperci uważają, że mimo wzrostu gospodarczego niższego od pierwotnych założeń i wyższego deficytu budżetowego niż przewidywano pod koniec ubiegłego roku stosunek tego drugiego do PKB nie powinien przekroczyć 3 proc. Podobnie zdaniem

VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Podstawą opodatkowanie w procedurze VAT – marża jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Tego rodzaju opodatkowanie mogą stosować podmioty

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź