W jakim celu powołano Centralny Rejestr Ubezpieczonych?

W jakim celu powołano Centralny Rejestr Ubezpieczonych?

Od dawna w kraju istnieje Centralny Rejestr Ubezpieczonych. Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie wszystkich ubezpieczonych, którzy powinni uiszczać składki ubezpieczeniowe. Jak działa CRU? Jakie informacje przechowuje?

W Rejestrze figurują najważniejsze dane dotyczące każdego obywatela. Głównie imię i nazwisko, nr PESEL, NIP, nr seryjny dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, aktualne miejsce zameldowania, obecne zatrudnienie oraz dane kontaktowe.

Oprócz wymienionych wyżej wiadomości CRU przechowuje dane dotyczące ubezpieczenia. Najważniejszy jest typ ubezpieczenia, okres obowiązywania, pokrewieństwo z przełożonym, zajmowane stanowisko pracy, ukończone studia, stopień niepełnosprawności oraz dodatkowe, nieujęte wcześniej fakty.

Podsumowując, Centralny Rejestr Ubezpieczonych zawiera wiadomości o ubezpieczonych. Może wykorzystywać wiadomości oraz przekazywać je specjalistom kadrowym.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous W jaki sposób ZUS monitoruje pracę przedsiębiorstw?
Next Dlaczego szkolenia BHP są obowiązkowe?

Może to Ci się spodoba

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Jakie zmiany weszły w zakresie świadczeń opiekuńczych?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady uzyskiwania prawa do świadczeń opiekuńczych. Zgodnie z nowelizacją ustawy aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł, Osoby, które wypłacane miały do tej pory

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracownikom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem podejrzewania dolegliwości zagrażającej innym osobom. Pracobiorca, który nie ma prawa do

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Jakie ubezpieczenia w umowie o pracę?

Każdy podwładny przyjęty na podstawie umowy o pracę powinien mieć właściwe ubezpieczenie. Zapewnieniem wszystkich formalności powinien zająć się pracodawca i jest to jego fundamentalnym obowiązkiem. Jakie ubezpieczenia obejmują zatrudnionego? Po

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post