Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 18 stycznia 2016 roku.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przed zmianą

Obecnie polskie przepisy uniemożliwiają składanie drogą elektroniczną wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności.

Osoba, która chce złożyć taki wniosek nie może tego zrobić przez internet, gdyż wymagane jest powiadamianie w formie pisemnej organu właściwego o zmianie adresu oraz wymóg dołączania do wniosku kserokopii dokumentów stoją na przeszkodzie elektronizacji procedur.

Będzie łatwiej

Zmiany wymusza prawo unijne, które zobowiązuje do przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dyrektywy unijne wymagają, by państwo członkowskie umożliwiło obywatelom przeprowadzenie drogą elektroniczną procedur i dopełnienie formalności związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego oraz właściwego organu. Zmiany w przepisach mają znieść bariery w informatyzacji procedur.

Projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych zakłada składanie wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną.  Zmienione rozporządzenie dopuszcza inną niż pisemną formę składania dokumentów oraz składanie kopii dokumentów w miejsce kserokopii dokumentów. Innymi słowy, osoba wnioskująca o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie mogła przesłać kopie wymaganych dokumentów elektronicznie.

Znowelizowane rozporządzenie 29 października 2015r. wpłynęło do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie.

Previous Likwidacja luki VAT – wyzwanie dla nowego rządu
Next Pracownik ochrony – tylko niekarany

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm

Dzięki rejestrom dłużników gminy mazowieckiego poprawią ściągalność alimentów

Już od 1 lipca życie dłużników alimentacyjnych stanie się trudniejsze. Jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech działających w Polsce rejestrów dłużników prowadzonych przez

Prawo dla firm 1Comments

Jak uchronić firmę od bankructwa?

W styczniu i lutym ubiegłego roku w Polsce wyrejestrowano ponad 50 tysięcy firm. W tym samym czasie działalność uruchomiło jedynie 40 tysięcy przedsiębiorców. Najgorzej dzieje się w sklepach detalicznych, a

Prawo dla firm 0 Comments

Niemal połowa firm hazardowych na rynku online działa nielegalnie

– Restrykcyjne zapisy polskiej ustawy o grach hazardowych zwiększają atrakcyjność oferty nielegalnych operatorów – podkreśla Katarzyna Mikołajczyk, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie. Z raportu EY wynika, że w Polsce średnia efektywna stawka opodatkowania w latach

Prawo dla firm 0 Comments

Przedsiębiorcy potrzebują skutecznych metod rozwiązywania sporów prawnych

Przewidywalność systemu prawnego i sprawność wymiaru sprawiedliwości mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności polskich firm i całej gospodarki – przekonuje Wojciech Kowalewski z Siemens Polska. Różne ogólnoeuropejskie i światowe rankingi pokazują jednak, że w tym zakresie warunki

Prawo dla firm 0 Comments

Polska deleguje do pracy za granicą najwięcej pracowników w UE. Może to się zmienić w maju po wejściu w życie zmian

Trwają prace nad ustawą o delegowaniu pracowników. Z założenia nowe prawo ma lepiej chronić pracowników delegowanych do pracy za granicą, ale zarówno dyrektywa, jak i przedstawiony przez resort pracy projekt budzą wątpliwości pracodawców.

Prawo dla firm 0 Comments

Jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe?

O organizacji pozarządowej należy mówić w stosunku do jednostek, które prosperują z prywatnej inicjatywy, aczkolwiek planują wspierać publiczne interesy(przetargi). Celem nie jest otrzymywanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia.

1 Comment

  1. aner
    09 stycznia, 09:51 Reply
    I takie ułatwienia mi się podobają. Oczywiście wszystko w granicach ludzkiego rozsądku.

Zostaw odpowiedź