Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 18 stycznia 2016 roku.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przed zmianą

Obecnie polskie przepisy uniemożliwiają składanie drogą elektroniczną wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności.

Osoba, która chce złożyć taki wniosek nie może tego zrobić przez internet, gdyż wymagane jest powiadamianie w formie pisemnej organu właściwego o zmianie adresu oraz wymóg dołączania do wniosku kserokopii dokumentów stoją na przeszkodzie elektronizacji procedur.

Będzie łatwiej

Zmiany wymusza prawo unijne, które zobowiązuje do przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dyrektywy unijne wymagają, by państwo członkowskie umożliwiło obywatelom przeprowadzenie drogą elektroniczną procedur i dopełnienie formalności związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego oraz właściwego organu. Zmiany w przepisach mają znieść bariery w informatyzacji procedur.

Projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych zakłada składanie wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną.  Zmienione rozporządzenie dopuszcza inną niż pisemną formę składania dokumentów oraz składanie kopii dokumentów w miejsce kserokopii dokumentów. Innymi słowy, osoba wnioskująca o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie mogła przesłać kopie wymaganych dokumentów elektronicznie.

Znowelizowane rozporządzenie 29 października 2015r. wpłynęło do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie.

Previous Likwidacja luki VAT – wyzwanie dla nowego rządu
Next Pracownik ochrony – tylko niekarany

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Wypłaty z zysku dla wspólników – podatek do 1000zł może uregulować spółka

Zapłata podatku może nastąpić przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i znacząco ułatwił spółkom odprowadzanie

Prawo dla firm 0 Comments

5 cech dobrej kancelarii adwokackiej

W życiu każdego z nas przychodzi taka sytuacja, z którą ciężko jest się zmierzyć samemu. Jeśli chorujemy udajemy się do lekarza, aby postawił diagnozę i przepisał odpowiedni lek. Jeżeli natomiast

Prawo dla firm 0 Comments

Wezwanie do zapłaty – niekonieczne ale pożyteczne

Od 2013r. stosowanie wezwania do zapłaty nie jest warunkiem koniecznym, by wstąpić na drogę sądową o zapłatę należności wobec krnąbrnego kontrahenta. Nowelizacja kodeksu cywilnego zwolniła przedsiębiorców z obowiązku wzywania do

Prawo dla firm 0 Comments

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić Konstytucję Podatkową w II połowie 2020 roku

W ciągu najbliższych tygodni projekt nowej ordynacji podatkowej trafi do akceptacji rządu. Prawdopodobnym terminem wejścia w życie nowych przepisów jest druga połowa 2020 roku – mówi wiceminister finansów Filip Świtała. Ordynacja

Prawo dla firm 0 Comments

Wszystko o ugodzie administracyjnej

W zgodzie z prawem administracyjnym możliwe jest zawieranie ugody. Aby jednak do tego doszło należy wypełnić kilka podstawowych warunków. W jakich przypadkach podpisuje się ugodę administracyjną? Czy jest to właściwy

Prawo dla firm 0 Comments

Z podzielonej płatności VAT korzystają tylko największe firmy

Ze split paymentu, czyli mechanizmu podzielonej płatności VAT, korzystają głównie spółki Skarbu Państwa i inne duże firmy. Wśród podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw tylko co czwarta firma jest zainteresowana jego stosowaniem,

1 Comment

  1. aner
    09 stycznia, 09:51 Reply
    I takie ułatwienia mi się podobają. Oczywiście wszystko w granicach ludzkiego rozsądku.

Zostaw odpowiedź