Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 18 stycznia 2016 roku.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przed zmianą

Obecnie polskie przepisy uniemożliwiają składanie drogą elektroniczną wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności.

Osoba, która chce złożyć taki wniosek nie może tego zrobić przez internet, gdyż wymagane jest powiadamianie w formie pisemnej organu właściwego o zmianie adresu oraz wymóg dołączania do wniosku kserokopii dokumentów stoją na przeszkodzie elektronizacji procedur.

Będzie łatwiej

Zmiany wymusza prawo unijne, które zobowiązuje do przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dyrektywy unijne wymagają, by państwo członkowskie umożliwiło obywatelom przeprowadzenie drogą elektroniczną procedur i dopełnienie formalności związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego oraz właściwego organu. Zmiany w przepisach mają znieść bariery w informatyzacji procedur.

Projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych zakłada składanie wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną.  Zmienione rozporządzenie dopuszcza inną niż pisemną formę składania dokumentów oraz składanie kopii dokumentów w miejsce kserokopii dokumentów. Innymi słowy, osoba wnioskująca o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie mogła przesłać kopie wymaganych dokumentów elektronicznie.

Znowelizowane rozporządzenie 29 października 2015r. wpłynęło do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie.

Previous Likwidacja luki VAT – wyzwanie dla nowego rządu
Next Pracownik ochrony – tylko niekarany

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Pracodawcy rzadko korzystają z możliwości zawierania umów terminowych na dłużej niż 33 miesiące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy na czas określony, a okres ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach są jednak możliwe odstępstwa od

Kodeksy 0 Comments

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każdy przedsiębiorca formułuje zbiór reguł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla pracowników wytyczne oraz reguluje prawa i obowiązki. Wszystkie odstępstwa od zapisu są odpowiednio karane. Aby było sprawiedliwie taki

Prawo dla firm 1Comments

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Spółki 1Comments

Sprzedaż udziałów spółki może okazać się nieważna

Zbycie udziałów spółki nie zawsze jest skuteczne. Niekiedy, by sprzedać udziały należy uzyskać zgodę spółki. Zdarza się też, że możliwość sprzedaży jest ograniczona przez przepisy szczególne. Zgoda spółki na sprzedaż

Prawo dla firm 0 Comments

Fundamentalne obowiązki syndyka

Najważniejszym zadaniem syndyka jest opieka i zarządzanie majątkiem upadającego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że musi odpowiednio rozdzielić wszystkie dobra, żeby każdy wierzyciel odzyskał równowartość powierzonych pieniędzy. Jak uzyskać zezwolenie na pracę

Prawo dla firm 0 Comments

Wypłaty z zysku dla wspólników – podatek do 1000zł może uregulować spółka

Zapłata podatku może nastąpić przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i znacząco ułatwił spółkom odprowadzanie

1 Comment

  1. aner
    09 stycznia, 09:51 Reply
    I takie ułatwienia mi się podobają. Oczywiście wszystko w granicach ludzkiego rozsądku.

Zostaw odpowiedź