Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 18 stycznia 2016 roku.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przed zmianą

Obecnie polskie przepisy uniemożliwiają składanie drogą elektroniczną wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności.

Osoba, która chce złożyć taki wniosek nie może tego zrobić przez internet, gdyż wymagane jest powiadamianie w formie pisemnej organu właściwego o zmianie adresu oraz wymóg dołączania do wniosku kserokopii dokumentów stoją na przeszkodzie elektronizacji procedur.

Będzie łatwiej

Zmiany wymusza prawo unijne, które zobowiązuje do przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dyrektywy unijne wymagają, by państwo członkowskie umożliwiło obywatelom przeprowadzenie drogą elektroniczną procedur i dopełnienie formalności związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego oraz właściwego organu. Zmiany w przepisach mają znieść bariery w informatyzacji procedur.

Projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych zakłada składanie wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną.  Zmienione rozporządzenie dopuszcza inną niż pisemną formę składania dokumentów oraz składanie kopii dokumentów w miejsce kserokopii dokumentów. Innymi słowy, osoba wnioskująca o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie mogła przesłać kopie wymaganych dokumentów elektronicznie.

Znowelizowane rozporządzenie 29 października 2015r. wpłynęło do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie.

Previous Likwidacja luki VAT – wyzwanie dla nowego rządu
Next Pracownik ochrony – tylko niekarany

Może to Ci się spodoba

Kodeksy 1Comments

Klauzula o zakazie konkurencji – forma i skutki prawne klauzuli

Klauzula o zakazie konkurencji jest stosowana przez przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek „podkupienia” pracownika przez inną firmę lub próby wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie trwania stosunku pracy na

Prawo dla firm 0 Comments

Czy reklama usług notarialnych jest zgodna z prawem?

Zawód notariusza kojarzy się z wieloma zobowiązaniami i odpowiedzialnymi decyzjami. Oprócz zwyczajnych, codziennych obowiązków zawodowych trzeba przestrzegać ustaw i działać w zgodzie z prawem. Innym utrudnieniem jest kompletny zakaz reklamowania

Prawo dla firm 0 Comments

Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych

Obecnie procedura rejestracja znaków towarowych trwa średnio rok. W kwietniu po nowelizacji przepisów Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie spełnienie bezwzględnych przesłanek. Nie będzie natomiast sprawdzał każdego zgłoszenia pod kątem kolizji

1 Comment

  1. aner
    09 stycznia, 09:51 Reply
    I takie ułatwienia mi się podobają. Oczywiście wszystko w granicach ludzkiego rozsądku.

Zostaw odpowiedź