Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Nie każda usługa świadczona przez dłuższy czas jest usługą ciągłą w rozumieniu ustawy o VAT. Korzystanie z usługi przez wiele miesięcy jest tylko jednym z warunków, które decydują o ciągłym charakterze usługi. Dokonując oceny tegoż charakteru należy uwzględnić również zapisy umowy wiążącej sprzedawcę z nabywcą.

W kwestii uznania usługi za ciągłą odmienne zdanie miała firma sprzedająca licencje na korzystanie  z oprogramowania komputerowego oraz Dyrektor izby skarbowej.

Spółka sprzedająca licencje umożliwiała ich zakup na czas nieograniczony, czas ograniczony oraz w formie pakietu godzin. Faktury za udzieloną licencję wystawiane były: w pierwszym i drugim przypadku – w dniu ukończenia prac konfiguracyjnych oraz przygotowania aplikacji do pracy (lub na kilka dni następujących po ukończeniu prac), w przypadku pakietu godzinowego – w pierwszym dniu ważności pakietu, gdyż w tym przypadku sprzedawca nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z licencji.

Obowiązek podatkowy w momencie zakończenia prac

W ocenie sprzedawcy obowiązek podatkowy następował zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy o VAT z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (w przypadku spółki byłby to dzień ukończenia prac umożliwiających korzystanie z oprogramowania lub pierwszy dzień ważności pakietu, w przypadku pakietu godzinowego).

Fiskus chce podatku w chwili otrzymania zapłaty za usługę

Odmienny pogląd przedstawił Dyrektor izby skarbowej, który uznał, że usługi świadczone przez spółkę mają charakter ciągły. Przypomnijmy: art. 19a ust. 3 ustawy o VAT

„Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.”

Zdaniem Dyrektora izby skarbowej, skoro usługa ma charakter ciągły, to obowiązek podatkowy będzie następował:

  • w dniu zakończenia usługi – dla umów na czas określony oraz pakietu godzinowego,
  • w dniu uzyskania zapłaty – dla umów zawartych na czas nieokreślony.

Przedstawiciel organu podatkowego wsparł się w tym przypadku zapisami art. 19a, ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem w opinii spółki, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony obowiązek podatkowy mógł powstać po ukończeniu prac związanych z usługą, nawet jeśli płatność została dokonana wcześniej, natomiast zdaniem fiskusa obowiązek ten powstaje w momencie zapłaty, ze względu na charakter ciągły usługi.

Sąd vs Fiskus

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał działania spółki za słuszne (wyrok WSA w Krakowie z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 583/15). Sąd wskazał, że niezależnie od licznych wariantów usługi były sprzedawane jednorazowo. Nie była to zatem usługa ciągła, bo w tym wypadku usługę uważałoby się za wykonaną w stosunku do każdego okresu, za który podatnik otrzymałby płatność lub dokonał rozliczenia – aż do momentu zakończenia świadczenia usługi. Tymczasem w tej sprawie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a więc zgodnie z zawartą przez strony umową.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous E-faktury muszą spełniać określone wymagania
Next Skanowane faktury kwestionowane przez fiskusa

Może to Ci się spodoba

Rząd uszczelnia ściągalność podatku VAT

Resort finansów systematycznie pracuje nad zatykaniem kolejnych luk w podatku VAT. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wskazuje jednak, że rządowe inicjatywy nie obejmują wszystkich ważnych obszarów, jak chociażby obłożenia odwróconym VAT-em obrotu twardymi dyskami.

Czy każda sprzedaż jest opodatkowana?

Portale umożliwiające sprzedaż jednostkowych rzeczy są coraz bardziej powszechne. Nie jest wykroczeniem sprzedawanie niechcianego prezentu czy niepotrzebnej rzeczy. Jednak, jeśli ktoś prowadzi sprzedaż hurtową nie odprowadzając podatku może ponieść konsekwencje

Podatki 0 Comments

Likwidacja luki VAT – wyzwanie dla nowego rządu

Skala przekrętów podatkowych VAT jest ogromna. Według szacunków PwC luka VAT w Polsce wynosi 53 mld zł, wielkością odpowiada więc 3% PKB. Dla porównania, ok. 3,5% PKB wytwarza cały sektor

Podatki 0 Comments

Czy procedury podatkowe ulegną zmianie?

W zgodzie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów zmianie mają ulec zasady związane z rozliczaniem podatku. Z faktu mogą być szczęśliwi przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy z formularzami mają poważne kłopoty. Czego można

Podatki 0 Comments

Raj podatkowy za miedzą. Słowacja nowym celem polskich przedsiębiorców

Rośnie liczba firm pośredniczących w założeniu biznesu lub zatrudnianiu na Słowacji. Powodem są niższe stawki ubezpieczeniowe i niższy VAT u naszych południowych sąsiadów. Warunki są atrakcyjne zwłaszcza dla branży transportowej. – Raje podatkowe

Podatki 1Comments

Unijny VAT kontra mali sprzedawcy usług elektronicznych

Od  stycznia 2015r. sprzedawcy usług elektronicznych muszą stosować nowe prawo unijne. Sprzedawca, którego e-produkt kupi klient zagraniczny zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT w kraju konsumenta. Nowelizacja jest wymierzona przeciwko

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź