Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Nie każda usługa świadczona przez dłuższy czas jest usługą ciągłą w rozumieniu ustawy o VAT. Korzystanie z usługi przez wiele miesięcy jest tylko jednym z warunków, które decydują o ciągłym charakterze usługi. Dokonując oceny tegoż charakteru należy uwzględnić również zapisy umowy wiążącej sprzedawcę z nabywcą.

W kwestii uznania usługi za ciągłą odmienne zdanie miała firma sprzedająca licencje na korzystanie  z oprogramowania komputerowego oraz Dyrektor izby skarbowej.

Spółka sprzedająca licencje umożliwiała ich zakup na czas nieograniczony, czas ograniczony oraz w formie pakietu godzin. Faktury za udzieloną licencję wystawiane były: w pierwszym i drugim przypadku – w dniu ukończenia prac konfiguracyjnych oraz przygotowania aplikacji do pracy (lub na kilka dni następujących po ukończeniu prac), w przypadku pakietu godzinowego – w pierwszym dniu ważności pakietu, gdyż w tym przypadku sprzedawca nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z licencji.

Obowiązek podatkowy w momencie zakończenia prac

W ocenie sprzedawcy obowiązek podatkowy następował zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy o VAT z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (w przypadku spółki byłby to dzień ukończenia prac umożliwiających korzystanie z oprogramowania lub pierwszy dzień ważności pakietu, w przypadku pakietu godzinowego).

Fiskus chce podatku w chwili otrzymania zapłaty za usługę

Odmienny pogląd przedstawił Dyrektor izby skarbowej, który uznał, że usługi świadczone przez spółkę mają charakter ciągły. Przypomnijmy: art. 19a ust. 3 ustawy o VAT

„Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.”

Zdaniem Dyrektora izby skarbowej, skoro usługa ma charakter ciągły, to obowiązek podatkowy będzie następował:

  • w dniu zakończenia usługi – dla umów na czas określony oraz pakietu godzinowego,
  • w dniu uzyskania zapłaty – dla umów zawartych na czas nieokreślony.

Przedstawiciel organu podatkowego wsparł się w tym przypadku zapisami art. 19a, ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem w opinii spółki, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony obowiązek podatkowy mógł powstać po ukończeniu prac związanych z usługą, nawet jeśli płatność została dokonana wcześniej, natomiast zdaniem fiskusa obowiązek ten powstaje w momencie zapłaty, ze względu na charakter ciągły usługi.

Sąd vs Fiskus

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał działania spółki za słuszne (wyrok WSA w Krakowie z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 583/15). Sąd wskazał, że niezależnie od licznych wariantów usługi były sprzedawane jednorazowo. Nie była to zatem usługa ciągła, bo w tym wypadku usługę uważałoby się za wykonaną w stosunku do każdego okresu, za który podatnik otrzymałby płatność lub dokonał rozliczenia – aż do momentu zakończenia świadczenia usługi. Tymczasem w tej sprawie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a więc zgodnie z zawartą przez strony umową.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous E-faktury muszą spełniać określone wymagania
Next Skanowane faktury kwestionowane przez fiskusa

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Kontrola VAT – wpływ nowych przepisów JPK

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny? W jakim celu został wprowadzony, kogo obowiązuje, co grozi za niedopełnienie obowiązków z niego wynikających? O tym poniżej. Co roku Skarb Państwa traci miliardy

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązany jest dopełniać wszystkie ustawowe formalności. Zwłaszcza wtedy, gdy chciałby wpisać się w urzędzie skarbowym jak podatnik. Nie jest to konieczne tylko po warunkiem, że

Podatki 0 Comments

Do 18 kwietnia urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT

Jeszcze przez  tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie

Jak rozliczyć import usługi?

W naszym kraju na przywożone towary decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Przede wszystkim dlatego, że rodzimy rynek jest uboższy, a towary importowane o wiele ciekawsze i w niższej cenie. Na

Podatki 0 Comments

Czynności sprawdzające organów podatkowych mają ograniczyć ukrywanie dochodów przez osoby fizyczne

Czynności sprawdzające w zakresie dochodów nieujawnionych mają się przyczynić do zwalczania problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Takie narzędzie umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania oficjalnych postępowań podatkowych. Czynności sprawdzające

Podatki 0 Comments

System podatkowy w Polsce trzeba zacząć budować od nowa

W Polsce mamy patchworkowe prawo podatkowe – na już istniejące regulacje są nakładane kolejne, często sprzeczne ze sobą – mówią przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Problemem są częste zmiany przepisów,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź