Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Nie każda usługa świadczona przez dłuższy czas jest usługą ciągłą w rozumieniu ustawy o VAT. Korzystanie z usługi przez wiele miesięcy jest tylko jednym z warunków, które decydują o ciągłym charakterze usługi. Dokonując oceny tegoż charakteru należy uwzględnić również zapisy umowy wiążącej sprzedawcę z nabywcą.

W kwestii uznania usługi za ciągłą odmienne zdanie miała firma sprzedająca licencje na korzystanie  z oprogramowania komputerowego oraz Dyrektor izby skarbowej.

Spółka sprzedająca licencje umożliwiała ich zakup na czas nieograniczony, czas ograniczony oraz w formie pakietu godzin. Faktury za udzieloną licencję wystawiane były: w pierwszym i drugim przypadku – w dniu ukończenia prac konfiguracyjnych oraz przygotowania aplikacji do pracy (lub na kilka dni następujących po ukończeniu prac), w przypadku pakietu godzinowego – w pierwszym dniu ważności pakietu, gdyż w tym przypadku sprzedawca nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z licencji.

Obowiązek podatkowy w momencie zakończenia prac

W ocenie sprzedawcy obowiązek podatkowy następował zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy o VAT z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (w przypadku spółki byłby to dzień ukończenia prac umożliwiających korzystanie z oprogramowania lub pierwszy dzień ważności pakietu, w przypadku pakietu godzinowego).

Fiskus chce podatku w chwili otrzymania zapłaty za usługę

Odmienny pogląd przedstawił Dyrektor izby skarbowej, który uznał, że usługi świadczone przez spółkę mają charakter ciągły. Przypomnijmy: art. 19a ust. 3 ustawy o VAT

„Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.”

Zdaniem Dyrektora izby skarbowej, skoro usługa ma charakter ciągły, to obowiązek podatkowy będzie następował:

  • w dniu zakończenia usługi – dla umów na czas określony oraz pakietu godzinowego,
  • w dniu uzyskania zapłaty – dla umów zawartych na czas nieokreślony.

Przedstawiciel organu podatkowego wsparł się w tym przypadku zapisami art. 19a, ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem w opinii spółki, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony obowiązek podatkowy mógł powstać po ukończeniu prac związanych z usługą, nawet jeśli płatność została dokonana wcześniej, natomiast zdaniem fiskusa obowiązek ten powstaje w momencie zapłaty, ze względu na charakter ciągły usługi.

Sąd vs Fiskus

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał działania spółki za słuszne (wyrok WSA w Krakowie z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 583/15). Sąd wskazał, że niezależnie od licznych wariantów usługi były sprzedawane jednorazowo. Nie była to zatem usługa ciągła, bo w tym wypadku usługę uważałoby się za wykonaną w stosunku do każdego okresu, za który podatnik otrzymałby płatność lub dokonał rozliczenia – aż do momentu zakończenia świadczenia usługi. Tymczasem w tej sprawie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a więc zgodnie z zawartą przez strony umową.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous E-faktury muszą spełniać określone wymagania
Next Skanowane faktury kwestionowane przez fiskusa

Może to Ci się spodoba

Podatki 1Comments

Od dziś administracja skarbowa działa na nowych zasadach

1 marca wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowa struktura pozwoli lepiej zarządzać skarbówką, ma też poprawić efektywność kontroli podatkowych. Ta zmiana to krok w dobrym kierunku, ale ustawa powiela dotychczasowe

Podatki 0 Comments

UWAGA: Obowiązkowe wysyłanie plików JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Z nowym rokiem 2018, mikroprzedsiębiorcy obowiązkowo, co miesiąc będą musieli informować Urząd Skarbowy o ewidencji VAT w formacie pliku JPK. Będzie to dodatkowe obciążenie dla wszystkich właścicieli mikrofirm, o którym

Podatki osobiste 0 Comments

Wymiana walut w e-kantorze – z podatkiem czy bez?

Globalizacja rynku, swoboda podróżowania do krajów zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i pozostałych krajów, powszechne podejmowanie pracy za ojczystą granicą sprawia, że posługiwanie się walutą obcą staje się codzienną

Urząd Skarbowy 1Comments

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Podstawowa stawka podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego przez pracodawcę, z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, wynosi 18 proc. Osobom niezorientowanym w sposobie naliczania płac mogłoby przyjść do głowy, że budżet państwa

Podatki 0 Comments

Zaproponowana reforma podatkowa negatywnie oceniana przez pracodawców

W ramach Polskiego Ładu rząd chce zmienić limity kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego. Według Pracodawców RP nie jest to jednak projekt przemyślany. Skorzystają z niego tylko najubożsi pracujący i emeryci, natomiast

Prawo dla firm 1Comments

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź