Wszystko o kosztach egzekucyjnych

Wszystko o kosztach egzekucyjnych

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że nie zawsze osiągnie oczekiwane przychody. A gdy braki finansowe okażą się standardem może mieć problem z regulowaniem wszystkich rachunków i faktur. Zazwyczaj sprawa kończy się wniesieniem sprawy do sądu przez wierzyciela oraz postępowaniem egzekucyjnym. Ile aktualnie wynoszą koszty egzekucyjne?

Gdy sąd stwierdzi, że przedsiębiorca nie dopełnił powinności i ma zadłużenie, wtedy rozpoczyna klasyczną procedurę. Nad prawidłowym przebiegiem i koordynacją czuwa komornik, który kieruje postępowaniem. W zgodzie z polskimi przepisami jest płatne, a sumę ustala się na podstawie wielu wytycznych.

Przede wszystkim wskazywana jest standardowa opłata komornicza, do tego dolicza się prowizje, koszty dodatkowe i inne należności przyjęte do egzekucji. Należy pamiętać, że końcową sumę zaokrągla się do całych dziesiątek.

Zgodnie z prawem koszty egzekucyjne określa wierzyciel, który skierował sprawę do sądu i otrzymał zaległe należności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy e-firing powinien być stosowany?
Next Czym jest controlling?

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Wszystko o sądowym pouczeniu

Każde działanie sądu musi odbywać się zgodnie z ustaleniami prawnymi oraz szacunkiem dla sądu i wszystkich członków rozprawy. Zdarzają się przypadki, kiedy uczestnik rozprawy nie ma reprezentanta, wtedy może zostać

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Służebność przesyłu – regulacje prawne w praktyce

Przedsiębiorca przesyłowy może realizować interes publiczny na terenie będącym prywatną własnością. Z drugiej strony, właściciel terenu ma prawo domagać się wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu. Właściciel terenu, na którym od

Prawo dla firm 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post