Obniżona akcyza dla małych browarów – tylko, gdy są niezależne

Obniżona akcyza dla małych browarów – tylko, gdy są niezależne

Małe browary mają prawo do obniżonej stawki podatku akcyzowego, ale tylko wtedy, gdy są niezależne pod względem prawnym i ekonomicznym od jakichkolwiek innych browarów. Niespełnianie wymogu niezależności jest równoznaczne z utratą prawa do preferencji. Potwierdza to wyro TSUE Z 4 czerwca 2015 r.

Prawo do obniżonej akcyzy dla małych browarów wynika z dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Regulacja ma wspierać funkcjonowanie małych browarów, jednak pod warunkiem, że działają one jako niezależne pod względem prawnym oraz ekonomicznym podmioty.

„1) państwa członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji danych browarów, z zachowaniem następujących limitów:

  • stawek obniżonych nie stosuje się wobec zakładów produkujących ponad 200.000 hl piwa rocznie,
  • stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, mogą być niższe maksymalnie o 50% od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.

2) do celów stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego przez pojęcie „niezależny, mały browar” rozumie się browar, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów, mieści się w budynkach usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego browaru i nie działa na mocy licencji; jednakże w przypadku gdy dwa lub więcej małych browarów współpracują ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 200.000 hektolitrów mogą one być traktowane jako jeden niezależny, mały browar.”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczył browaru, który był związany umową ze spółką  zrzeszającą tego rodzaju podmioty. Zgodnie z  jej treścią browar wykorzystywał know – how, metody produkcji wskazane przez spółkę oraz znak towarowy będący własnością spółki. Ponadto browar zobligowany był zaopatrywać się w niektóre towary niezbędne do produkcji piwa właśnie u tej spółki.

TSUE orzekł, że mały browar, który związany jest porozumieniem upoważniającym go do posługiwania się znakami towarowymi i metodami produkcji podmiotu trzeciego.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak wybrać biuro rachunkowe?
Next Masz terminal płatniczy? Negocjuj z operatorem niższą stawkę prowizji

Może to Ci się spodoba

Wszystko o fakturze pro-forma

Każdy właściciel firmy wie, że dowodem przeprowadzonej transakcji jest faktura. Zwykle określa wartość kupionych towarów, sposób uregulowania płatności oraz listę zamówienia. Od jakiegoś czasu natknąć się można na tzw. faktury

Kiedy możemy uzyskać zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych?

Nabywając towary budowlane, przed uzyskaniem zgody na rozpoczęcie procesów budowlanych, możemy uzyskać zwrot części ich wartości. Ważne, by w dniu wysyłania takiej prośby, mieć już takowe zezwolenie. Zwrot nie dotyczy

Zbycie praw autorskich a podatek

Często projekty i zlecenia powstają na zamówienie firm lub osób indywidualnych. Czasami powstają naprawdę unikatowe rozwiązania i nowatorskie plany. Czy sprzedaż praw autorskich do własnych dzieł obarczone jest podatkiem? Jak

Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Wypłacana dywidenda co do zasady podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. Podmioty, które zamierzają korzystać ze zwolnień w zakresie podatku muszą upewnić się, czy spełniają warunki stawiane przed nimi określone w

Korekta faktur na sprzedaż energii, a akcyza

Obecnie sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego mają spory problem z rozliczaniem faktur korygujących wpływających na zmniejszenie podatku akcyzowego. Ze względu na specyfikę sprzedaży w tych branżach przedsiębiorcy wciąż muszą

Podatki 0 Comments

Polacy pracują trzy miesiące w roku na opłacenie rachunków

Regulowanie bieżących rachunków pochłania średnio około 25 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Oznacza to, że przeciętna polska rodzina przez pierwsze trzy miesiące roku pracuje tylko na opłacenie rocznych należności. Od 31 marca

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź