Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Podstawowa stawka podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego przez pracodawcę, z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, wynosi 18 proc. Osobom niezorientowanym w sposobie naliczania płac mogłoby przyjść do głowy, że budżet państwa faktycznie co miesiąc zyskuje blisko jedną piątą ich wynagrodzenia brutto. Jak jest naprawdę?

Ustalenie ile wynosi wynagrodzenie netto pracownika jest czynnością, którą trudno wykonać „od ręki”. Dzieje się tak dlatego, że oprócz konieczności opodatkowania dochodów, w polskim systemie prawnym istnieje obowiązek „oskładkowania” poborów. „Oskładkowanie” polega zaś na naliczeniu i odprowadzeniu do zakładu ubezpieczeń społecznych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe (umniejszające przychód pracownika), ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe (powiększające koszty wynagrodzeń po stronie pracodawcy) oraz obliczeniu i odprowadzeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. W zawiłą procedurę wmieszane są też kwestie podatku dochodowego. W efekcie skomplikowanych obliczeń urząd skarbowy inkasuje znacznie mniejszą kwotę, niżby wynikało z szacunku uwzględniającego ową 18-to procentową stawkę podatku.

Jak zatem wygląda obliczenie płacy netto pracownika na konkretnym przykładzie?

Zakładamy, że nasz przykładowy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 000zł brutto. Kwota brutto zostaje pomniejszona o koszty ubezpieczeń społecznych, obliczonych wg następujących wskaźników:

  • emerytalne – 9,76%, tj. 292,80 zł,
  • rentowe – 1,5%, tj. 45 zł,
  • chorobowe – 2,45%, tj. 73,5 zł.

Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne, potrącane „z kieszeni” pracownika wynoszą 411,30zł.

Po umniejszeniu wynagrodzenia brutto o 411,30zł pozostaje nam kwota do opodatkowania w wysokości 2589,70 zł (tzw. małe brutto).

Od kwoty do opodatkowania obliczamy 9% przeznaczone na składkę zdrowotną (233,07zł), o część tej składki, (7,75%) umniejszymy na kolejnym etapie zaliczkę na podatek, kwota do odliczenia od podatku to 200,70zł.

Od kwoty do opodatkowania (małe brutto) odejmujemy koszty uzyskania przychodów, wynoszące standardowo 111,25zł (ustawa o podatku dochodowym dopuszcza przypadki, w których można zastosować zwiększone koszty uzyskania przychodu – art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Dochód do opodatkowania po umniejszeniu go o standardowej wysokości KUP, wyniesie 2 478zł (dochód po umniejszeniu go o KUP zaokrągla się do pełnych złotych).

Kwotę 2 478zł opodatkowujemy 18% stawką. Otrzymujemy kolejny wynik, tj. 446,04zł.

Tę sumę pomniejszamy o składkę zdrowotną w części podlegającej odliczeniu od podatku, tj. o 200,70zł.

Do odliczenia pozostała jeszcze ulga podatkowa w rocznej wysokości 556,02zł. W miesiącu podatek umniejszamy o 1/12 tej kwoty, czyli o 46,33zł.

Kwota podatku wyniesie zatem 199,01zł, po zaokrągleniu 199zł, a więc niecałe 7% wynagrodzenia brutto.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Prawa autorskie – jak rozliczyć pracę twórczą w ramach umowy o pracę?
Next Wydatki na psa – ochroniarza jako koszty uzyskania przychodu

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Skoro podatnik nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu zarządzanej spółki, to czynności świadczone przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT –

Podatki 0 Comments

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w USA?

Nowa regulacja prawa pomiędzy USA a Rzeczpospolitą Polską ma wprowadzić zmiany w kwestii likwidacji podwójnego opodatkowania. Owa aktualizacja ma wejść w życie po ratyfikacji, czyli prawdopodobnie od początku następnego roku.

Podatki 0 Comments

Do 18 kwietnia urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT

Jeszcze przez  tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie

1 Comment

  1. Maciek
    06 sierpnia, 23:49 Reply
    Nie wydaje się o tak wiele, ale w praktyce wychodzi o wiele gorzej. Tu coś oddamy, tak coś oddamy - z wypłaty zostaje naprawdę niewiele. Powoli przestaje się dziwić osobom, które uciekają od umowy o pracę, za to zadowalają się zleceniami. Troszkę do kieszeni wpadnie, jednak nie mają zagwarantowanej dobrej emerytury.

Zostaw odpowiedź