Czym zajmuje się EZIG?

Czym zajmuje się EZIG?

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim jednostka organizacyjna, której zadaniem jest ułatwienie i wsparcie w gospodarczej współpracy transgranicznej firm i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę na obszarze państw Unii Europejskiej.

Celem tego zarządzenia było zmniejszenie przeszkód prawnych i fiskalnych, jakie pojawiały się podczas nawiązywania współpracy trans granicznej na terenie UE.

Zadaniem EZIG jest uproszczenie lub rozwój działalności gospodarczej podmiotom do niego należących dzięki uzgodnieniu wspólnych działań, umiejętności oraz środków. Ustanowienie zgrupowania powinno być sfinalizowane umową, która powinna zawierać siedzibę, nazwę, przedmiot zgrupowania, a także nazwę numer i miejsce wpisu do spisu każdego członka zgrupowania. Dokonanie rejestracji umowy EZIG zapewnia całkowitą zdolność prawną na obszarze całej Unii Europejskiej.

W przypadku założenia lub likwidacji zgrupowania fakt ten musi zostać zgłoszony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Siedziba zgrupowania musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, ale może być pod pewnymi warunkami przenoszona do innego kraju członkowskiego.

Przy tworzeniu EZIG nie jest obowiązkowy kapitał, a członkowie mogą dobrowolnie dokonywać wyboru sposobu finansowania. Zyski EZIG są rozdzielane między członków zgodnie z klauzulą zawartą w umowie o utworzeniu zgrupowania lub rozłożone są po równo.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Skończył się czas na uzupełnienie kwalifikacji BHP
Next Kiedy możliwe będą elektroniczne zaświadczenia lekarskie?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Czy jedyny członek zarządu może świadczyć nieodpłatne świadczenie dla spółki?

Członek zarządu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonujący usługi w zakresie zarządzenia nieruchomościami chce w nie pobierając wynagrodzenia wykonywać usługi na rzecz zainteresowanych klientów i przez to zredukować koszty funkcjonowania

Spółki 0 Comments

Jak przygotować pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest dokumentem sporządzanym na piśmie, czasami również ustnie, który ma duże znaczenie w czasie rozprawy sądowej. Upoważnia pełnomocnika do reprezentowania klienta oraz dochodzenia jego praw. Jak wypisuje się pełnomocnictwo?

Spółki 0 Comments

Czy likwidatorowi spółki jawnej przysługuje wynagrodzenie?

Postępowanie likwidacyjne, jeżeli chodzi o spółkę jawną jest procederem poprzedzającym jej wycofanie się z obrotu prawno-gospodarczego i wykreślenie z KRS. Czy likwidatorowi spółki jawnej należy się wynagrodzenie za czynności przeprowadzone

Spółki 0 Comments

Kiedy należy składać sprawozdania?

Prowadzenie instytucji z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z przymusem stworzenia pod koniec roku obrotowego raportu przychodowego. Owy formularz składa się do lokalnego sądu rejonowego. Streszczenie ma za zadanie opisać sytuację

Spółki 0 Comments

Czym jest spółka przekształcona?

W zgodzie z funkcjonującym w Polsce prawem każda spółka handlowa może dopuścić się przekształcenia. Po spełnieniu wszystkich formalności podejmuje zobowiązania i respektuje zgodnie z własnym wyborem. Jak przebiega i czy

Spółki 0 Comments

Czym charakteryzuje się spółka komandytowa?

W grupie spółek osobowych ogromnym zainteresowaniem mogą poszczycić się spółki komandytowe, które otwiera się w ramach jednej firmy, składają się z kilku członków, ale nie posiadają osobowości prawnej. Co jeszcze

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź