Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znaczną część środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczyła na wzmocnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego dążeniem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne podmioty gospodarcze.

Z Programu Innowacyjna Gospodarka zaczerpnięte zostały środki, które przeznaczone są na czynności w zakresie ochrony towarów własności przemysłowej, tj. wynalazki, modele użytkowe lub przemysłowe, przede wszystkim poza granicami państwa. Są one utworzone z myślą o średnich, małych i mikro firm, których siedziba umiejscowione jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Kwota dopłaty, jaką mogą uzyskać firmy wynosi od 2 do 400 tys. złotych.

Jednym z zadań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania wsparcia programów odnoszących się do ochrony własności przemysłowej. Pomoc ta dotyczy przede wszystkim uregulowanie kosztów urzędowych za zgłoszenie, konsultacje zawodowego pełnomocnika patentowego uprawnionego do bycia przedstawicielem firmy przed odpowiednimi organami, interpretacja} niezbędnej dokumentacji oraz pomoc w zakresie zakupu analiz i ekspertyz ekonomicznych lub technicznych, które dotyczą produktu lub usługi. Zakres ten obejmuje wycenę wartości intelektualnej przedmiotu, uwarunkowania prawne, perspektywy rynkowe i komercjalizację.

Dofinansowanie na przyznanie ochrony własności intelektualnej może być udzielone, jeżeli dotyczy ochrony tylko na terytorium Polski i po dostarczeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Patentowego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?
Next Jak zdobyć certyfikat księgowego?

Może to Ci się spodoba

Prawo autorskie 1Comments

Kiedy za odtworzenie muzyki należy zapłacić?

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzono usystematyzowaną tabelę stawek za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych lub podczas imprez masowych. Muszą być przestrzegane przez organizatora wydarzenia, którzy jednocześnie

Prawo autorskie 0 Comments

Dozwolony użytek utworów chronionych

Ustawa o ochronie praw autorskich przewiduje sytuację, w której utwór chroniony prawem może być wykorzystywany. Ustawa mówi o dozwolonym użytku osobistym i publicznym. Ustawa w pewnych przypadkach pozwala na korzystanie

Prawo autorskie 2 komentarze

Dozwolony użytek w celach edukacyjnych – dla kogo i na jakich zasadach

20 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw autorskich nadająca prawo do bezpłatnego wykorzystywania dzieł w procesie dydaktycznym. Jeszcze na etapie dopracowywania projektu rodziło się wiele

Prawo autorskie 0 Comments

Jakie zapisy umieścić w umowie o autorskich prawach osobistych?

Zgodnie z prawem autorskie prawa osobiste nie są poddawane zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z charakteru tych praw i ich wyróżnienia. Autorskie prawa osobiste wyrażają indywidualną więź twórcy z

Prawo dla firm 1Comments

Prawa autorskie – kary za łamanie praw twórców zbyt surowe

Żądanie trzykrotności stosownego wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich jest niezgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Prawo musi działać w obronie poszkodowanego, ale też nie może być przyczynkiem do

Prawo autorskie 0 Comments

O czym mówi umowa prawno-autorska?

Każdy twórca, który planuje oddać, udostępniać lub tworzyć nowe dzieła musi zabezpieczyć się i zawrzeć umowę prawno-autorską. O czym wspomnieć, aby nie zadziałać na swoją niekorzyść? Jakie informacje są obowiązkowe?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź