Skończył się czas na uzupełnienie kwalifikacji BHP

Skończył się czas na uzupełnienie kwalifikacji BHP

Czas na uzupełnienie kwalifikacji przez osoby pracujące w służbie higieny i bezpieczeństwa pracy minął z dniem 30 czerwca tego roku. Przez osiem lat trwał okres przejściowy, w trakcie którego osoby nieposiadające określonych kompetencji miały czas na ich uzupełnienie. Rezultatem braku realizacji wymogów rozporządzania skutkuje utratą uprawnień do wykonywania zawodu i zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rozporządzeniu znalazła się również regulacja, która określa wymagania kwalifikacyjne, jakie muszą zostać spełnione przez osoby, które chcą wykonywać ten zawód i tak:

– inspektorem do spraw BHP może zostać osoba posiadająca tytuł technika BHP oraz 3-letni staż pracy w tej służbie,

– starszym inspektorem do spraw BHP może być osoba mająca zawód technika BHP oraz 3-letni staż pracy w służbie BHP,

– specjalistą do spraw BHP może być pracownik posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe i co najmniej 1 rok odbytej pracy,

– starszym specjalistą do spraw BHP może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie zgodne z kierunkiem oraz co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie,

– głównym specjalistą do spraw BHP może być osoba, która ma wyższe wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie.

Brak niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika BHP jest podstawą do wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak wystawić fakturę korygująca i notę?
Next Czym zajmuje się EZIG?

Może to Ci się spodoba

Komu należy się renta socjalna?

Jeśli zatrudniony nie może wykonywać swoich powinności służbowych może uzyskać prawo do pobierania renty socjalnej. Aczkolwiek nieobecność w pracy powinna być konsekwencją problemów zdrowotnych. Jakie jeszcze warunku musi załatwić zatrudniony,

Zatrudnienie 0 Comments

Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Skoro podatnik nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu zarządzanej spółki, to czynności świadczone przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT –

Jak zaplanować pracę dla zastępcy na czas naszego urlopu?

To zrozumiałe, że pracownik, który cały rok sumiennie pracuje, przynajmniej raz do roku potrzebuje dłuższej przerwy i liczy na zasłużony urlop. Zanim jednak rozpoczniemy relaks na wczasach, a praca stanie się

Dofinansowanie wczasów pracownika. Komu i ile wypłaci pracodawca?

O tym, czy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, czy tzw. „wczasy pod gruszą” decydują wewnętrzne regulacje zakładowe. Tam, gdzie utworzony został fundusz świadczeń socjalnych, pracownicy mogą korzystać z wczasów pod gruszą,

Zatrudnienie 0 Comments

Pracodawcy poszukują studentów i osób tuż po studiach

Niskie bezrobocie sprawia, że przedsiębiorstwa coraz chętniej przyjmują do pracy osoby młode, studentów ostatnich lat oraz absolwentów tuż po szkołach, bez doświadczenia. W I kwartale liczba ofert staży i praktyk kierowanych do

Ubezpieczenia społeczne 1Comments

UE chce lepszej ochrony dla klientów firm ubezpieczeniowych

Klienci kupujący ubezpieczenia będą musieli być lepiej informowani o produktach, które wybierają, a także o charakterze, w jakim występuje sprzedawca polisy i jego wynagrodzeniu. Nowe szersze obowiązki na dystrybutorów ubezpieczeń nakłada unijna dyrektywa IDD,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź