Archive

Spółki 0 Comments

Jaką nazwę powinna mieć firma spółki partnerskiej?

W obszarze gospodarczym słowo „firma” opisuje najczęściej samą aktywność gospodarczą oraz uznane zasady jej prowadzenia. Natomiast firma w ramach spółki nie wprowadza nic nieznanego w prawo struktury porozumień prawnych, a

Spółki 0 Comments

Wszystko o kosztach w spółce cywilnej

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest zgodne z prawdą przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje mechanizmy związane z potwierdzaniem wydatków. W taki

Mała firma 0 Comments

Które czynności nie są objęte podatkiem VAT?

Podatek VAT, inaczej mówiąc podatek od towarów i usług, jest najbardziej popularny wśród polskich właścicieli firm. Przepisy opisują sytuacje, w których trzeba przyjąć opodatkowanie oraz kiedy można uniknąć dodatkowych płatności.

Samochód 0 Comments

Ile miesięcznie wydajemy na utrzymanie samochodu?

Najnowsze analizy wskazują, że wartość utrzymania samochodu w pojedynczym gospodarstwie osiąga kwotę około tysiąca złotych miesięcznie. W tej sumie ujęte są zarówno ceny paliwa jak i eksploatacji pojazdu. Te wydatki

Spółki 0 Comments

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia

e-Firma i Startup 2 komentarze

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa?

W kraju coraz większy nacisk kładzie się na wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w obszarze prowadzenia firmy. Jedną z najnowszych metod organizacji pracy jest mobilne biuro. Po pierwsze zastosowanie nowinek technologicznych

Samochód 0 Comments

Likwidacyjny spis z natury a samochód osobowy

Podczas nabycia samochodu osobowego czynnemu podatnikowi VAT przysługiwało limitowane prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60%. Przez okres kilku lat osoba używała pojazdu dla celów posiadanej działalności gospodarczej. Obecnie

Mała firma 0 Comments

Komu należy się zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Możliwość uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane od początku 2014 roku ulegnie znacznej modyfikacji. Zostanie on bardzo wąski i nie wszystkim będzie się należał w odróżnieniu od aktualnego prawa. Szczególnie

Mała firma 0 Comments

Czym jest ryczałtowe opodatkowanie?

Ryczałtowe opodatkowanie oznacza, że przychodów nie łączy się z różnymi dochodami objętymi podatkiem na ogólnych wytycznych. Płatnik musi odjąć sumę słusznego podatku z wykonanej transakcji, a otrzymany podatek przetransferować na

Mała firma 0 Comments

Czego dotyczy najnowsze rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących?

Od 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie w kwestii kas fiskalnych. Na ich dostosowanie posiadaczce mają czas do 30 września. Powstaje zatem pytanie: Czy kasy fiskalne, które nie spełniają

Mała firma 0 Comments

Jak prawnie wyznaczyć powierzchnię mieszkalną pod biuro?

Często zdarza się, że biznesmen prowadzi działalność gospodarczą we własnym domu. Zaprasza kontrahentów lub prowadzi biuro na wyznaczonej przestrzeni mieszkalnej. W związku z tym ma prawo on zaliczyć do wydatków

Jak skorygować zeznanie podatkowe?

Jeśli pojawił się błąd w deklaracji PIT należy poczynić poprawki. By była ona właściwie wypełniona i złożona powinno się sporządzić ją na takim samym druku, co pierwotną i dołączyć do