Archive

Mała firma 0 Comments

Portale społecznościowe poświęcone karierze

Aktualnie Internet znacznie ułatwia szukanie pracy, jak i poznanie przez przyszłego pracodawcę pretendentów. Dzięki portalom społecznościowym poświęconym karierze można pokazać się z dobrej strony i zawrzeć znajomość z ludźmi z

Mała firma 0 Comments

Pracownikowi przysługują dni wolne na znalezienie nowej pracy

Sytuacja pracownika, który ma na utrzymaniu członków rodziny i zostaje zwolniony, ulega znacznemu pogorszeniu. Z tej przyczyny przepisy prawa pracy regulują prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Zwolnienie

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują właściwe pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na rodzaj posiadanej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu. Zatrudniający jest

e-Firma i Startup 0 Comments

Co wyróżnia wirtualny faks?

Zwykły faks zajmuje dużo miejsca, niemało kosztuje i czasami się psuje. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wysyłanie faksu z zastosowaniem Internetu. Używanie faksu internetowego nie stwarza dodatkowych kosztów, ponieważ

Mała firma 0 Comments

Komputer służbowy a sprawy prywatne

Korzystnie z sprzętów znajdujących się na terenie miejsca pracy do rozwiązywania prywatnych spraw to dość powszechne przekroczenia w krajowych przedsiębiorstwach. Dlatego tez pracodawcy coraz częściej zaopatrują się w nowoczesne technologie

Wynagrodzenie 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich pracowników. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Spółki 0 Comments

Jak podpisywać maile firmowe?

W Kodeksie Spółek Handlowych odnajdziemy dokładny spis danych, jakie muszą być podane w trakcie wysyłania pism i zamówień drogą tradycyjną jak i mailową. Ustawa obejmuje spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz

Urząd Skarbowy 0 Comments

Czy sprzedaż okazjonalna musi być ewidencjonowana?

W kraju często odbywają się różnorodne kiermasze i dożynki. Gospodynie domowe sprzedają swoje wypieki, a rzemieślnicy rzeźby przez nich wytworzone. Czy muszą oni kupić kasę rejestrującą? Według prawa każda sprzedaż

e-Firma i Startup 1 Comment

Jaki uiścić podatek za lokowanie reklam na stronach internetowych?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i osiągają przychody z tytułu użyczania powierzchni na reklamy w Internecie, muszą płacić podatek za dzierżawę. Tak postanowił sąd w chwili, kiedy pewna

Mała firma 0 Comments

Jakie opłaty bankowe są kosztem prowadzonej działalności gospodarczej?

Biznesmeni niejednokrotnie korzystają z usług bankowych w sektorze prowadzenia rachunku firmowego. Owe konto bankowe jest przydatne do prowadzenia rozliczeń w związku z funkcjonującą spółką. Niestety, porozumienia partnerskie z bankami oraz

Wynagrodzenie 0 Comments

Wypłata wynagrodzeń kontrolowana

Jednym z istotnych czynników stosunku pracy jest wynagrodzenie. To podstawowe świadczenie powinno odpowiadać rodzajowi pracy, zdolności i kwalifikacjom pracownika oraz być przelewane na konto w określonym czasie. Kontrolą tej procedury