Jaką nazwę powinna mieć firma spółki partnerskiej?

Jaką nazwę powinna mieć firma spółki partnerskiej?

W obszarze gospodarczym słowo „firma” opisuje najczęściej samą aktywność gospodarczą oraz uznane zasady jej prowadzenia. Natomiast firma w ramach spółki nie wprowadza nic nieznanego w prawo struktury porozumień prawnych, a jest jedynie określeniem.

Nazwa przedsiębiorstwa spółki partnerskiej musi być zbudowana z rdzenia oraz wskazywać formę prawną organizacji. W obszarze spółki partnerskiej niezbędne jest wykonywanie minimum jednego wolnego zawodu.

Rdzeń firmy to taka nazwa, która powinna odzwierciedlać nazwisko najmniej jednego członka oraz imię lub pierwszą literę. Dodatek obligatoryjny to najczęściej zwroty: „i partner”, „i partnerzy”.

Gdy w rdzeniu firmy będą ujęte wszystkie imiona i nazwiska współpracowników, wtedy w nazwie należy dodać informację, iż jest to spółka partnerska. Ponadto w tytule firmy powinno się zawrzeć, które wolne zawody świadczą jej członkowie, by klienci wiedzieli po jakie porady mogą się zgłaszać.

Nazwa firmy składająca się z wielu określeń często rodzi konflikty, chociażby w trakcie wypełniania wniosków podatkowych. Z związku z tym dla jednostki spółki partnerskiej powszechne jest stosowanie symbolu: „ sp.p.”.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Wszystko o kosztach w spółce cywilnej
Next Wypłata wynagrodzeń kontrolowana

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Kto może założyć spółkę europejską?

Każdy przedsiębiorca, który planuje rozwój swojego interesu i przeniesienie usług również poza Polskę, musi brać pod uwagę otwarcie spółki europejskiej. Oczywiście, żeby do tego doszło trzeba spełnić kilka istotnych warunków.

Spółki 0 Comments

Spółki kapitałowe – kto ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe

Nowe przepisy zawarte w Ordynacji podatkowej zwiększają liczbę osób odpowiedzialnych za zaległości podatkowe i ściśle określają sytuacje, w których dany podmiot staje się odpowiedzialny za te zaległości. Bardziej precyzyjne zapisy

Spółki 0 Comments

Wszystko o spółce partnerskiej

W zgodzie z polskim prawem istnieje wiele typów spółek. Każda ma odmienny charakter i różne mechanizmy funkcjonowania. Wśród nich jest spółka partnerska, która zakładana jest dopiero po spełnieniu kilku podstawowych

Spółki 0 Comments

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia

Spółki 0 Comments

Na jakich zasadach działa spółka przekształcona?

Zgodnie z działającym w kraju prawem dowolna spółka handlowa może doprowadzić do przekształcenia. Po spełnieniu niezbędnych formalności wypełnia obowiązki i respektuje przepisy w zgodzie dokonanym wyborem. Jak przebiega i czy

Spółki 0 Comments

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna to dziś prawdopodobnie najłatwiejsza w zarządzaniu spółka osobowa. W związku z tym pewnie taka duża powszechność zakładania. Zwykle, ma własny kapitał (wkład własny członków spółki oraz profity spływające

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź