Co podlega limitom podatkowym w 2013 roku?

Co podlega limitom podatkowym w 2013 roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 nie mają możliwości korzystania z niektórych ułatwień podatkowych.

Uprawnienia do użytkowania metody kasowej, dokonania jednorazowej amortyzacji i powinność prowadzenia ksiąg rachunkowych są zależne od wartości uzyskanego przychodu w roku 2012.

Stawki te wyrażone są w euro i w każdym roku należy je przekalkulować zgodnie z aktualnym w danym czasie kursem. Przedsiębiorcy, których obroty w ubiegłym roku nie przekroczyły określonej kwoty nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych w 2013 roku.

Pamiętać o tym powinni także mali podatnicy, u których przekroczenie limitu osiąganych przychodów, spowoduje stratę korzystnych praw, w postaci możliwości kwartalnego rozliczenia podatku VAT i rozliczenia go metodą kasową oraz możliwości zrobienia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i uiszczanie składek PIT raz na kwartał.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, czyli wliczenie całej wartości zakupionych środków trwałych jeden raz w koszty podatkowe, także został objęty limitem i w roku 2013 wynosi 205 tys. zł. Następną zmianą została objęta maksymalna kwota, do której firma może korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i limit przychodów, które uprawniają do rozliczenia ryczałtowego raz na kwartał.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kto może prowadzić zakład okulistyczny?
Next Jakie są skutki w wyniku niezależnie pobranej kary umownej?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Przy odliczeniu VAT nie ważny jest zamiar, lecz powstanie przychodu

Nawet jeśli podatnik początkowo nie zamierzał czerpać przychodu z podjętej inwestycji, ale w późniejszym czasie zmienił zdanie, to ma prawo skorygować VAT i odliczyć podatek od zakupionych towarów. Taki przypadek

Zwolnienie z akcyzy również dla oleju do mycia maszyn

Sprawa pewnej spółki, która chciała używać oleju napędowego do mycia maszyn używanych do produkcji asfaltu, doprowadziła do rozszerzenia zakresu zwolnień od opodatkowania akcyzą oleju procesowo -technologicznego. Spółka trudniła się produkcją

Obniżona akcyza dla małych browarów – tylko, gdy są niezależne

Małe browary mają prawo do obniżonej stawki podatku akcyzowego, ale tylko wtedy, gdy są niezależne pod względem prawnym i ekonomicznym od jakichkolwiek innych browarów. Niespełnianie wymogu niezależności jest równoznaczne z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post