Folia z z naniesionym pyłem tytoniowym nie podlega akcyzie?

Folia z z naniesionym pyłem tytoniowym nie podlega akcyzie?

Pytanie spółki, która zamierzała produkować folię z celulozy z naniesionym pyłem tytoniowym (folia zastępować miała bibułkę papierosową) o kwestię akcyzy w odniesieniu do sprzedaży tego produktu,  doczekało się dwóch interpretacji organów podatkowych oraz wyroku sądu uchylającego pierwszą z nich. WSA bardzo krytycznie ocenił jakość wcześniejszej interpretacji, dlatego kolejną fiskus przygotował rzetelnie. Zatem, czy sprzedaż folii tytoniowej jest obłożona akcyzą?

W ocenie spółki ani folia z celulozy, na którą naniesiony jest pył tytoniowy nie jest wyrobem tytoniowym, ani sprzedaż tejże folii tytoniowej nie jest sprzedażą suszu tytoniowego w świetle ustawy o podatku akcyzowym.

Pierwsza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2014 r. (nr ILPP3/443-26/14-2/TW) w pewnym sensie negowała stanowisko spółki. W pewnym sensie, bo organ podatkowy nie odniósł się do całości problemu. Dyrektor IS w Poznaniu uznał, że pył tytoniowy naniesiony na folię wyprodukowaną z włókna celulozowego to tytoń do palenia.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 1998/14 interpretacja została uchylona ze względów formalnych. Sąd wskazał, że organ podatkowy ograniczył się tylko do zakwalifikowania pyłu tytoniowego do kategorii tytoniu do palenia. Nie odniósł się jednak do produktu, który zamierzała produkować spółka.

Sąd nie pozostawił suchej nitki na jakości wydanej interpretacji. Podkreślił, że podatnicy nie zwracają się do Ministra Finansów o przytaczanie przepisów, lecz o konkretną wykładnię przepisów, potwierdzenie, czy i dlaczego ich stanowisko jest prawidłowe lub wadliwe.

Kolejna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 maja 2015r. (nr ILPP3/443-26/14/15-S/TW) została wydana w oparciu o analizę konkretnego przypadku spółki i odniosła się, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wyroku WSA, do produktu jako całości.

Dyrektor IS w Poznaniu uznał, że:

Folia tytoniowa wyprodukowana z celulozy, na którą metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową nie jest produktem, który nadaje się do palenia w tej postaci. Służy ona jedynie do owinięcia porcji tytoniu do palenia i samodzielnego sporządzenia papierosa.

Pył tytoniowy wchodzący w skład folii tytoniowej pociętej następnie na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, nie jest suszem tytoniowym lecz jest odpadem tytoniowym, który nie nadaje się do palenia.

Zatem folia tytoniowa wyprodukowana z włókna celulozowego, na który metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok 0,4 mm przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową w świetle art. 98 ustawy o podatku akcyzowym nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy, jak również w świetle art. 9b w związku z art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym sprzedaż folii tytoniowej w postaci prostokątów o wymiarach podanych powyżej, nie jest sprzedażą suszu tytoniowego.

Fiskus przypomniał jednak, że chociaż sprzedaż folii tytoniowej nie jest przedmiotem podatku akcyzowego, nie oznacza to, że na wcześniejszych etapach spółka nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu. Jak zauważył Dyrektor IS w Poznaniu, że jeśli spółka nie nabyła już suszu tytoniowego z zapłaconą akcyzą to jako podmiot działający w jednym z  trybów wymienionych w art. 9b ustawy o podatku akcyzowym, zobowiązany będzie do opodatkowania zużywanego suszu tytoniowego (pyłu) do produkcji folii tytoniowej.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Pieniądze pożyczysz nie tylko w banku
Next Utrudnianie kontroli skarbowej może słono kosztować

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Opłata audiowizualna to nowy podatek – wszyscy zapłacimy podwójnie

Od 1 lipca w miejsce abonamentu RTV ma wejść w życie nowa opłata audiowizualna doliczana do rachunku za prąd. Od każdego punktu poboru prądu energii ma być pobierane 15 zł miesięcznie. Koszty

Podatki 0 Comments

50% niższy VAT na paliwo– co skontroluje fiskus?

W lipcu 2015r. zostały znowelizowane przepisy podatkowe w zakresie odliczeń podatku VAT od samochodów firmowych oraz samochodów służbowych wykorzystywanych częściowo do celów prowadzenia działalności gospodarczej a częściowo do celów prywatnych.

Podatki 0 Comments

Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Wahasz się, czy kupić sztabki srebra lub złota, ale chcesz mieć pewność, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji podatkowych. Czy na takiej inwestycji można zarobić? To może być bezpieczny

Obniżona akcyza dla małych browarów – tylko, gdy są niezależne

Małe browary mają prawo do obniżonej stawki podatku akcyzowego, ale tylko wtedy, gdy są niezależne pod względem prawnym i ekonomicznym od jakichkolwiek innych browarów. Niespełnianie wymogu niezależności jest równoznaczne z

Podatki 0 Comments

Źródła informacji organów skarbowych o majątku podatnika są praktycznie nieograniczone

Fiskus ma wiele różnych możliwości zdobycia informacji o dochodach i wydatkach podatnika. Organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji wydatków i ich pokrycia w uzyskanych dochodach już w ramach czynności sprawdzających, które poprzedzają kontrolę lub postępowanie

Urząd Skarbowy 0 Comments

Strata w działalności gospodarczej– zasady rozliczania

W każdej działalności gospodarczej może zdarzyć się strata. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, które słabiej sobie radzą w danym okresie, ale również tych, które zainwestowały sporo środków w rozwiązania, które

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź