Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę posiada swoje akta osobowe. Prowadzone są przez przełożonego lub osobą do tego upoważnioną. W trakcie trwania stosunku pracy gromadzi się w nich wszystkie dokumenty dotyczące pracownika oraz dodatkowe informacje.

Akta osobowe podwładnego można podzielić na trzy części. W pierwszej znajdują się dokumenty przyjęte w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, rozmową kwalifikacyjną i ogólnym okresem ubiegania się o stanowisko. W drugiej części dodaje się wszystkie druki i dokumentację dotyczącą okresu zatrudnienia. Chodzi głównie o umowę o pracę, nagany, pochwały, zwolnienia lekarskie, korespondencję, odbywane kursy lub szkolenia, delegacje i inne kwestie związane z zajmowaną posadą. W ostatniej (trzeciej) części zamieszcza się dokumenty dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę lub innych metod przerwania stosunku pracy, świadectwo pracy oraz klauzulę zachowania tajemnicy zawodowej oraz lojalności wobec ostatniego pracodawcy.

Akta osobowe pozwalają na zgromadzenie najistotniejszych informacji o każdym pracowniku. Stosowane są głównie w dużych korporacjach i umożliwiają dostęp do historii zawodowej (awansów, zwolnień) poszczególnych podwładnych.

Nie ma obowiązku prowadzenia akt osobowych pracowników. Jednak wielu pracodawców korzysta z tego rozwiązania, aby móc szybko i sprawnie znaleźć potrzebne dokumenty.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Wszystko o układach zbiorowych pracy?
Next Jak działa internetowy faks?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Co czwarty pracownik czuje się słabo poinformowany o działaniach firmy

Odpowiednia komunikacja wewnętrzna ma decydujący wpływ na wynik firmy: pracownicy wiedzą, jaki cel jest realizowany i jaki w tym jest ich udział. Jak wynika z badania emplo, ponad 70 proc. pracowników uważa, że

Zatrudnienie 0 Comments

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy „KRS”?

Krajowy Rejestr Sądowy zajmuje się gromadzeniem informacji o przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach i podmiotach zadłużonych. Został powołany ponad 12 lat temu i sprawnie działa do dziś. W jakim celu stosuje się

Zatrudnienie 0 Comments

Rodzaje wiz dla obcokrajowców

W Polsce cudzoziemcom przysługuje kilka rodzajów wiz o różnym przeznaczeniu. Definicje „wizy” podaje ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. Wiza jest zezwoleniem wydanym cudzoziemcowi przez organ polski

Wiadomości 0 Comments

Samozatrudnieni chętniej korzystają z ubezpieczeń niż pracownicy na etacie

Rezerwa na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia, niepozostawanie ciężaru finansowego dla najbliższych w razie niemożności wykonywania pracy czy zabezpieczenie na emeryturę – to powody, dla których Polacy wykupują dodatkowe ubezpieczenia. Ich podejście jest jednak

Wiadomości 0 Comments

Po czym poznasz dobrą lokatę terminową?

Lokata terminowa to popularny sposób lokowania kapitału, mający chronić przed utratą jego wartości. Oprocentowanie lokat terminowych sięga zazwyczaj maksymalnie kilku procent, jednak główną zaletą lokat nie jest możliwość uzyskania odsetek,

Zmieniają się zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ulga, o jaką pracodawcy mogą obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostanie obniżona z 80 do 50 proc. To oznacza więcej

1 Comment

  1. jeży
    04 lutego, 16:53 Reply
    Każda osoba, która pracuje na umowę zlecenie też powinna mieć swoje akta osobowe. To dyskryminacja.

Zostaw odpowiedź