Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę?

Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy. Może obejmować także emerytów i rencistów.

Podstawowym tematem porozumienia jest wysokość wynagrodzenia za pracę oraz wykaz dodatkowych świadczeń na rzecz zatrudnionych. W roli stron występuje przedstawiciel pracowników oraz pracodawca, którzy negocjują warunki i dochodzą do wspólnych ustaleń. Od momentu podpisania umowy należy przestrzegać postanowień i respektować prawa pracownicze.

Układ zbiorowy pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w instytucjach państwowych, samorządowych, terytorialnych, sądowych lub podobnych. Głównie porozumienia dotyczą branży zatrudniającej wielu pracowników na podobnych stanowiskach i zarobkach.

Celem porozumienia jest osiągnięcie kompromisu w sprawie płacy i ogólnych warunków zatrudnienia. Może być zawierane na konkretny czas lub bez określania terminu końcowego. W przypadku nieprawidłowości lub złamania prawa układ zbiorowy jest dokumentem potwierdzającym miejsce oraz stanowisko pracy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czym są zmowy cenowe?
Next Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Kodeks pracy 0 Comments

ABC zwolnień dyscyplinarnych

Celem każdego przedsiębiorcy jest zatrudnienie dobrego pracownika, eksperta w swojej branży oraz sprawdzonego i uczynnego człowieka. Zwykle na początku ciężko wyłapać złe cechy. W krytycznych sytuacjach zatrudniający powinien odwołać się

Kodeks pracy 0 Comments

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym. Kontrolerzy wystawiając mandat

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Kodeks pracy 0 Comments

Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest poszanowanie godności swoich podwładnych. Sprawa ta została opisana w Kodeksie Pracy, a dodatkowo stanowi fundament życia społecznego. Dlaczego godność jest tak istotna w kontaktach zawodowych?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź