Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę?

Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy. Może obejmować także emerytów i rencistów.

Podstawowym tematem porozumienia jest wysokość wynagrodzenia za pracę oraz wykaz dodatkowych świadczeń na rzecz zatrudnionych. W roli stron występuje przedstawiciel pracowników oraz pracodawca, którzy negocjują warunki i dochodzą do wspólnych ustaleń. Od momentu podpisania umowy należy przestrzegać postanowień i respektować prawa pracownicze.

Układ zbiorowy pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w instytucjach państwowych, samorządowych, terytorialnych, sądowych lub podobnych. Głównie porozumienia dotyczą branży zatrudniającej wielu pracowników na podobnych stanowiskach i zarobkach.

Celem porozumienia jest osiągnięcie kompromisu w sprawie płacy i ogólnych warunków zatrudnienia. Może być zawierane na konkretny czas lub bez określania terminu końcowego. W przypadku nieprawidłowości lub złamania prawa układ zbiorowy jest dokumentem potwierdzającym miejsce oraz stanowisko pracy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czym są zmowy cenowe?
Next Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Pracownicy są ściśle rozliczani z czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Ewidencja pracy jest takim dokumentem, w którym weryfikuje się godziny pracy w celu naliczenia należnego wynagrodzenia. Zasady prowadzenia ewidencji określone

Kodeks pracy 0 Comments

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

Pracownik nie ma obowiązku odbierania służbowych SMS-ów i e-maili podczas urlopu

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten

Urlopy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przedsiębiorca nie ma żadnych podstaw do skierowania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji, ponieważ

Kodeks pracy 0 Comments

Przywileje kobiet w ciąży

Kobieta brzemienna ma szczególne prawa, a pracodawca ma obowiązek zapewnić jej stosowne warunki zgodne z Kodeksem pracy. Najważniejszym cechą przywilejów jest brak możliwości rozwiązania umowy z kobietą w ciąży. W

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź