Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę?

Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy. Może obejmować także emerytów i rencistów.

Podstawowym tematem porozumienia jest wysokość wynagrodzenia za pracę oraz wykaz dodatkowych świadczeń na rzecz zatrudnionych. W roli stron występuje przedstawiciel pracowników oraz pracodawca, którzy negocjują warunki i dochodzą do wspólnych ustaleń. Od momentu podpisania umowy należy przestrzegać postanowień i respektować prawa pracownicze.

Układ zbiorowy pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w instytucjach państwowych, samorządowych, terytorialnych, sądowych lub podobnych. Głównie porozumienia dotyczą branży zatrudniającej wielu pracowników na podobnych stanowiskach i zarobkach.

Celem porozumienia jest osiągnięcie kompromisu w sprawie płacy i ogólnych warunków zatrudnienia. Może być zawierane na konkretny czas lub bez określania terminu końcowego. W przypadku nieprawidłowości lub złamania prawa układ zbiorowy jest dokumentem potwierdzającym miejsce oraz stanowisko pracy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czym są zmowy cenowe?
Next Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Może to Ci się spodoba

Pracownik ochrony – tylko niekarany

Osoby, które chcą sobie dorobić do emerytury pracując w ochronie nie kryją zdziwienia, gdy pracodawca prosi o zaświadczenie o niekaralności. Czy agencja zatrudniająca ochroniarzy ma prawo żądać takich dokumentów? Zaświadczenie

Kodeks pracy 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny mówi, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść przynosząca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym postępowaniem i koszty remontu, naprawy lub zadośćuczynienie powinny być

Kodeks pracy 0 Comments

Pensja za nierzetelne wykonywanie obowiązków

Rzetelny i odpowiedzialny pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi przełożonego. Jeśli zatrudniony nie stara się, zadania spełnia bez zaangażowania i poświęcenia, a wynik czynności nie zadowala

Kodeks pracy 0 Comments

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy podwładny zobligowany jest do przestrzegania wszystkich założeń w niej umieszczonych oraz spełniania powinności. Jednakże umowę podpisują dwie strony, także na przełożonym ciąży odpowiedzialność, musi przestrzegać

Kodeks pracy 0 Comments

Umowa ramowa z tzw. freelancerem

Bezrobotny, który w niedawno szukał pracy świetnie wie, jak trudno o coś konkretniejszego. Nie wspominając o godziwym wynagrodzeniu i umowie o pracę. Ale jak wiadomo, potrzeba matką wynalazku, dlatego coraz

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź