Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę?

Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy. Może obejmować także emerytów i rencistów.

Podstawowym tematem porozumienia jest wysokość wynagrodzenia za pracę oraz wykaz dodatkowych świadczeń na rzecz zatrudnionych. W roli stron występuje przedstawiciel pracowników oraz pracodawca, którzy negocjują warunki i dochodzą do wspólnych ustaleń. Od momentu podpisania umowy należy przestrzegać postanowień i respektować prawa pracownicze.

Układ zbiorowy pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w instytucjach państwowych, samorządowych, terytorialnych, sądowych lub podobnych. Głównie porozumienia dotyczą branży zatrudniającej wielu pracowników na podobnych stanowiskach i zarobkach.

Celem porozumienia jest osiągnięcie kompromisu w sprawie płacy i ogólnych warunków zatrudnienia. Może być zawierane na konkretny czas lub bez określania terminu końcowego. W przypadku nieprawidłowości lub złamania prawa układ zbiorowy jest dokumentem potwierdzającym miejsce oraz stanowisko pracy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czym są zmowy cenowe?
Next Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Każdy podwładny jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych podczas pracy oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści. Co grozi za niestosowanie takiego prawa? Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych

Kodeks pracy 0 Comments

Warunki zatrudnienia młodocianych

Według polskiego prawa młodociani mogą pracować tylko wtedy, gdy stanowisko jest częścią praktyki zawodowej lub w ramach drobnych obowiązków (praca dorywcza). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zatrudnić takiego pracownika?

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

W momencie pojawienia się wypadku przy pracy każdy przedsiębiorca ma jasno opisane procedury, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego zadań należy także prowadzenie wykazu takich wydarzeń. Przede wszystkim

Kodeks pracy 0 Comments

Nowości w zasiłku macierzyńskim 2013

Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma każda kobieta, która pracowała na podstawie umowy o pracę oraz urodziła dziecko i była otoczona świadczeniem chorobowym. Okres przeznaczony na poród i wychowanie zależy od

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Kodeks pracy 0 Comments

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post