Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym.

Kontrolerzy wystawiając mandat działają na podobnych zasadach, co inni funkcjonariusze publiczni. Mandat musi zawierać wysokość kary i opis naruszenia przepisów, jakiego dopuścił się biznesmen. Powinnością kontrolera jest również pouczenie i poinformowanie o możliwości odmówienia przyjęcia kary pieniężnej oraz konsekwencjach takiej decyzji. Grzywna może wynosić od 2 000 zł do nawet 5 000zł.

Jeżeli mandat zostanie zaakceptowany, trzeba go uiścić. Z kolei gdy nie zostanie on uregulowany to sprawa zostanie przydzielona komornikowi. Taka sytuacja nie uprawnia do skierowania sprawy do sądu.

Natomiast jeśli nastąpi odmowa przyjęcia kary, sprawa zostaje przekazana do sądu. Jeśli pracodawca przegra rozprawę, będzie zmuszony zapłacić mandat, a dodatkowo uiścić nakłady pieniężne rozprawy.

W praktyce realne jest uniknięcia grzywny. Wystarczy, że przedsiębiorca w ciągu siedmiu dni przedłoży podanie do sądu o uchylenie mandatu. Warunkiem korzystnego rozpatrzenia podania przez trybunał jest, aby działanie, za które pracodawca został ukarany nie był wykroczeniem.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?
Next Czy wydatki poniesione na mieszkanie można wliczyć w koszty podatkowe firmy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara

Kodeks pracy 0 Comments

Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Kodeks pracy zwiera katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w miejscu zatrudnienia. Jakie uprawnienia ma pracownik, który otrzymał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi,

Kodeks pracy 0 Comments

Sprawiedliwość to podstawa działania pracodawcy

Każdy przełożony musi stosować się do przepisów umieszczonych w Kodeksie Pracy. Wśród nich jest dobre traktowanie każdego pracownika oraz tolerancje i równouprawnienie. Są to fundamentalne zasady konieczne do zachowania odpowiednich

Kodeks pracy 0 Comments

Komu należy się skrócona norma czasu pracy?

Na rynku zatrudnienia jest wielu ciekawych, sprawnych i chętnych do pracy kandydatów. Nie można jednak zapominać o osobach niepełnosprawnych, które również chcą prowadzić aktywne życie zawodowe. Każdy przedsiębiorca, który przyjmuje

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

Kodeks pracy 0 Comments

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobligowany do poniesienia odpowiedzialności karnej. Mobbing określa długotrwałe nękanie pracobiorcy i budowania w nim poczucia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post