Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym.

Kontrolerzy wystawiając mandat działają na podobnych zasadach, co inni funkcjonariusze publiczni. Mandat musi zawierać wysokość kary i opis naruszenia przepisów, jakiego dopuścił się biznesmen. Powinnością kontrolera jest również pouczenie i poinformowanie o możliwości odmówienia przyjęcia kary pieniężnej oraz konsekwencjach takiej decyzji. Grzywna może wynosić od 2 000 zł do nawet 5 000zł.

Jeżeli mandat zostanie zaakceptowany, trzeba go uiścić. Z kolei gdy nie zostanie on uregulowany to sprawa zostanie przydzielona komornikowi. Taka sytuacja nie uprawnia do skierowania sprawy do sądu.

Natomiast jeśli nastąpi odmowa przyjęcia kary, sprawa zostaje przekazana do sądu. Jeśli pracodawca przegra rozprawę, będzie zmuszony zapłacić mandat, a dodatkowo uiścić nakłady pieniężne rozprawy.

W praktyce realne jest uniknięcia grzywny. Wystarczy, że przedsiębiorca w ciągu siedmiu dni przedłoży podanie do sądu o uchylenie mandatu. Warunkiem korzystnego rozpatrzenia podania przez trybunał jest, aby działanie, za które pracodawca został ukarany nie był wykroczeniem.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?
Next Czy wydatki poniesione na mieszkanie można wliczyć w koszty podatkowe firmy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

ABC zwolnień dyscyplinarnych

Celem każdego przedsiębiorcy jest zatrudnienie dobrego pracownika, eksperta w swojej branży oraz sprawdzonego i uczynnego człowieka. Zwykle na początku ciężko wyłapać złe cechy. W krytycznych sytuacjach zatrudniający powinien odwołać się

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

W momencie pojawienia się wypadku przy pracy każdy przedsiębiorca ma jasno opisane procedury, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego zadań należy także prowadzenie wykazu takich wydarzeń. Przede wszystkim

Kodeks pracy 0 Comments

Obowiązki komisji pojednawczej

Wielu właścicieli firm lub dużych korporacji decyduje się na powoływanie komisji pojednawczej, której zadaniem jest rozwiązywanie sporów między pracownikami lub na innych polach, które przeszkadzają w sprawnym działaniu przedsiębiorstwa. Wszystkie

Kodeks pracy 0 Comments

Czy związki zawodowe muszą być akceptowane przez dyrektora?

Istnienie organizacji związkowych przez współpracowników i właścicieli firm to prawne działanie określone w Kodeksie Pracy. Do tego typu grup należą powszechne związki zawodowe. Przystąpienie do tego rodzaju stowarzyszeń nie określa

Kodeks pracy 0 Comments

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy podwładny zobligowany jest do przestrzegania wszystkich założeń w niej umieszczonych oraz spełniania powinności. Jednakże umowę podpisują dwie strony, także na przełożonym ciąży odpowiedzialność, musi przestrzegać

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie ulgi przysługują bezrobotnym kobietom spodziewającym się potomka?

Zwolnienie to przykry moment, tym bardziej jeśli podwładna spodziewa się w danym czasie dziecka. W takim momencie warto pojawić się w lokalnym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź