Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym.

Kontrolerzy wystawiając mandat działają na podobnych zasadach, co inni funkcjonariusze publiczni. Mandat musi zawierać wysokość kary i opis naruszenia przepisów, jakiego dopuścił się biznesmen. Powinnością kontrolera jest również pouczenie i poinformowanie o możliwości odmówienia przyjęcia kary pieniężnej oraz konsekwencjach takiej decyzji. Grzywna może wynosić od 2 000 zł do nawet 5 000zł.

Jeżeli mandat zostanie zaakceptowany, trzeba go uiścić. Z kolei gdy nie zostanie on uregulowany to sprawa zostanie przydzielona komornikowi. Taka sytuacja nie uprawnia do skierowania sprawy do sądu.

Natomiast jeśli nastąpi odmowa przyjęcia kary, sprawa zostaje przekazana do sądu. Jeśli pracodawca przegra rozprawę, będzie zmuszony zapłacić mandat, a dodatkowo uiścić nakłady pieniężne rozprawy.

W praktyce realne jest uniknięcia grzywny. Wystarczy, że przedsiębiorca w ciągu siedmiu dni przedłoży podanie do sądu o uchylenie mandatu. Warunkiem korzystnego rozpatrzenia podania przez trybunał jest, aby działanie, za które pracodawca został ukarany nie był wykroczeniem.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?
Next Czy wydatki poniesione na mieszkanie można wliczyć w koszty podatkowe firmy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Kodeks pracy zwiera katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w miejscu zatrudnienia. Jakie uprawnienia ma pracownik, który otrzymał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi,

Kodeks pracy 2 komentarze

W przyszłym roku będą obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy. Ograniczenia w umowach na czas określony

Za niecałe pół roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Po podpisie prezydenta nowelizacja czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wprowadzą inne zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Pracodawca będzie

Kodeks pracy 0 Comments

Pensja za nierzetelne wykonywanie obowiązków

Rzetelny i odpowiedzialny pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi przełożonego. Jeśli zatrudniony nie stara się, zadania spełnia bez zaangażowania i poświęcenia, a wynik czynności nie zadowala

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post