Czym jest ryzyko zawodowe?

Czym jest ryzyko zawodowe?

Każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi prowadzić analizy ryzyka zawodowego oraz wyniki przekazywać podwładnym. Jest to działanie obowiązkowe i prowadzące do minimalizowania wypadków oraz tragicznych zdarzeń podczas wypełniania powinności zawodowych.

Ryzyko zawodowe to ocena warunków pracy. Badanie przeprowadza się dla dobra zatrudnionych, aby zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństw i zagrożeń.

Wynikiem ogłoszenia ryzyka zawodowego powinno być wprowadzenie środków zmierzających do zmniejszenia lub zlikwidowania czynników niebezpiecznych. Jest to podstawowe zadanie pracodawcy i musi być realizowane priorytetowo. Jeśli nie zostaną poczynione żadne kroki przełożony musi być pociągany do odpowiedzialności.

Wszystkie badania, analizy i raporty wykonywane są w trosce o zdrowie i życie zatrudnionej kadry specjalistów. Każdy wynik powinien być traktowany z pełną powagą i z zastosowanie odpowiednich procedur.

Oprócz informowania pracowników warto zastosować dodatkowe środki zapobiegawcze lub wprowadzić nowe reguły postępowania w przypadkach trudnych i zagrażających życiu lub zdrowiu. Trzeba pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i działanie zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Zakładamy biuro rachunkowe
Next Jak sprawdzić autentyczność zwolnienia lekarskiego?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Kodeks pracy 0 Comments

Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku

W 2012 roku do Kodeksu pracy zostały wpisane nowe zmiany dotyczące pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Od 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie nowy termin, do

Zarządzanie 3 komentarze

Zwolnienia grupowe dla każdego?

Jedną z podstawowych, a zarazem najbardziej pożądanych przez osoby szukające zatrudnienia na rynku pracy, form zatrudnienia, jest umowa o pracę. Polski ustawodawca nie tylko podkreśla znaczenie stosunku pracy dla gospodarki,

Kodeks pracy 0 Comments

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich? Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w

Kodeks pracy 0 Comments

Zmiana formy pracy w trakcie zatrudnienia

Telepraca jest to odmiana wykonywania pracy, która może realizować się poza obszarem zakładu pracy. Jest to również forma, która wykorzystuje urządzenia komunikacji elektronicznej do kontrolowania wyników pracy zatrudnionego. Zasady wprowadzenia

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź