Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz spiskowaniem na niekorzyść własnego przełożonego.

Na każdym pracodawcy ciąży odpowiedzialność za sprawiedliwe wypłacanie wynagrodzenia oraz dostosowanie honorarium w zależności od pełnionych zobowiązań i czasu pracy. Musi przestrzegać założeń Kodeksu Pracy, ponieważ każde odstępstwo jest szczegółowo badane i gdy trzeba karane. Przedsiębiorca musi również zadbać o program ochrony danych osobowych. Bez znaczenia jest, ilu podwładnych zatrudnia i kto załatwia zobowiązania księgowe. Nikt niepowołany nie powinien mieć wglądu do informacji o zatrudnionych, bez względu na przyczyny. Odstępstwem jest prokuratura i policja.

Każda umowa o pracę powinna posiadać wszelkie informacje dotyczące tajemnicy zawodowej, sposobów jej przestrzegania oraz ewentualnych kar materialnych za sprzedanie informacji np. o wielkości wypłaty. Poza wielkością honorarium za tajemnice przedsiębiorstwa uważa się również informacje dotyczące rozwiązań technicznych oraz technologicznych, rozwiązań kadrowych oraz o wartości ekonomicznych, których wyjawienie będzie działało na niekorzyść przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie zastrzeżeń o tajemnicy zawodowej jest konieczne, ponieważ pomaga zapobiec przed wykradaniem kadry przez konkurencję, która będzie proponować ciekawsze warunki pracy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych
Next Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Kary dla firm za substancje nieoznakowane

Podstawowym zadaniem przełożonego jak organizacja miejsca pracy tak, aby było bezpieczne, nie zagrażało życiu lub zdrowiu pracowników oraz umożliwiało wykonywanie powierzonych obowiązków. Jak zatrudniający powinien zabezpieczać substancje chemiczne w zakładzie

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Personel 0 Comments

Wynagrodzenie dla pracownika pracującego na dwóch stanowiskach pracy

Każdy, kto mógł pracować w korporacji lub dużej firmie ma świadomość, że oprócz zobowiązań wynikających z umowy o pracę (lub innej) musiał spełniać ponadprogramowe polecenia, ale nie dostawał za to

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie elementy świadczą o dyskryminacji przy poszukiwaniu pracy?

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek działań świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na początku starania się o pracę. Pracodawca, który dopuści do pogwałcenia zasady zostanie pociągnięty do

Kodeks pracy 0 Comments

Kto może przejąć prawa pracownicze?

Każdy zatrudniony ma duży zbiór praw i obowiązków, które powinny być egzekwowane. Jednak w momencie śmierci tracą swoją ważność. Czy ktoś może przejąć zobowiązania służbowego takiego podwładnego? Okazuje się, że

Kodeks pracy 0 Comments

Obowiązki zawodowe a karmienie piersią

Kobieta aktywna zawodowa w ciąży chciałaby wrócić do pracy zaraz po porodzie. Jednak dla dobra dziecka najkorzystniejsze jest karmienie piersią. Jak pogodzić pracę w dużej firmie oraz karmienie dziecka o

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź