Nagroda jubileuszowa – zasady wypłaty

Nagroda jubileuszowa – zasady wypłaty

Na warunkach umowy o pracę każdy zatrudniony otrzymuje honorarium odpowiedni do praktykowanych zadań. Według punktów zawartych w regulaminie pracy, po spełnieniu wyznaczonych powinności, pracownikowi należy się prawo do ubiegania się o nagrodę jubileuszową.

Owa nagroda to swego rodzaju dopłata do wynagrodzenia podstawowego, które w dużej mierze związane jest z uzyskaniem konkretnego stażu pracy. Na staż pracy składają się: wszystkie minione stanowiska pracownika; cały okres zatrudnienia do momentu powzięcia urlopu bezpłatnego oraz inne stanowiska, które miały wpływ na rozszerzenie doświadczeń pracowniczych.

Podstawą do zliczenia sumy przyznawanej jako nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie, które liczone jest od chwili uzyskania prawa do pobrania tego typu nagrody. zleceniobiorcy ponad programowo należy się równowartość pieniężna za urlop wypoczynkowy. Podczas liczenia wysokości nagrody jubileuszowej należy wziąć pod uwagę podstawowe wynagrodzenie, możliwe dodatki (funkcyjny, stażowy, specjalny), poza tym inne składki, które należały się pracownikowi.

Do nagrody jubileuszowej ma prawo każdy zatrudniony, który spełnił wszystkie zobowiązania do momentu, w którym upływa czas upoważniający go do niej lub w kiedy w życie wejdą przepisy regulujące. Każdy pracodawca zmuszony jest do przyznania nagrody jubileuszowej, jeśli jej przyznanie jest zasadne, bezzwłocznie. A doprowadzić do realizacji powinien w chwili, kiedy zatrudniony uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej. Jeśli natomiast spóźni się z przekazaniem należności, zobowiązany będzie do zapłaty sumy podstawowej z wliczeniem odsetek za czas zwłoki.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Kiedy można odwołać lub przerwać urlop pracownika?
Next Czym jest sąd arbitrażowy?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak uzyskać premię?

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę dostaje miesięczne wynagrodzenie. Jest ono określane dla każdego osobno lub w stosunku do otrzymanego stanowiska. Wypłata pracownicza to podstawa kwota oraz możliwe premie, które

Wynagrodzenie 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia. Powinno być płacone w kwocie zgodnej z wykonywanymi obowiązkami oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak przypadki, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

Wynagrodzenie 0 Comments

Gdzie stosuje się wynagrodzenie akordowe?

Metoda wynagradzania podwładnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska oraz charakterystyki przedsiębiorstwa. Czasami najbardziej korzystna dla właściciela okazuje się praca na akord. Czym charakteryzuje się ta forma płatności?

Zatrudnienie 0 Comments

Wypłata w walucie obcej – czy to możliwe?

Wypłacanie honorarium za wykonywaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy i prawo każdego pracownika. Powinno być wypłacane systematycznie, według ustaleń zawartych w umowie. Oprócz tego wynagrodzenie musi być przekazywane w walucie

Wynagrodzenie 0 Comments

Kto ustala dochody osób pracujących w budżecie państwa?

Kwotę zarobku pracowników gospodarki kapitałowej kraju oblicza się na podstawie odrębnych reguł, niż w kwestii standardowych paktów o prace w indywidualnych zakładach pracy. Scharakteryzowane wypłaty podlegają pod zamiejscowe układy zbiorowe.

Personel 0 Comments

Wynagrodzenie dla pracownika pracującego na dwóch stanowiskach pracy

Każdy, kto mógł pracować w korporacji lub dużej firmie ma świadomość, że oprócz zobowiązań wynikających z umowy o pracę (lub innej) musiał spełniać ponadprogramowe polecenia, ale nie dostawał za to

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź