Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Z uwagi na rodzaj tekstów i ich przeznaczenie, tłumaczenia mogą mieć postać tłumaczeń uwierzytelnionych albo zwykłych. Pierwsze dotyczą dokumentów urzędowych i sądowych (np. akty notarialne, zaświadczenia wydawane przez ograny administracji państwowej) oraz innych dokumentów wymagających tłumaczenia poświadczonego (np. dyplomy). Natomiast tłumaczenia zwykłe stosuje się w przypadku treści niemających oficjalnego charakteru, takich jak instrukcje obsługi czy publikacje.

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione (znane również jako poświadczone) to dokument sporządzony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Często można spotkać się z określeniem „tłumaczenie przysięgłe”. Jest ono błędne, a wynika z przypisywania nazwy zawodu tłumacza czynności, jaką wykonuje.

Dokumentem tłumaczonym przez tłumacza przysięgłego może być treść na papierze lub nośniku elektronicznym zarejestrowanym w postaci dźwiękowej, wizualnej bądź audiowizualnej. Do poświadczania tłumaczeń i odpisów pism tłumacz używa okrągłej pieczęci, w której widnieje jego imię i nazwisko, numer na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości wraz ze wskazaniem języka w zakresie, którego ma uprawnienia. Tłumaczenia i odpisy pism mogą powstać na podstawie oryginalnego dokumentu, tłumaczenia lub odpisu, co też tłumacz musi zaznaczyć. Informacja wskazująca, czy tłumaczenie lub odpis są poświadczone i przez kogo, również powinna zostać umieszczona na tłumaczeniach i odpisach pism. Forma elektroniczna poświadczonego tłumaczenia lub odpisu pisma wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przy czym powstaje tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu sporządzonego na piśmie.

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły może sporządzać tłumaczenia i poświadczać je oraz sprawdzać i poświadczać tłumaczenia przygotowane przez innych. Może również przygotowywać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy przygotowane przez inne osoby oraz tłumaczyć ustnie.

Profesja tłumacza przysięgłego wymaga szczególnej dokładności, stosowania się do obwiązujących przepisów prawa oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Tłumacz uprawienia otrzymuje po zdaniu egzaminu, złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Nabycie uprawnień przez tłumacza potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Zasady wykonywania zawodu tłumacza określa Ustawa z 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami.

Previous Agregaty prądotwórcze - sposób na zachowanie ciągłości w dostawie prądu
Next Jak wygląda leczenie alkoholizmu?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Zdolność kredytowa – wskaźnik wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy

Dlaczego bank decyduje się udzielić finansowania w postaci np. kredytu hipotecznego jednej osobie, a innej odmawia przyznania środków? Wszystko zależy od tego, czy w oczach instytucji finansowej przyszły kredytobiorca jest

Wiadomości 0 Comments

Ponad połowa firm zatrudnia cudzoziemców. Polscy pracownicy nie postrzegają ich jako zagrożenia dla swoich miejsc pracy

W Polsce brakuje pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają obcokrajowców – przede wszystkim z Ukrainy. Powód ten wymienia jako przyczynę zabiegania o zagranicznych specjalistów 100 proc. firm, które o to zapytano. Tylko

Wiadomości 0 Comments

Rosną ceny polis komunikacyjnych OC

Prognozy branży ubezpieczeniowej wskazują, że w tym roku ceny obowiązkowych polis komunikacyjnych mogą wzrosnąć od 20 do 30 proc. Podwyżki są podyktowane szeregiem czynników, m.in. ubiegłoroczną rekordową – ponad 1 mld

Wiadomości 0 Comments

Polski rynek turystyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie

W ciągu kilku lat na polskim rynku turystycznym może się pojawić kilka milionów nowych potencjalnych klientów. Zdecydowana większość turystów wybiera biura podróży, jednak 600–700 tys. osób wyjazd organizuje samodzielnie. Jest

Wiadomości 0 Comments

Polska gospodarka traci 3 mld zł rocznie z powodu piractwa w sieci

Przez piractwo treści w internecie Skarb Państwa stracił w ubiegłym roku 836 mln zł. W skali całej gospodarki jest to 3 mld zł utraconego PKB, czyli mniej więcej równowartość 30 proc. rocznych

Wiadomości 0 Comments

Katastrofy naturalne i cyberryzyka to główne zagrożenia w 2018 roku

Zagrożenia środowiskowe, katastrofy naturalne i ekologiczne, ryzyko załamania ekosystemu czy ekstremalne zjawiska pogodowe, ataki hakerskie na dużą skalę oraz rosnące zadłużenie przedsiębiorstwa, które idzie w parze z niższą wyceną ich aktywów – to najważniejsze,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post