Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Z uwagi na rodzaj tekstów i ich przeznaczenie, tłumaczenia mogą mieć postać tłumaczeń uwierzytelnionych albo zwykłych. Pierwsze dotyczą dokumentów urzędowych i sądowych (np. akty notarialne, zaświadczenia wydawane przez ograny administracji państwowej) oraz innych dokumentów wymagających tłumaczenia poświadczonego (np. dyplomy). Natomiast tłumaczenia zwykłe stosuje się w przypadku treści niemających oficjalnego charakteru, takich jak instrukcje obsługi czy publikacje.

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione (znane również jako poświadczone) to dokument sporządzony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Często można spotkać się z określeniem „tłumaczenie przysięgłe”. Jest ono błędne, a wynika z przypisywania nazwy zawodu tłumacza czynności, jaką wykonuje.

Dokumentem tłumaczonym przez tłumacza przysięgłego może być treść na papierze lub nośniku elektronicznym zarejestrowanym w postaci dźwiękowej, wizualnej bądź audiowizualnej. Do poświadczania tłumaczeń i odpisów pism tłumacz używa okrągłej pieczęci, w której widnieje jego imię i nazwisko, numer na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości wraz ze wskazaniem języka w zakresie, którego ma uprawnienia. Tłumaczenia i odpisy pism mogą powstać na podstawie oryginalnego dokumentu, tłumaczenia lub odpisu, co też tłumacz musi zaznaczyć. Informacja wskazująca, czy tłumaczenie lub odpis są poświadczone i przez kogo, również powinna zostać umieszczona na tłumaczeniach i odpisach pism. Forma elektroniczna poświadczonego tłumaczenia lub odpisu pisma wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przy czym powstaje tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu sporządzonego na piśmie.

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły może sporządzać tłumaczenia i poświadczać je oraz sprawdzać i poświadczać tłumaczenia przygotowane przez innych. Może również przygotowywać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy przygotowane przez inne osoby oraz tłumaczyć ustnie.

Profesja tłumacza przysięgłego wymaga szczególnej dokładności, stosowania się do obwiązujących przepisów prawa oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Tłumacz uprawienia otrzymuje po zdaniu egzaminu, złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Nabycie uprawnień przez tłumacza potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Zasady wykonywania zawodu tłumacza określa Ustawa z 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami.

Previous Profesjonalne tłumaczenie tekstów
Next Woda lodowa i jej zastosowanie w przemyśle

Może to Ci się spodoba

Wdrożenie rozwiązań chmurowych pomaga firmom w walce z cyberzagrożeniami oraz w obniżaniu kosztów działania

W ubiegłym roku liczba ataków hakerskich na firmy w Polsce wzrosła o 46 proc. – wynika z danych PwC. To powoduje, że firmy nie tylko zwiększają budżety na IT, lecz także szukają nowych rozwiązań,

Obligacje korporacyjne – Gdy biznes się zacina

Choć większość przedsiębiorców wolałaby nie brać pod uwagę niekorzystnego scenariusza, to jednak zdarza się, że rozwój firmy nie przebiega tak, jak zakładano, a biznesplan zaczyna się chwiać. Problem jest tym

e-Firma i Startup 1Comments

E-handel napędza rynek powierzchni magazynowej

Według PMR rynek handlu internetowego w tym roku może być wart ok. 32 mld zł. Każdy miliard złotych wydany w sieci generuje popyt na powierzchnię magazynową rzędu 18,5 tys. mkw. Do 2020

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post