Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Z uwagi na rodzaj tekstów i ich przeznaczenie, tłumaczenia mogą mieć postać tłumaczeń uwierzytelnionych albo zwykłych. Pierwsze dotyczą dokumentów urzędowych i sądowych (np. akty notarialne, zaświadczenia wydawane przez ograny administracji państwowej) oraz innych dokumentów wymagających tłumaczenia poświadczonego (np. dyplomy). Natomiast tłumaczenia zwykłe stosuje się w przypadku treści niemających oficjalnego charakteru, takich jak instrukcje obsługi czy publikacje.

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione (znane również jako poświadczone) to dokument sporządzony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Często można spotkać się z określeniem „tłumaczenie przysięgłe”. Jest ono błędne, a wynika z przypisywania nazwy zawodu tłumacza czynności, jaką wykonuje.

Dokumentem tłumaczonym przez tłumacza przysięgłego może być treść na papierze lub nośniku elektronicznym zarejestrowanym w postaci dźwiękowej, wizualnej bądź audiowizualnej. Do poświadczania tłumaczeń i odpisów pism tłumacz używa okrągłej pieczęci, w której widnieje jego imię i nazwisko, numer na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości wraz ze wskazaniem języka w zakresie, którego ma uprawnienia. Tłumaczenia i odpisy pism mogą powstać na podstawie oryginalnego dokumentu, tłumaczenia lub odpisu, co też tłumacz musi zaznaczyć. Informacja wskazująca, czy tłumaczenie lub odpis są poświadczone i przez kogo, również powinna zostać umieszczona na tłumaczeniach i odpisach pism. Forma elektroniczna poświadczonego tłumaczenia lub odpisu pisma wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przy czym powstaje tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu sporządzonego na piśmie.

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły może sporządzać tłumaczenia i poświadczać je oraz sprawdzać i poświadczać tłumaczenia przygotowane przez innych. Może również przygotowywać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy przygotowane przez inne osoby oraz tłumaczyć ustnie.

Profesja tłumacza przysięgłego wymaga szczególnej dokładności, stosowania się do obwiązujących przepisów prawa oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Tłumacz uprawienia otrzymuje po zdaniu egzaminu, złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Nabycie uprawnień przez tłumacza potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Zasady wykonywania zawodu tłumacza określa Ustawa z 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami.

Previous Agregaty prądotwórcze - sposób na zachowanie ciągłości w dostawie prądu
Next Jak wygląda leczenie alkoholizmu?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Jak troszczyć się o tapicerkę skórzaną w samochodzie?

Samochody ze skórzaną tapicerką są postrzegane jako bardziej prestiżowe, jeśli jednak czynimy takie założenie, niemal natychmiast musimy dodać, że konieczne jest uwzględnienie tego, że jest to skóra zadbana. Warto więc

Wiadomości 0 Comments

Handel w sieci napędza rynek kurierski

Sprzedaż w internecie odpowiadała w ubiegłym roku za 29 proc. rynku paczek, a za trzy lata będzie to już aż 39 proc. – oceniają eksperci PwC. Rosnący handel internetowy wymusza na firmach z branży

Wiadomości 0 Comments

Brak kierowców i unijny pakiet drogowy największymi zagrożeniami dla firm transportowych

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej krajowe firmy logistyczne i transportowe rosną w siłę, odpowiadając obecnie za blisko jedną czwartą unijnego rynku. W najbliższych latach czeka je jednak szereg wyzwań. Najważniejsze

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post