Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić wiele. Są bardzo popularne w Polsce i chętnie wybierane przez samych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kwestie formalne są jasne i klarowne dla każdego. Jak zatem wygląda odwołanie prokurenta? Na czym to wszystko polega?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że prokura to szczególny typ pełnomocnictwa. Udziela go przedsiębiorca (który znajduje się w rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą), który prowadzi tradycyjną firmę oraz dowolną spółkę (również z ograniczona odpowiedzialnością). Kwestie szczegółowe dotyczące prokury określa kodeks cywilny, a w niektórych przypadkach również kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z przepisami prokura umożliwia podejmowanie ważnych decyzji w imieniu spółki, udział w sprawach sądowych i innych. Oczywiście zakres czynności można dowolnie zmieniać, a samą prokurę odwoływać bez podawania powodów. I najważniejsze, spółka nie może zostać pozbawiona prawa do zrezygnowania z prokury.

Jest to działanie podejmowane jednostronnie – przedsiębiorca składa oświadczenie o rezygnacji z prokury i przedstawia prokurentowi stosowne dokumenty. Obecnie nie ma żadnych wytycznych, które określają dokładny kształt i treść pisma, dlatego może przyjmować różne formy. Jednakże musi jasno informować o poczynionych krokach oraz konsekwencjach.

Prawo do odwołania prokury ma każdy wspólnik (który jest członkiem zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jednak poszanować prawo reprezentacji i przedstawić oświadczenie woli zgodnie z obowiązującymi zasadami. O tym fakcie należy powiadomić Krajowy Rejestr Sądowy, który dokona wykreślenia prokurenta.

Aby nie dochodziło do prób wykorzystywania prokury w przyszłości zaleca się skonfiskowanie prokurentowi wszystkich dokumentów uprawniających.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czym są spółki dominujące?
Next Jak uzyskać fundusze unijne na otwarcie działalności?

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 1Comments

Konsorcjum częstą formą współpracy gospodarczej, ale ryzykowną

Umowa konsorcjum, czyli forma współpracy gospodarczej przy realizacji jednego celu, najczęściej zawierana jest w sytuacji startu podmiotów w przetargu publicznym. Członkowie konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni wobec osób trzecich. Każdy z nich ponosi pełną

Spółki 0 Comments

Jak założyć spółkę jawną?

Obecnie młody przedsiębiorca, który pragnie założyć własną spółkę ma bardzo duży wybór. Istnieje bowiem kilka typów działalności, z uwzględnieniem branży oraz metod rozliczania. Wśród nich znajduje się spółka jawna, która

Prawo dla firm 0 Comments

Ekspansja zagraniczna. Aspekty prawne – gdzie szukać pomocy?

W poprzednim artykule omawialiśmy aspekty związane z podjęciem decyzji o rozpoczęciu eksportu. Analiza dotychczasowej działalności, pytanie o pozycję na rynku krajowym, określenie mocnych i słabych stron firmy oraz opracowana strategia w

Spółki 0 Comments

Wszystko o kosztach w spółce cywilnej

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest zgodne z prawdą przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje mechanizmy związane z potwierdzaniem wydatków. W taki

Spółki 0 Comments

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach. Zawarcie przez spółkę

Prawo dla firm 0 Comments

ZUS przeprowadza w firmach ok. 80 tys. kontroli rocznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje przedsiębiorców. Rocznie przeprowadza około 80 tys. kontroli. Stoją one na straży praw ubezpieczonych, ale pomagają też płatnikom w realizacji ich obowiązków. Płatnicy mogą zgłosić zastrzeżenia do protokołu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź