Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Pracownik może liczyć na dodatki finansowe do normalnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy wykonuje on swoje obowiązki zawodowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne?

Każda absencja w miejscowości zamieszkania, która wiąże się z wykonywaniem powinności służbowych, musi być wynagradzana. Stawka za pojedynczy dzień delegacji na terenie Polski wynosi 95% podstawy. Przysługuje przede wszystkim wojskowym, agentom bezpieczeństwa oraz urzędnikom państwowym. Poza tymi grupami zawodowymi na dodatkowe wynagrodzenie zgodzić się może każdy inny pracodawca i nieobecność nagradzać według firmowych procedur pod warunkiem, że zapoznał się z nimi sam pracownik. Należy pamiętać, że ekwiwalent nie może przekraczać dziennej sumy wynagrodzenia, bowiem każde przekroczenie oznacza konieczność odprowadzenia większego podatku.

Gratyfikacja ta jest przyznawana zawsze po odbyciu wyjazdu służbowego. Nie dotyczy pracowników, którzy znajdują się na szkoleniu, kursie, zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy bezpłatnym. Dodatkowo nie dotyczy rozłąki, której przyczyny nie są znane lub których powodem jest choroba (np. przebywanie w szpitalu w innym mieście, kraju).

Podatku z tytułu wyjazdu służbowego nie muszą wyliczać ci pracodawcy, którzy zlecili pracę tylko na krótki okres czasu, np. klient jest na drugim końcu Polski, a niezbędne jest zawarcie umowy. Istnieje także możliwość, że pracownik każdego dnia dojeżdża do innej miejscowości. Wtedy przedsiębiorca powinien ten fakt wziąć pod uwagę przy wypisywaniu zeznania podatkowego.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?
Next Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Co składa się na wynagrodzenie pracownicze?

Każdy podwładny zatrudniony w ramach umowy musi dostawać wynagrodzenie. Powinno odpowiadać wykonywanym obowiązkom oraz liczbie odpracowanych godzin. Czy istnieje specjale wskazania, które decydują o wysokości pensji dla podwładnego? Przede wszystkim

Wynagrodzenie 0 Comments

Wszystko o odprawach emerytalnych

Każdy pracownik przyjęty na zasadach umowy o pracę powinien otrzymać odprawę emerytalną. Jest ona przyznawana wraz z ostatnim wynagrodzeniem, a kwota uzależniona jest od rodzaju wybranego stanowiska i lat przepracowanych

Wynagrodzenie 0 Comments

Ile średnio zarabia architekt?

Praca architekta wymaga specjalistycznego wykształcenia (przynajmniej stopień magistra) oraz kilku lat stażu. Jest to zawód trudny, bardzo kreatywny, ale również atrakcyjny pod względem finansowym. Jak wyglądają zarobki architektów w kraju?

Wiadomości 0 Comments

Wypłata w walucie obcej – czy to możliwe?

Wypłacanie honorarium za wykonywaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy i prawo każdego pracownika. Powinno być wypłacane systematycznie, według ustaleń zawartych w umowie. Oprócz tego wynagrodzenie musi być przekazywane w walucie

Kodeks pracy 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z godzinami pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy. Bywają

Wynagrodzenie 0 Comments

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której wartość zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości zrobionych przez niego wyrobów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w firmach,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź