Wysokość odpraw w Polsce

Wysokość odpraw w Polsce

Odprawy służą po to, aby rekompensować pracownikowi śmierć bliskiej osoby lub utratę pracy.

Pracownik ma prawo do odprawy, gdy:

– następuje zwolnienie pracownika z zakładu pracy z przyczyn niezależnych od niego,

– w związku ze zwolnieniem grupowym w formie odprawy pieniężnej,

– po śmierci pracownika, gdy nastąpiła ona w czasie jego pracy, rodzina otrzymuje odprawę pośmiertną,

– gratyfikacja w związku z odejściem pracownika na emeryturę tzw. odprawa emerytalna,

– świadczenie o charakterze socjalnym w formie odprawy rentowej.

Długość stażu pracy określa wysokość należnej odprawy i jest to:

– kwota równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika, jeśli jego staż pracy jest krótszy niż 2 lata,

– kwota równa dwóm wypłatom, jeśli staż pracy jest dłuższy niż 2 lata, ale krótszy niż 8 lat,

– kwota równa trzem wypłatom, jeśli staż pracownika wynosi co najmniej 8 lat.

Odprawa pośmiertna przysługuje w kwocie:

– jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik pracował u danego pracodawcy 10 lat,

– trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy stosunek pracy był wykonywany co najmniej 10 lat,

– sześciomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik pracował co najmniej 15 lat.

Gdy pracodawca podpisał umowę z zakładem ubezpieczeń społecznych, gdzie ubezpieczył pracownika na życie, jest on zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej. W takim wypadku można otrzymać odszkodowanie.

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej musi wynosić nie mniej niż kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kompleksowa obsługa leasingu samochodowego
Next Jak zbywać akwizytorów?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak płacić pracownikowi za nadgodziny?

Zgodnie z prawem zadaniem każdego kierownika jest wypłacanie adekwatnego wynagrodzenia. Musi odpowiadać ilości przepracowanych godzin oraz warunkom, w których musiał funkcjonować zatrudniony. W jaki sposób nagradzać za nadgodziny? Jak wyliczyć

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak uzyskać premię?

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę dostaje miesięczne wynagrodzenie. Jest ono określane dla każdego osobno lub w stosunku do otrzymanego stanowiska. Wypłata pracownicza to podstawa kwota oraz możliwe premie, które

Wynagrodzenie 0 Comments

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Pracownik może liczyć na dodatki finansowe do normalnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy wykonuje on swoje obowiązki zawodowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne? Każda absencja w miejscowości

Wynagrodzenie 0 Comments

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Zazwyczaj o dodatek wyrównawczy starają się zatrudnieni, którzy w konkretnym miesiącu otrzymali mniejsze wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Które sytuacje kwalifikują się do świadczenia? Kiedy zatrudniony na prawo do

Wynagrodzenie 0 Comments

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Od ubiegłego roku działają nowe reguły dotyczące nadpłat do wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym. Ustalenia te są korzystne głównie dla tych, którzy mają stwierdzoną grupę inwalidzką. Podstawą do określenia wielkości wypłaty będzie

Wynagrodzenie 0 Comments

ABC zasiłków wyrównawczych

Powodem przydzielania zasiłku wyrównawczego jest, jak sama nazwa mówi, wyrównanie wynagrodzenia, które zostało zmniejszone w związku z problemami zdrowotnymi. Należy jednak wyróżnić sytuacje, kiedy świadczenie nie może zostać wydane. W

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź