Rodzaje wiz dla obcokrajowców

Rodzaje wiz dla obcokrajowców

W Polsce cudzoziemcom przysługuje kilka rodzajów wiz o różnym przeznaczeniu.

Definicje „wizy” podaje ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. Wiza jest zezwoleniem wydanym cudzoziemcowi przez organ polski lub inny organ posiadający takie uprawnienia umowy międzynarodowej podpisaną również przez Polskę oraz organ krajów strefy Schengen, uprawniające na wjazd na terytorium państwa polskiego i innych państw Schengen, przejazdu przez nie i pobytu na nim w czasie i na warunkach określonych na tym terytorium.

Wiza jednolita:

Wiza jednolita obowiązuje na terytorium wszystkich państw w strefie Schengen. Jej okres może wynosić najdłużej trzy miesiące.

Wizą jednolitą może być:

1. wizą podróżną na jeden lub więcej wyjazdów, przy czym czas trwania pobytu nieprzerwanego lub łączny czas pobytów następujących po sobie nie może przekraczać w ciągu półrocza okresu trzech miesięcy
2. wizą tranzytową, upoważniającą do kilku tranzytów przez obszar państw Schengen w celu dotarcia do państwa trzeciego a czas tranzytu nie może trwać więcej niż pięć dni.

Wiza krajowa:

Wiza ta upoważnia obcokrajowców do wjazdu, przejazdu i pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Finansowanie składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorcy
Next Kiedy można zmienić stawkę amortyzacyjną?

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 3 komentarze

Dlaczego pracodawca powinien poszukać stażysty?

Obecnie wiele firm ma ogromne problemy ze przyjęciem dobrego pracownika. Często na ogłoszenie odpowiadają osoby o małych umiejętnościach, bez wyższego wykształcenia i wygórowanymi oczekiwaniami pieniężnymi. Czy w związku z tym

Zatrudnienie 0 Comments

Zatrudnienie młodocianych pracowników tylko pod pewnymi warunkami

Handel, usługi, reklama i sektor rolno-spożywczy, to te branże najczęściej korzystają ze wsparcia młodocianych pracowników w okresie wakacyjnym. Korzyści są obopólne, bo pracodawcy w szczycie sezonu mają do dyspozycji dodatkowe ręce do pracy,

Hossa na rynku magazynowym. W kolejnych latach branży może zagrozić brak pracowników

Polski rynek magazynowy wciąż jest w fazie hossy i nie zwalnia. Świadczą o tym zarówno duża liczba nowych powierzchni w budowie, jak i rekordowy popyt, który generują głównie najemcy z sektora e-commerce, sieci handlowe i operatorzy logistyczni.

Zatrudnienie 0 Comments

Zezwolenie na zatrudnienie dla cudzoziemca

Każdy obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych musi posiadać aktualne zezwolenie na pracę. Wydawaniem tego typu dokumentów zajmuje się wojewoda i praktycznie zawsze mają charakter czasowy. Dokumenty uprawniające

Zatrudnienie 0 Comments

Błędy podczas zawierania umowy o dzieło

Umowa o dzieło polega na opłacaniu pracownika, który wykonuje umówione wcześniej zadanie lub usługę. Może to mieć charakter ciągły, tzn. zlecenia będą przekazywane systematycznie, a wynagrodzenie zależne będzie od rodzaju

Zatrudnienie 0 Comments

Zmiany w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników

Od 2013 roku wzrosła wysokość dodatku, jaki uzyskują pracodawcy dający zatrudnienie niepełnosprawnym. Istotne w tej kwestii jest, by przekazywać zapłatę bezpośrednio na rachunek bankowy podwładnego. W innym przypadku przedsiębiorca nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź