Jaki wpływ mają wahania kursowe na stawki amortyzacji?

Jaki wpływ mają wahania kursowe na stawki amortyzacji?

Polscy biznesmeni niejednokrotnie sprowadzają sprzęty do swoich zakładów pracy z zagranicy. Chcąc ująć je w kosztach amortyzacji bezwzględnie muszą ustalić ich wartość w polskiej walucie.

Nieodłącznym krokiem podczas przeliczania monet jest ustalenie wartości waluty obcej w stosunku do krajowej. Jest to kłopotliwe, ponieważ każdego dnia wartość ta ulega zmianie, a dzień powstania faktur nie jest równy z dniem wpływu zapłaty bądź nabytego urządzenia. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z różnicami kursowymi: które definiują sumy dodatnie i ujemne.

Dodając element do dóbr trwałych przedsiębiorstwa i naliczając bazę amortyzacji należy ująć cenę nabycia owego dobra w dniu wpisu do aktywów. Jednakże różnice walutowe należy dodać w tej sumie. Gdy kwota uiszczona w dniu zapłaty za urządzenie jest niższa od wartości wyliczonej na okres wprowadzenia do amortyzacji, wtedy informujemy o dodatnich różnicach pieniężnych. W sytuacji odwrotnej, czyli gdy cena dobra jest niższa w dniu wpisu niż w dacie zapłaty to mamy różnice minusową.

Na próg przeliczeniowy danej waluty ma wpływ dużo aspektów, między innymi: produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, stawkę zapotrzebowania i podaży na określone produkty oraz inne sytuacje polityczne. Biznesmeni nie są w stanie określić jak zmieni się wartość dobra zagranicznego, ale obowiązek prowadzenia amortyzacji w walucie krajowej gwarantuje na uniknięcie obowiązku przeliczania kursów każdorazowo po odpowiednim czasie.

Natomiast legalne zdefiniowanie początkowej wartości dobra użytkowego spółki pozwala na obliczenie faktycznych składek eksploatacyjnych, które są wydatkami wydawanymi przez zakłady pracy.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Wydatki związane ze statutem przedsiębiorstwa
Next Jak opisywać dobra na kasach fiskalnych?

Może to Ci się spodoba

Koszty 0 Comments

Kary za zwłokę nie są kosztem uzyskania przychodu

Choć kara za niedotrzymanie terminu wywiązania się z umowy nie jest ujęta w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, to jednak nie można uznać jej

Koszty 1Comments

Czym charakteryzuje się opłata targowa?

Podstawowym źródłem dochodu każdej gminy są opłaty lokalne oraz podatki. Wśród nich jest opłata targowa. Funkcjonuje w odniesieniu do sprzedaży na targowiskach oraz podobnych stoiskach handlowych. Kogo dotyczy opłata targowa

Koszty 0 Comments

Jak spółka powinna zbierać dokumenty potwierdzające przychody?

Spółki kapitałowe (w tym spółka z o.o.) są objęte podatkiem dochodowym CIT. W związku z tym wszystkie zyski i straty powinny być rzetelnie księgowane, a koszty uzyskania przychodu właściwie dokumentowane.

Firma w mieszkaniu – zwiększenie zysku przez amortyzację

Spora grupa przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu. Takie rozwiązanie ma swoje liczne plusy, m.in. brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wynajmowaniem lokalu, możliwość prowadzenia

Koszty 0 Comments

Ile wyniesie ryczałt samochodowy w 2013 roku?

Kiedy pracownik używa samochód do szybszego spełniania swoich powinności może uzyskiwać ryczałt samochodowy. Prawo jasno systematyzuje sytuacje, w których pracodawca jest do tego zobligowany. Najpierw warto uściślić czym w w

Koszty 0 Comments

Kiedy opłaty można zaliczyć do kosztów przychodu firmy?

Od niedawna można spotkać się z sytuacją, gdy podatnik chce zaliczyć poniesione wydatki do kosztów przychodu, jednak nie posiada stosownych dokumentów. Przykładem może być wynajem pomieszczenia i regulowanie wszelkich dodatkowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź