Jakich praw muszą przestrzegać dziennikarze?

Jakich praw muszą przestrzegać dziennikarze?

Dziennikarze są zobowiązani przestrzegać zasad etyki zawodowej swojego zawodu oraz zasad współżycia w społeczeństwie. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Ustawodawca określił, że dziennikarz ma prawo do uzyskiwania informacji w dwóch formach. Jako obywatel ma dostęp do informacji publicznych oraz dziennikarskie prawo do informacji.

To specjalne dziennikarskie prawo daje mu prawo do kontaktowania się z kierownikami jednostek organizacyjnych, którzy są zobowiązania zapewnić mu swobodną współpracę z pracownikami oraz umożliwić zgromadzenie informacji i stanowisk. W przypadku stanowczego sprzeciwu na wypowiedź w danym temacie, dziennikarz nie może zmuszać osób trzecich do wypowiadania się.

W realizacji swoich obowiązków zawodowych dziennikarz powinien zachować szczególną rzetelność oraz dokładność przy uzyskiwaniu materiałów prasowych i sprawdzać je pod względem zgodności z prawdą. Dodatkowo dziennikarz zobowiązany jest ochraniać interesy i dobra osobiste swoich informatorów swoich współpracowników dostarczających informacje, którzy realizują te czynności w dobrej wierze. Osoba wykonująca zawód dziennikarza musi także stosować poprawność językową i unikać wulgaryzmów. Zabrania się dziennikarzowi propagowania zatajonej działalności reklamowej, w postaci tzw. kryptoreklamy. Ponadto prawo zabrania dziennikarzom wygłaszania poglądów dotyczących decyzji sądowych zanim nie będzie wydane orzeczenie w pierwszej instancji. Zabronione jest publikowanie wizerunków osób biorących udział w procesie, chyba że zgodzą się one na publikację.

Informacje, które zostały utrwalone w formie fonicznej lub wizualnej wymagają zgody informatora a przywoływane w materiale prasowym opinie, które nie zostały jeszcze upublicznione wymagają autoryzacji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są sposoby motywowania pracownika?
Next Jakie zmiany weszły w zakresie świadczeń opiekuńczych?

Może to Ci się spodoba

Kodeksy 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

Kodeksy 0 Comments

Utylizacja majątku firmy – jak udokumentować i kiedy się opłaca?

W obecnych czasach sprzęt, zwłaszcza elektroniczny, bardzo szybko staje się przestarzały i trzeba zastąpić go nowym. To najczęstszy powód, dla którego właściciele firm zastanawiają się w jaki sposób pożegnać się

Prawo dla firm 3 komentarze

Kontrola Sanepidu – uprawnienia, przebieg, kary

Firmy, które rozpoczynają swoją działalność nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu do Sanepidu, jednak nie oznacza to, że nie podlegają one kontroli prowadzonej przez tę instytucję. Kto nadal zgłasza swoją

Kodeksy 0 Comments

Potrzebne jest wsparcie dla firm rodzinnych i promowanie etatów

Kodeks pracy nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku – ocenia Jacek Męcina z Rady Dialogu Społecznego. Konieczne jest uproszczenie regulacji oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu pracy i zawierania umów o pracę. Kodeks powinien wspierać mniejsze

Kodeksy 0 Comments

Zaliczka czy zadatek. Zabezpiecz się przed nierzetelnym wykonaniem umowy

W życiu prywatnym, jak i zawodowym często dokonujemy różnego rodzaju przedpłat mających na celu zapewnienie dostawcy towaru lub przedsiębiorcy, który ma świadczyć nam określoną usługę, że nie wycofamy się z

Kodeksy 1Comments

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin

1 Comment

  1. Bartek
    29 sierpnia, 21:22 Reply
    Dokładnie, zgadzam się z tymi zasadami. Dziennikarz powinien mieć twardą rękę i być tam, gdzie go potrzebują.

Zostaw odpowiedź