Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Budowanie pozycji w firmie trwa bardzo długo, zdobywanie zaufania szefa jeszcze dłużej. Jednak wykwalifikowany i wykształcony pracownik, z dużym doświadczeniem, na pewno jest niezbędny w każdej firmie. Nie zawsze przedsiębiorcę stać na kogoś takiego, albo przestaje być stać w związku z nowym kredytem lub zadłużeniem. Trzeba wtedy doprowadzić do wypowiedzenia umowy lub masowego zwolnienia kilku pracowników. W jakiej sytuacji wymagane będzie wypłacenie odprawy?

pytanie1

Odprawa jest to jednorazowa wypłata pieniędzy, która wydawana jest pracownikowi w momencie zwolnienia lub zerwania współpracy z przyczyn niezależnych od zatrudnionego. Nie ma przy tym znaczenia czy przedsiębiorstwo zwolniło jednego czy kilku podwładnych. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że odprawa należy się tylko wtedy, gdy zwolnienie lub wypowiedzenie odbywa się w związku z problemami pracodawcy.

Istotna jest na pewno wysokość odprawy. Przede wszystkim zależna jest od ilości lat przepracowanych u owego przedsiębiorcy. Sumy kształtują się następująco:

– do dwóch lat pracy – równowartość miesięcznego honorarium,

– 2-8 lat – równowartość dwumiesięcznego honorarium,

– ponad 8 lat – równowartość trzymiesięcznego honorarium.

Ogólnie rzecz biorąc ogólna kwota odprawy nie może przekroczyć równowartości piętnastu wypłat.

 

Justyna Błahut
www.BiznesGazeta.pl

Previous Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?
Next Dozwolony użytek utworów chronionych

Może to Ci się spodoba

Kodeksy 0 Comments

Od 2016 roku możliwe większe prawa dla przedsiębiorców

Projekt ustawy prawo działalności gospodarczej trafił do Komitetu Rady Ministrów. Nowe przepisy mają wzmocnić gwarancje dla przedsiębiorców. Resort chce wprowadzić 15 zasad prowadzenia biznesu. Uporządkowane mają zostać relacje między przedsiębiorcami a

FSM w zarządzaniu pracą mobilnych pracowników

Rosnąca liczba zadań realizowanych w terenie to dodatkowa potrzeba optymalizacji kosztów związanych z koordynacją oraz kontrolą pracy wykonywanej przez zdalnych pracowników. W sprawnym zarządzaniu firmą mają pomóc aplikacje webowe i

Kodeksy 1Comments

Jakich praw muszą przestrzegać dziennikarze?

Dziennikarze są zobowiązani przestrzegać zasad etyki zawodowej swojego zawodu oraz zasad współżycia w społeczeństwie. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Ustawodawca określił, że dziennikarz ma prawo do uzyskiwania informacji

Personel 0 Comments

W jakim celu korzysta się z development center?

Często firmy rekrutujące specjalistów posiadają cały plik ćwiczeń, badań, przykładowych pytań oraz zadań, które sprawdzą najważniejsze umiejętności oraz szanse zajęcia wyznaczonego stanowiska. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy się development center.

Kodeksy 0 Comments

Projekty ustaw mające ukrócić nieuczciwe praktyki handlowe mogą utrudnić funkcjonowanie UOKiK

Nieuczciwe praktyki handlowe to bolączka dostawców produktów rolno-spożywczych, mocno odczuwają je zwłaszcza małe i średnie zakłady przetwórstwa. Dlatego partie polityczne proponują projekty ustaw, które mają je ukrócić. Nakładają m.in. nowe obowiązki

Personel 1Comments

Jakimi problemami zajmuje się rada pracownicza?

Rozbudowane firmy i poważne korporacje zatrudniają wielu pracowników w ciągu roku. Oczywiście nie nie mogą rozmawiać lub negocjacji z każdym. W związku z tym jest możliwość powołania rady pracowników. Czy

1 Comment

  1. Daniel
    29 sierpnia, 21:24 Reply
    A tak na marginesie: ile można najwięcej dostać odprawy? Czy jest jakiś pułap, maksimum?

Zostaw odpowiedź