Kiedy można zmienić stawkę amortyzacyjną?

Kiedy można zmienić stawkę amortyzacyjną?

Możliwość wprowadzenia zmian do pierwotnych warunków amortyzacji dla przedsiębiorców jest bardzo rygorystycznie traktowane przez przepisy o amortyzacji.

Regulacje prawne zawarte w ustawie o CIT oraz PIT, przewidują możliwość obniżania lub podwyższania stawek amortyzacji. Spór powstaje wtedy, gdy podatnik chce podwyższyć stawkę amortyzacji swoich dóbr stałych, gdy dotychczas stosował stawkę obniżoną.

Podatnicy mogą modyfikować stawki amortyzacyjne dla dóbr wykazanych w Wykazie zawartym w ustawie.

Stawki mogą być podwyższone dla:

dla budowli i budynków używanych w pogorszonych lub złych warunkach

dla środków transportu, maszyn i urządzeń, których użytkowanie jest bardziej intensywne od warunków przeciętnych i wymagają szczególnej sprawności technicznej

dla urządzeń i maszyn zaliczonych do grup 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych

Dla poszczególnych dóbr trwałych, składki zawarte w Wykazie stawek amortyzacyjnych mogą również mogą ulec obniżeniu. Stawki zmieniane są począwszy od miesiąca, w którym dobra zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

W przypadku, gdy podatnik najpierw stosował obniżoną stawkę, a potem zadecydował o jej podwyższeniu może on tego dokonać podwyższenia, ale tylko do wartości, która jest określona w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej jest opłacalne wtedy, kiedy dane dobra materialne korzystają ze zwolnień podatkowych lub też, gdy podatnik nie jest zainteresowany tworzeniem tarczy podatkowej poprzez gromadzenie kosztów podatkowych.

Firmie zależy, aby w takim przypadku koszty podatkowe pojawiły się już po zakończeniu inwestycji. Później, kiedy przedsiębiorstwo osiąga dochód podlegający opodatkowaniu, zależy mu na podwyższeniu stawek amortyzacyjnych.

Organy podatkowe przyjęły interpretację przepisów mówiących, że podatnik nie może podwyższać stawek amortyzacyjnych w wymiarze szerszym niż pozwalają na to art. 16i ust. 2 ustawy o CIT i art. 22i ust. 2 ustawy o PIT.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Rodzaje wiz dla obcokrajowców
Next Czy można uniknąć kontroli w firmie?

Może to Ci się spodoba

Koszty 0 Comments

Żywność i alkohol w kosztach uzyskania przychodu

Koszty, o które można umniejszyć przychód od zawsze są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Kwestia odliczania artykułów spożywczych, poczęstunków, napojów, wciąż jest dość niejasna dla wielu z nich. Którą żywność można wliczyć

Koszty 0 Comments

Kiedy można mówić o kosztach uzyskania przychodu?

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca powinien notować i księgować koszty uzyskania przychodu. Jest to ustawowa czynność każdego właściciela firmy i powinna być przestrzegana. Należy jednak wcześniej wyjaśnić: czym w

Koszty 0 Comments

Jak określić wartość mieszkania do celów amortyzacji?

Biznesmeni, którzy zdecydowali się zaadaptować cześć swojego mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej, mogą odliczyć straty amortyzacji w ramach prowadzonej działalności. Decydując się na taki czyn, należy w początkowej fazie:

Koszty 0 Comments

Jak w koszty firmy wliczyć wydatki na mieszkanie?

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa w miejscu zamieszkania część jego przestrzeni może być przeznaczona na siedzibę firmy. Takie działanie umożliwia zaliczenie części kosztów ponoszonych na nieruchomość w koszty podatkowe przedsiębiorstwa. Jeżeli miejsce

Koszty 0 Comments

Jak obliczyć listę płac?

Każda szanująca się działalność gospodarcza ma wykwalifikowanych księgowych, którzy zajmują się stroną formalną. Niejednokrotnie ilość nowych ustaw jest tak duża, że sam przedsiębiorca we wszystkim się nie orientuje i nie

Koszty 1Comments

Czym charakteryzuje się opłata targowa?

Podstawowym źródłem dochodu każdej gminy są opłaty lokalne oraz podatki. Wśród nich jest opłata targowa. Funkcjonuje w odniesieniu do sprzedaży na targowiskach oraz podobnych stoiskach handlowych. Kogo dotyczy opłata targowa

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź